Том 21 (2015)

Зміст

Матеріалознавство

«Штучні рецептори» на базі технології молекулярного імпринтингу в умовах поверхневого плазмонного резонансу PDF
К. М. Музика 3-8
Дослідження властивостей та мікроструктури швидкорізальних сталей після плазмового поверхневого азотування PDF
В. О. Мазур 9-14
Вплив добавок суперпластифікаторів і прискорювачів твердіння на кінетику набору міцності цементним каменем PDF
А. А. Плугін, О. В. Романенко, О. А. Калінін, О. А. Плугін, О. В. Афанасьєв 14-22

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Дослідження елементів амплітудно-імпульсних і цифрових систем автоматизованого регулювання у програмному середовищі VISSIM PDF
Т. В. Бодненко 23-29
Визначення факторів, які впливають на вибір пасажирами виду приміського транспорту PDF
Т. М. Григорова, Ю. О. Давідіч, В. К. Доля 29-37
Алгоритм визначення аномальних ситуацій для тензометричний систем PDF (Русский)
Н. Б. Копытчук, П. М. Тишин, И. Н. Копытчук, И. Г. Милейко 37-45
Синтез структури системи перетворення технологічних продуктів PDF (Русский)
И. А. Луценко 45-50
Застосування акустичної емісії як одного з засобів технічного захисту PDF
Т. В. Німченко 50-56
Застосування показника структурної відмовостійкості для підтримки прийняття рішень на етапі проектування PDF (Русский)
О. С. Савельева, Г. В. Налева 56-63
Синтез спостерігача стану температурного режиму скловарної печі PDF
А. І. Жученко, В. С. Цапар 63-69
Дослідження ефективності застосування BDD-фреймворків у тестуванні безпеки web-орієнтованого програмного забезпечення PDF
Т. Б. Шатовська, І. В. Каменєва 69-75
Інформаційна технологія формування індивідуальної траєкторії самостійної роботи студентів PDF (Русский)
В. А. Шевченко 76-83
Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями PDF
О. В. Бісікало, А. І. Лісовенко, О. В. Яхимович, С. С. Траченко 83-89
Алгоритми нечіткої кластеризації для прогнозування процесів гірничо-металургійного виробництва PDF
О. В. Герасіна 89-97
Спосіб розрахунку параметрів стільникової мережі зв’язку з розподіленням каналів PDF
Ю. О. Кулаков, А. М. Короненко 97-104
Задачі оптимального керування потоками газу в довгому тру-бопроводі PDF
В. Ф. Чекурін, О. М. Химко 104-111
Прогнозування витрат часу на виконання робіт в системах керування робочою силою PDF (Русский)
А. А. Чистякова, Н. В. Васильцова, Н. В. Васильцова 111-121
Регресійний аналіз математичної моделі іонно-плазмової обробки поверхні скла PDF (Русский)
А. А. Шрам 121-127

Технології та обладнання виробництва

Визначення параметрів напружено-деформованого стану вісесиметричних тіл при термосиловому навантаженні PDF
О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк 128-135
Шляхи підвищення працездатності виштовхує пристрої коксовиталківателей PDF (Русский)
В. И. Рындяев 135-139
Розроблення моделі надійності для аналізу причин непрацездатності гідравлічної станції зі спареними насосами PDF
Т. О. Стефанович, В. М. Оксентюк, С. В. Щербовських 139-147
Статична оптимізація процесу каталітичного риформінгу PDF (Русский)
Игорь Леонидович Левчук 147-154

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Європейський підхід до підготовки спеціалістів із охорони праці PDF
В. В. Березуцький 155-163
Моделі і метод визначення стану організму співробітника підприємства PDF (Русский)
М. В. Евланов, Н. Н. Сердюк 163-169

Управління якістю виробництва

Прогнозування процесів системи упрвління якістю PDF
О. А. Катрич 170-175