Причини і слідства травматизму в вугільної примушує-лінощів України

Борис Борисович Кобылянский, Анатолий Григорьевич Мнухин

Анотація


У роботі на підставі аналізу статистичними методами умов безпечної роботи і причин виробничого травматизму крупного вугледобувного підприємства, виконаний прогноз цих факторів в залежності від часу, обсягу видобутку та інших визначальних промисловий процес явищ. Пропоновані розрахунки дозволяють визначити шляхи зниження аварійності і тим самим скоротити витрати на її ліквідацію.


Ключові слова


аналіз травматизму; вугільна промисловість; статистика; підземний травматизм; ергатичних об'єкт; прогнозування травматизму

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Xenli, E. D. (1984). Nadezhnost texnicheskix sistem i ocenka riska. Moscow: Mashinostroenie, 528.

2. Otkrytie, diplom № 26-S. Zakonomernaya analiticheskaya svyaz mezhdu veroyatnostyu vozniknoveniya avarij na promyshlennyx obektax i ix ergatichnostyu: Otkrytie, diplom № 26-S Bryuxanov A. M., Mnuxin A. G., Radchenko V. V., Xoxlov L. G. № A -361, Zayavl. 21.07.04; Zaregistr. 12.12.05.

3. Ximmelblau, D. (1973). Analiz processov statisticheskimi metodami. D. Ximmelblau. Moscow: Mir, 959.

4. Еremeev, V. S., Sosnovskix, D. O., Tіtova, O. V. (2009). Teorіya jmovіrnostej ta matematichna statistika. Melіtopol:TOV «Vidavnichij budinok MMD», 188.

5. Kendall, M., Styuart, A. (1996). Teoriya raspredelenij. Moscow: Nauka, 588.

6. Kremer, N. S. (2007). Teoriya veroyatnostej i matematicheskaya statistika: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po ekonomicheskim special-nostyam. Moscow: YuNITI-DANA, 551.

7. Mosteller, F., Tyuki, D. (1982). Analiz dannyx i regressiya: v 2-x vyp. Vyp.1 / Per. s angl. Yu. N. Blagoveshhenskogo; Pod red. Yu. P. Adlera . Moscow: Finansy i statistika, 317.

8. Orlova, I. V. (2000). Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli. Vy-polnenie raschetov v Excel. Moscow, ZAO «Finstatinform», 135.

9. Tumasyan, A. A., Vasilevskaya, L. I. (2012). Statistika promyshlennosti: uchebnoe posobie. Minsk: Novoe znanie. Moscow: Infra–M, 429.

10. Xollender, M., Vulf, D. (1983). Neparametricheskie metody statistiki. Moscow: Mir, 518.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хенли, Э. Д. Надежность технических систем и оценка риска [Текст] / Э. Д. Хенли. - М.: Машиностроение, 1984. – 528 с.

2. Открытие, диплом № 26-S. Закономерная аналитическая связь между вероятностью возникновения аварий на промышленных объектах и их эргатичностью: Открытие, диплом № 26-S Брюханов А. М., Мнухин А. Г., Радченко В. В., Хохлов Л. Г. - № А -361, Заявл. 21.07.04; Зарегистр. 12.12.05.

3. Химмельблау, Д. Анализ процессов статистическими  методами [Текст] / Д. Химмельблау. – М.: Мир, 1973. – 959 с.

4. Єремеев, В. С. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] / В. С. Єремеев, Д. О. Сосновских, О. В. Тітова. – Мелітополь.:ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 188 с.

5. Кендалл, М. Теория распределений [Текст] / М. Кендалл, А.Стюарт. - М.: Наука, 1966. – 588 с.

6. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям [Текст] / Н. Ш. Кремер.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 551 с.

7. Мостеллер, Ф. Анализ данных и регрессия: в 2-х вып. Вып.1 / Пер. с англ. Ю. Н. Благовещенского; Под ред. Ю. П. Адлера [Текст] / Ф .Мостеллер, Дж. Тьюки. – М.: Финансы и статистика, 1982 – 317 с.

8. Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в Excel [Текст] / И. В. Орлова. – М., ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 135 с.

9. Тумасян, А. А. Статистика промышленности: учебное пособие [Текст] / А. А. Тумасян, Л. И. Василевская. – Минск: Новое знание. – Москва: Инфра–М, 2012. – 429 с.

10. Холлендер, М.. Непараметрические методы статистики [Текст] / М. Холлендер, Д. Вульф. – М.: Мир, 1983. – 518 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 Борис Борисович Кобылянский, Анатолий Григорьевич Мнухин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)