Алгоритм формування маршрутів доставки вантажів в умовах стохастичних параметрів попиту

Віталій Сергійович Наумов

Анотація


Представлений у загальному вигляді алгоритм формування маршрутів доставки вантажів автомобільним транспортом. Алгоритм розглядається для технологічного процесу обслуговування клієнтури транспортних і експедиторських підприємств, який характеризується стохастичним попитом на послуги з перевезення вантажів. Описана програмна реалізація основних процедур представленого алгоритму. Запропонований підхід дозволяє формувати маршрути доставки в оперативному режимі на підставі бази заявок, що динамічно змінюється.


Ключові слова


маршрут доставки вантажів; алгоритм; стохастичний попит; програмна реалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Naumov, V. S. (2012) Transportno-ekspeditsionnoje obsluzhivanije v logisticheskih sistemah. Har'kov: HNADU, 220.

2. Kozhin, A. P., Mezencev, V. N. (1994) Matematicheskije metody v planirovanii i upravlenii gruzovymi avtomobil'nymi perevozkami. M.: Transport, 304.

3. Bovy, P. H. L. (2009) On modelling route choice sets in transportation networks: A synthesis. Transport Reviews, 29(1), 43-68.

4. Doerner, K., Fuellerer, G., Gronalt, M., Hartl, R., Iori, M. (2007) Metaheuristics for vehicle routing problems with loading constraints. Networks, 49, 294-307.

5. Fuellerer, G., Doerner, K., Hartl, R., Iori, M. (2009) Ant colony optimization for the two-dimensional loading vehicle routing problem. Comput. Oper. Res., 36, 655-673.

6. Rancourt, M.-E., Cordeau, J.-F., Laporte, G. (2013) Long-Haul Vehicle Routing and Scheduling with Working Hour Rules. Transportation Sci, 47(1), 81-107.

7. Stenger, A., Vigo, D., Enz, S., Schwind, M. (2013) An Adaptive Variable Neighborhood Search Algorithm for a Vehicle Routing Problem Arising in Small Package Shipping. Transportation Sci, 47(1), 64-80.

8. Dell’Amico, M., Falavigna, S., Iori, M. (2014) Optimization of a Real-World Auto-Carrier Transportation Problem. Transportation Sci, 49(2), 402-419.

9. Naumov, V. (2014) An approach to modelling of demand on freight forwarding services. Trip Modelling and Demand Forecasting, 1(103), 267-277.

10. Naumov, V. S., Skorik, O. A., Vasiutina, A. A. (2013) Povyshenije effektivnosti informatsionnyh sistem upravlenija processami transportno-ekspeditorskogo obsluzhivanija. Vіsnyk SevNTU, 143, 211-214.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наумов, В. С. Транспортно-экспедиционное обслуживание в логистических системах: Монография [Текст] / В. С. Наумов. – Харьков: ХНАДУ, 2012. – 220 с.

2. Кожин, А. П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками [Текст] / А. П. Кожин, В. Н. Мезенцев. – М.: Транспорт, 1994 – 304 с.

3. Bovy, P. H. L. On modelling route choice sets in transportation networks: A synthesis [Text] / P. H. L. Bovy // Transport Reviews, 2009. – Vol. 29(1). – P. 43–68.

4. Doerner, K. Metaheuristics for vehicle routing problems with loading constraints [Text] / K. Doerner, G. Fuellerer, M. Gronalt, R. Hartl, M. Iori // Networks, 2007. – Vol. 49. – P. 294–307.

5. Fuellerer, G. Ant colony optimization for the two-dimensional loading vehicle routing problem [Text] / G. Fuellerer, K. Doerner, R. Hartl, M. Iori // Computational Operation Research, 2009. – Vol. 36. – P. 655–673.

6. Rancourt, M.-E. Long-Haul Vehicle Routing and Scheduling with Working Hour Rules [Text] / M.-E. Rancourt, J.-F. Cordeau, G. Laporte // Transportation Science, 2013. – Vol. 47(1). – P. 81–107.

7. Stenger, A. An Adaptive Variable Neighborhood Search Algorithm for a Vehicle Routing Problem Arising in Small Package Shipping [Text] / A. Stenger, D. Vigo, S. Enz, M. Schwind // Transportation Science, 2013. – Vol. 47(1). – P. 64–80.

8. Dell’Amico, M. Optimization of a Real-World Auto-Carrier Transportation Problem [Text] / M. Dell’Amico, S. Falavigna, M. Iori // Transportation Science, 2014. – Vol. 49(2). – P. 402–419.

9. Naumov, V. An approach to modelling of demand on freight forwarding services [Text] / V. Naumov // Trip Modelling and Demand Forecasting, 2014. – Vol. 1(103). – P. 267–277.

10. Наумов, В. С. Повышение эффективности информационных систем управления процессами транспортно-экспедиторского обслуживания [Текст] / В. С. Наумов, О. А. Скорик, А. А. Васютина // Вісник Севастопольського нац. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Севастополь, 2013. – Вип. 143. – С. 211–214.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 Віталій Сергійович Наумов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)