Алгоритм розробки інформаційної моделі екологічного стану штучних водойм

Денис Дмитриевич Дубовик

Анотація


Розглядається моделювання стану штучних водосховищ. Розроблено алгоритм побудови інформаційної моделі для оцінки екологічного стану штучних водойм. Для порівняння рівнів концентрацій речовин у воді по зонам водосховища в інформаційній моделі використовується рангові аналіз. Кожна речовина характеризується динамікою зміни його концентрації, яка описується відповідної графічної характеристикою. Подібні графіки дозволяють визначити рівень забруднення в потрібний момент часу, допускають можливість вивчення динаміки забруднення в певному інтервалі часу спостереження, що дає можливість отримати статистичні оцінки для вирішення завдання спостереження, наприклад, по сезонах

Ключові слова


інформаційна модель; штучне водосховище; математична модель; база даних; елемент; система; моніторинг; поліном; оптимізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Oksanich, A. P. (2008). Іnformacіjnі sistemi і texnologії marketingu. Kiev: «Vidavnichij dіm „Profesіonal», 320.

Rossinskij, K. I. (1975). Termicheskij rezhim vodoxranilishh. Moscow: Nauka, 168.

Kolesov, Yu. B., Senichenkov, Yu. B. (2006). Modelirovanie sistem. Obektno-orientirovannyj podxod. Uchebnoe posobie. SPB.: BXV-Peterburg, 192.

Dushin, V. K. Teoreticheskie osnovy informacionnyx processov i sistem: Uchebnik. Moscow: Izdatelsko-torgovaya korporaciya «Dashkov i Ko», 2006. – 348 s.

Volkova, V. N. (2001). Informacionnye sistemy: Uchebnoe posobie. Pod red. V. N. Volkovoj, B. I. Kuzina. SPb.: SPbGTU, 216.

Svetlov, N. M., Svetlova, G. N. (2012). Informacionnye texnologii upravleniya proektami: Ucheb. Posobie. 2-e izdanie, pererab. i dop. Moscow: ID. "Forum" : INFRA, 232.

Martishin, S. A., Simonov, V. A., Xrapchenko, M. V. (2012). Proektirovanie i realizaciya baz dannyx v SUBD MySQL c ispolzovaniem MySQL Workbench: Uchebnoe posobie. Moscow: ID. "Forum": INFRA, 160.

Michel Lulea, B. (1978). Ice accumulation at freeze-up or break up. Proc. IAHR Symp. On Ice Problems, 2, 301–307.

Ilyuxa, V. O., Derij, I. (2000). Osnovi ekologii. Kiev: Fitosociocentr, 200.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Оксанич, А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу [Текст] / А. П. Оксанич. – К.: «Видавничий дім „Професіонал», 2008. – 320 с.

2. Россинский, К. И. Термический режим водохранилищ [Текст] / К. И. Россинский. – М.: Наука, 1975. – 168 с.

3. Колесов, Ю. Б. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход. Учебное пособие [Текст] / Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2006. – 192 с.

4. Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем: Учебник [Текст] / В. К. Душин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 348 с.

5. Волкова, В. Н. Информационные системы: Учебное пособие [Текст] / В. Н. Волкова // под ред. В. Н. Волковой, Б. И. Кузина. – СПб.: СПбГТУ, 2001. – 216 с.

6. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами: Учеб. Пособие [Текст] / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова // 2-е издание, перераб. и доп. – М.: ИД. "Форум" : ИНФРА, 2012. – 232 с.

7. Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL c использованием  MySQL Workbench: Учебное пособие [Текст] / С. А. Мартишин, В. А. Симонов, М. В Храпченко. – М.: ИД. "Форум": ИНФРА, 2012. – 160 с.

8. Michel, B. Ice accumulation at freeze-up or break up. Proc. IAHR Symp. On Ice Problems [Text] / B. Michel Lulea. – 1978. – Part 2. – Р. 301–307.

9. Iлюха, В. О. Основи екологii [Текст] / В. О. Iлюха, I. Дерiй. – К: Фiтосоцiоцентр, 2000. – 200 с.Copyright (c) 2016 Денис Дмитриевич Дубовик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)