Розробка технології комплексного легування рідкісних тугоплавких металів в процесі відновлення

Тарас Богданович Янко, Олександр Володимирович Овчинников

Анотація


Проведений аналіз виробництва та визначені основні проблеми легування сплавів на основі титану та цирконію. Проведено дослідження з розробки технології комплексного легування рідкісних тугоплавких металів титану та цирконію. Встановлені оптимальні способи введення легувальних елементів в процес отримання губчастих легованих титану та цирконію на стадії відновлення. Розроблено конструкції апаратів відновлення тетрахлориду цирконію та суміші тетрахлоридів титану та ванадію.


Ключові слова


цирконій; легувальні елементи; титан; алюміній; ванадій; відновлення; сплав; технологія; реакційна маса; апарат

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Tsehel'nyk, E. (2005). Smokyng dlia urana [Tuxedo for uranium]. Atomnaia enerhetyka, 17, 30 – 32.

2. Kolachev, B. A. (1996). Osnovnye printsypy legirovanija titanovykh splavov [The basic principles of titanium alloys doping]. Tsvetnaia metallurgija, 4, 34 – 41.

3. Zirconium industry overview (zirconium, metal, mineral): Industry report.

4. Azhazha, V. M., V'iuhov, P. N., Lavrynenko, S. D. (1997). Tsyrkonij i ego splavy: tekhnologii proizvodstva, oblasti primenenyia [Zirconium and its alloys are: manufacturing technology, application]. Khar'kov: NCS, 98.

5. Baryshnikov, N. V., Heher, V. E., Denisova, N. D. (1979). Metallurgia tsyrkonija i gafnija [Metallurgy of zirconium and hafnium]. In Nekhamkin L.H. (eds.); Moscow: Metallurgia, 208.

6. Il'yn, A. A., Kolachev, B. A., Pol'kyn, Y. S. (2009). Titanovye splavy. Sostav, struktura, svojstva [Titanium alloys. Composition, structure, properties]. Moscow: VILS-MATI, 520.

7. Garmata, V. A. (Eds.). (1983). Titanium: Properties, raw materials, physical and chemical bases and methods for the preparation. Moscow: Metallurgia, 559.

8. Glazova, V. V. (1966). Legyrovanie titana [Alloying of titanium]. Moscow: Metallurgia, 191.

9. Tarasov, A. V. (2003). Metallurgija titana [Metallurgy of titanium]. Moscow: Akademkniga, 328.

10. Yatsenko, O. P., Suschyns'kyj, O. D., Ianko, T. B. (2014). UA. Patent No. 90853. Zaporizhzhia, UA: State Titanium Research and Design Institute.

11. Yatsenko, O. P., Scherban', R. A., Ianko, T. B. (2014). UA. Patent No. 82174. Zaporizhzhia, UA: State Titanium Research and Design Institute.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Цегельник, Э. Смокинг для урана [Текст] / Э. Цегельник // Атомная энергетика. - 2005. - № 17. - С. 30 – 32.

2. Колачев, Б. А. Основные принципы легирования титановых сплавов [Текст] / Б. А. Колачев // Известия вузов. Цветная металлургия. – 1996. – № 4. – С. 34 – 41.

3. Zirconium industry overview (zirconium, metal, mineral) [Теxt]: Industry report.

4. Цирконий и его сплавы: технологии производства, области применения – обзор [Текст] / В. М. Ажажа, П. Н. Вьюгов, С. Д. Лавриненко и др. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 1997. – 98 с.

5. Металлургия циркония и гафния [Текст] / Н. В. Барышников, В. Э. Гегер, Н. Д. Денисова и др. ; под ред. Л. Г. Нехамкина. – М. : Металлургия, 1979. – 208 с.

6. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник [Текст] / А. А.Ильин, Б. А. Колачев, И. С. Полькин.– М.: ВИЛС-МАТИ, 2009.– 520 с.

7. Титан: Свойства, сырьевая база, физико-химические основы и способы получения [Текст] / [под ред. В.А. Гарматы]. – М: Металлургия, 1983.– 559с.

8. Глазова, В. В. Легирование титана [Текст] / В. В. Глазова.– М.: Металлургия, 1966.– 191с.

9. Тарасов, А. В. Металлургия титана [Текст] / А. В. Тарасов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 328 с.

10. Спосіб магнієтермічного отримання губчастого цирконію : пат. 90853 Україна: МПК51 С 22 В34/14 [Текст] / О. П. Яценко, О. Д. Сущинський, Т. Б. Янко та інш. / заявник і патентовласник ДП «ДНДП Інститут титану»; заявл. 20.01.2014 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

11. Пристрій для магнієтермічного відновлення тетрахлориду цирконію: пат. 82174 Україна: МПК51 С 22 В34/14 [Текст] / О. П. Яценко, Т. Б. Янко, Р. А. Щербань та інш. / заявник і патентовласник ДП «ДНДП Інститут титану»; заявл. 24.01.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.Copyright (c) 2015 Тарас Богданович Янко, Олександр Володимирович Овчинников

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)