Оцінка фізичних факторів середовища в салонах краси

Олександр Володимирович Сидоров, Яна Юріївна Богомазюк, Анжела Вікторівна Майданець

Анотація


Робота присвячена дослідженню фізичних факторів середовища (температура та вологість повітря, швидкість переміщення повітря, шум, освітленість приміщень, електростатичне поле, електромагнітне випромінювання, іонізуюче випромінювання, легкі аероіони) у салоні краси «НІККО» (м. Буча). Метою роботи було оцінити відповідність рівнів фізичних факторів середовища у салоні краси встановленим нормативним вимогам та розробити заходи з нормалізації цих факторів у разі їх невідповідності. Новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше були досліджені фізичні фактори приміщень салону краси та оцінені рівні їх безпечності

Ключові слова


фізичні фактори середовища; салон краси; санітарні норми; нормалізація фізичних факторів

Повний текст:

PDF

Посилання


1. DNAOP 9.0.30-1.07-97 «Pravyla okhorony pratsi dlia perukaren». Access mode: http://document.ua.

2. Tischenko, V., Krutikov, V. (2003). Kontrol fizicheskikh faktorov okruzhauschei sredy, opasnykh dlia cheloveka, 376.

3. Fedorovich, G. (2004). Ekologicheskii monitoring elektromagnitnykh polei. 140 p. Access mode: http://www.ntm.ru/control/60/7004.

4. Sidorov, A. (2014). The technique of small air ions concentration measurement at the PC operator working place. Mashinostroenie i bezopasnost zhiznedeiatelnosti, 1, 36 – 41.

5. DSanPiN 2.2.2.022-99 «Derzhavni sanitarni pravyla ta normy dlia perukaren riznykh typiv». Access mode: http://document.ua.

6. GOST 12.1.045-84 "Elektrostatychni polia. Dopustymi rivni na robochykh mistsiakh i vymohy do provedennia kontroliu". Access mode: http://document.ua.

7. DSN 239-96 «Derzhavni sanitarni normy i pravyla zakhystu naselennia vid vplyvu elektromagnitnykh vyprominiuvan». Access mode: http://document.ua.

8. Normy radiatsiynoi bezpeky Ukrainy (NRBU-97). Кyiv, 121.

9. DNAOP 0.03-3.06-80 “Sanitarno-hihienichni normy dopustymykh rivniv ionizatsii povitria vyrobnychykh ta gromadskykh prymischen №2152-80”. – Access mode: http://document.ua.

10. GOST 12.1.003-83 "SSBT. Shum. Obschie trebovaniia bezopasnosti". Access mode: http://document.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДНАОП 9.0.30-1.07-97 «Правила охорони праці для перукарень»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua.

2. Контроль физических факторов окружающей среды, опасных для человека / В. А. Тищенко и др.; науч. ред. В. Н. Крутиков и др. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 376 с.

3. Федорович, Г. В. Экологический мониторинг электромагнитных полей [Текст] / Г. В. Федорович. – М., 2004. – 140 с. [Електрон. ресурс]: – Режим доступу: http://www.ntm.ru/control/60/7004.

4. Sidorov, A. V. The technique of small air ions concentration measurement at the PC operator working place [Текст] / A. V. Sidorov // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. – 2014. – № 1. – С. 36 – 41.

5. ДСанПіН 2.2.2.022-99 «Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua.

6. ГОСТ 12.1.045-84 "Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю": [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua.

7. ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua.

8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1997. – 121 с.

9. ДНАОП 0.03-3.06-80 “Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень №2152-80”: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua.

10. ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности": [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Олександр Володимирович Сидоров, Яна Юріївна Богомазюк, Анжела Вікторівна Майданець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)