Том 22 (2015)

Опубліковано: 2015-08-04

Матеріалознавство

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Технології та обладнання виробництва

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн