Том 22 (2015)

Зміст

Матеріалознавство

Вплив твердих включень та технологічної обробки на фізико-механічні властивості матеріалів на основі пористої бронзи PDF (Русский)
Мукафат Гейбат оглы Аскеров 3-6
Гнучкі електропровідні плівки для фотоелектричних і фотоелектрохімічних пристроїв PDF
В’ячеслав Зіновійович Барсуков, Ілона Володимирівна Сеник, Богдан Михайлович Савченко, Юрій Валентинович Шпак, Дмитро Романович Драган 6-9
Отримання нанорозмірних частинок срібла у водному розчині під дією контактної нерівноважної низкотемпературної плазми PDF (Русский)
Ольга Вячеславовна Сергеева, Александр Андреевич Пивоваров, Александр Андреевич Пивоваров, Александр Андреевич Пивоваров 10-13

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Система верифікації графічних схем алгоритмів і генерації програмних кодів PDF (Русский)
Олег Владимирович Бузовский, Алексей Вадимович Алещенко 14-17
Спосіб моделювання передачі потокового видео в однорангових мережах PDF (Русский)
Артем Викторович Габинет 17-20
Інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця PDF
Тетяна Миколаївна Загородня 21-24
Удосконалення ресурсозберігаючих технологій на основі інформаційно-керуючих систем операторів рухомого складу PDF (Русский)
Валерий Вячеславович Кулешов 25-28
Моделювання динамічного розподілення навантаження в інформаційній системі на базі хмарних обчислень PDF
Карина Андріївна Мацуєва 28-31
Постановка задачі автоматичного управління сокоочисним відділенням цукрового виробництва PDF
Анатолій Іванович Жученко, Катерина Юріївна Міщенко 31-34
Дослідження ефективності систем стабілізації зображення фотокамер PDF
Сергій Олексійович Нечай, Тетяна Валентинівна Хильченко 35-38
Часткове подолання САР-теореми в розподіленому документ-орієнтованому сховищі даних PDF (Русский)
Олег Володимирович Бузовський, Александр Александрович Подрубайло 38-42
Проблеми та шляхи удосконалення пасажирського обслуговування сучасних міст PDF
Роман Богданович Рогальський 42-46
Впровадження систем відеоспостереження для обліку пасажирів на міських маршутах PDF
Юрій Олександрович Бойко 46-49
Використання методу шумів та online діагностики для вдосконалення метрологічного забезпечення на техногенно небезпечних об'єктах PDF
Олександр Васильович Полярус, Олександр Андрійович Коваль, Олександрович Андрій Коваль 49-54
Розробка автоматизованої системи і програмного забезпечення ЕОМ для управління системою контролю якості виробів PDF (Русский)
Александр Иванович Федюшин, Алексей Иванович Баленко 54-59
Алгоритм формування маршрутів доставки вантажів в умовах стохастичних параметрів попиту PDF
Віталій Сергійович Наумов 59-62
Дослідження пропускної спроможності залізничного напрямку в умовах прискореного руху пасажирських поїздів PDF
Наталя Олександрівна Логвінова 63-68
Теоретичне дослідження для визначення параметрів Е-секторіального рупора PDF (Русский)
Иван Иванович Сили 68-71
Визначення параметрів електродинамічної системи со стрибкоподібним розширенням хвильоводу в Н-площині PDF (Русский)
Виктор Анатольевич Мазур 72-74

Технології та обладнання виробництва

Моделювання течії в двохрядних лопаткових вінцях PDF (Русский)
Юрий Матвеевич Терещенко, Екатерина Викторовна Дорошенко, Джалал Аболхассанзаде 75-77
Енергоефективна ІЧ-сушарка для рослинної сировини PDF (Русский)
Андрей Николаевич Загорулько, Людмила Васильевна Киптелая, Алексей Евгеньевич Загорулько 78-82
Дослідження процесу теплопередачі із застосуванням чисельного методу Ейлера в інженерній практиці машинобудівельних спеціальностей PDF
Ірина Олександрівна Казак 82-85
Визначення параметрів процесу ІЧ-смаження харчової сировини тваринного походження в умовах відкритого робочого простору PDF
Радіон Петрович Никифоров, Юрій Миколайович Коренець 85-90
Електронний блок керування двигуном внутрiшнього сгоряння SECU-3 PDF (Русский)
Алексей Алексеевич Шабельников 90-95
Моделювання нестаціонарних характеристик ступеня осьового вентилятора PDF
Микола Юрійович Богданов 95-99
Розробка технології комплексного легування рідкісних тугоплавких металів в процесі відновлення PDF
Тарас Богданович Янко, Олександр Володимирович Овчинников 99-103
Визначення технічного стану ємностей комбінованого типу в процесі їх експлуатації PDF
Василь Михайлович Івасів, Андрій Петрович Джус, Орест Васильович Івасів 103-108
Управління якістю розборки багатокомпонентних з'єднань при використанні термовпливу PDF (Русский)
Анна Алексеевна Павлова, Сергей Валерьевич Романов, Анна Николаевна Лагода 108-111

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Дитячий травматизм – актуальна проблема сучасного суспільства PDF (Русский)
Инна Викторовна Москалюк, Николай Николаевич Сакун 112-115
Методика розрахунків і газоаналітичного контролю викидів даховими котельнями PDF
Дмитро Григорович Корнієнко 115-121
Комплексний контроль санітарно-гігієнічного стану робочої зони PDF (Русский)
Екатерина Дмитриевна Поперека, Виталий Леонидович Костенко 121-124
Комп’ютерні моделі лабораторних робіт для дистанційної форми навчання PDF (Русский) PDF (Русский)
Инна Ивановна Хондак 124-127
Причини і слідства травматизму в вугільної примушує-лінощів України PDF (Русский)
Борис Борисович Кобылянский, Анатолий Григорьевич Мнухин 127-131

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Побудова аксіом евклидової геометрії в трьохвимірному інтервальному просторі PDF (Русский)
Людмила Григорівна Євсеєва 132-136