Проблеми та шляхи удосконалення пасажирського обслуговування сучасних міст

Роман Богданович Рогальський

Анотація


Проаналізовано проблеми, які виникають, під час організації пасажирського обслуговування на території сучасних великих та значних міст. Основну увагу зосереджено на містобудівних, функціонально-планувальних та транспортних чинниках, які впливають на закономірності у формуванні пішохідних та пасажирських потоків. Наведено шляхи покращання показників роботи маршрутної мережі громадського транспорту.


Ключові слова


транспортний район; рухомість населення; пасажирський потік; транспортні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Moughtin, C. (2003). Urban design: street and square. Oxford: Architectural Press, 320.

2. Transport planning and traffic engineering (2006). Edited by C. A. O'Flaherty. Oxford : Butterworth-Heinemann, 544.

3. Dolya, V. K. (2011). Pasazhirskі perevezennya. Kharkov: «Vidavnictvo «Fort», 504.

4. Bosnyak, M. G. (2009). Pasazhirskі avtomobіlnі perevezennya: Navchalnij posіbnik. Kiev: VD «Slovo», 272.

5. Spirin, I. V. (2006). Perevozki passazhirov gorodskim transportom. Moscow: IKC «Akademkniga», 413.

6. Sanko, Ya. V., Rojko, Yu. Ya. (2012). Shhodo optimіzacії vitrat na peremіshhennya pasazhirіv ta vantazhіv. Vіsnik Nacіonalnogo unіversitetu «Lvіvska polіtexnіka», 746, 161 – 164.

7. Merkulov, E. A., Turchixin, E. Ya., Dubrovin, E. N. (1980). Proektirovanie dorog i setej passazhirskogo transporta v gorodax. Moscow: Strojizdat, 496.

8. Efremov, I. S., Kobozev, V. M., Yudin, V. A. (1980). Teoriya gorodskix passazhirskix perevozok. Moscow: Vysshaya shk., 535.

9. Fishelson, M. S. (1985). Transportnaya planirovka gorodov. Moscow:Vysshaya shkola, 239.

10. Marshall, S. (2005). Streets and patterns: The structure of urban geometry. New York : Spon Press, 318.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Moughtin, C. Urban design: street and square [Text] / C. Moughtin. – Oxford : Architectural Press, 2003. – 320 p.

2. Transport planning and traffic engineering [Text] / Edited by C. A. O'Flaherty. – Oxford : Butterworth-Heinemann, 2006. – 544 p.

3. Доля, В. К. Пасажирські перевезення [Текст] / В. К. Доля. – Х.: «Видавництво «Форт», 2011. – 504 с.

4. Босняк, М. Г. Пасажирські автомобільні перевезення: Навчальний посібник [Текст] / М. Г. Босняк. – К.: ВД «Слово», 2009. – 272 с.

5. Спирин, И. В. Перевозки пассажиров городским транспортом [Текст] / И. В. Спирин. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 413 с.

6. Санько, Я. В. Щодо оптимізації витрат на переміщення пасажирів та вантажів [Текст] / Я. В. Санько, Ю. Я. Ройко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – Вип. 746. – С. 161 – 164.

7. Меркулов, Е. А. Проектирование дорог и сетей пассажирского транспорта в городах [Текст] / Е. А. Меркулов, Э. Я. Турчихин, Е. Н. Дубровин. – М.: Стройиздат, 1980. – 496 с.

8. Ефремов, И. С. Теория городских пассажирских перевозок [Текст] / И. С. Ефремов, В. М. Кобозев, В. А. Юдин. – М. : Высшая шк., 1980. – 535 с.

9. Фишельсон, М. С. Транспортная планировка городов [Текст] / М. С. Фишельсон. – М. : Высшая школа, 1985. – 239 с.

10. Marshall, S. Streets and patterns: The structure of urban geometry [Text] / S. Marshall. – New York : Spon Press, 2005. – 318 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 Роман Богданович Рогальський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)