Комп’ютерні моделі лабораторних робіт для дистанційної форми навчання

Инна Ивановна Хондак

Анотація


Комп'ютерні моделюючі програми - це візуальний інструмент у вивченні впливу різних видів забруднень на стан здоров'я людини і навколишнього середовища. Використання подібних лабораторних робіт при дистанційній формі навчання дуже важливо і необхідно в сучасних умовах. Вони дозволяють змоделювати різні ситуації, які зв’язані з екологічною безпекою, а також перевірити знання в ігровій формі.


Ключові слова


комп'ютерні моделюючі програми; забруднення; навколишнє середовище; дистанційна форма навчання

Повний текст:

PDF (Русский) PDF (Русский)

Посилання


1. Rejmers, N. F. (1990). Prirodopolzovanie. Slovar-spravochnik. Moscow, 640.

2. Bіlyavskij, G. ta іnsh. (2000). Osnovi ekolopchnix znan. Kiev:«Libіd», 334. 3. Ekologiya. (2001). Yuridicheskij enciklopedicheskij slovar. Pod red. S. A. Bogolyubova. Moscow, 448.

4. «Ekologiya goroda». (2000). Pod red. d. t. n., prof. Stolberga F.V. Kiev: «Libra», 464.

5.Ekologicheskie problemy: chto proisxodit, kto vinovat i chto delat? (1997). Pod red. prof. V. I. Danilova-Danilyana. Moscow, Izd-vo MNEPU.

6. Thelin, Johan. (2007). Foundations of Qt Development. Berkeley: Apress, 535. 7. Aleksandresku, A. (2002). Sovremennoe proektirovanie na S++. SPb.: Vilyams, 336.

8. Xristoforova, N. K. (1999). Osnovy ekologii. Vladivostok: Dal-nauka, 494.

9. Clarke, G. L. (2004). Elements of Ecology. New York:Hafner, 560.

10. Kucheryavij, V. P. (2010).Zagalna ekologіya. Lvіv: Svіt, 520.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Реймерс, Н. Ф. Природопользование [Текст] / Н. Ф. Реймерс //Словарь-справочник. - М., 1990. – 640 с.

2. Білявський, Г. та інш. Основи еколопчних знань[Текст] / Г. Білявський, та інш. - К.:«Либідь», 2000. - 334 с.

3. Экология. Юридический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. С. А. Боголюбова. - М., 2001. - 448 с.

4.«Экология города» [Текст] / Под ред. д. т. н., проф. Стольберга Ф.В. Киев: «Либра», 2000. – 464с.

5. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? Под ред. проф. В.И. Данилова-Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997.

6. Thelin, Johan. Foundations of Qt Development [Text] / Johan Thelin. – Berkeley: Apress, 2007. – 535 p.

7. Александреску, А. Современное проектирование на С++ [Текст] / А. Александреску. – СПб.: Вильямс, 2002. – 336 с.

8. Христофорова, Н. К. Основы экологии [Текст] / Н. К. Христофорова. - Владивосток: Даль-наука, 1999. – 494 с.

9. Clarke, G. L. Elements of Ecology [Text] / G. L. Clarke // New York:Hafner, 2004. - 560 p.

10. Кучерявий, В. П. Загальна екологія [Текст] / В. П. Кучерявий. - Львів: Світ, 2010. – 520 с.Copyright (c) 2015 Инна Ивановна Хондак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)