Визначення параметрів напружено-деформованого стану вісесиметричних тіл при термосиловому навантаженні

О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк

Анотація


Проведено узагальнення методики моментної схеми скінченних елементів для розв’язання вісесиметричних задач теорії пружності при термосиловому навантаженні в нерівномірному температурному полі. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірності результатів і ефективності розробленої методики. 


Ключові слова


дослідження; термосилове навантаження; моментна схема скінченних елементів; вісесиметричні тіла; достовірність

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Gulyar, O. І., Solodej, І. І., Maksimyuk, Yu. V. (2012). Efektivnіst' momentnoї skhemi skіnchenih elementіv (MSSE) v zadachah zginu ta z koncentratorami napruzhen'. Opіr materіalіv і teorіya sporud, 89, 38-52.

2. Saharov, A. S. Kislookij, V. N., Kirichevskij, V. V. (1982). Metod konechnyh ehlementov v mekhanike tverdyh tel. Kiev: Vishcha shk., 480.

3. Andrіievskyi, V. P. Maksymiuk, Yu. V. (2014). Metodika rozv’yazannya vіsesimetrichnih zadach stacіonarnoї teploprovіdnostі ta termopruzhnostі na osnovі MSSE. Opіr materіalіv і teorіya sporud, 93, 64-72.

4. Bazhenov, V. A., Gulyar, O. I., Piskunov, S. O., Saharov, O. S. (2005). Napіvanalіtichnij metod skіnchennih elementіv v zadachah rujnuvannya prostorovih tіl. Kiev : KNUBA, 298.

5. Bazhenov, V. A., Gulyar, O. I., Saharov, O. S., Topor, A. G. (1993). Poluanaliticheskij metod konechnyh ehlementov v mekhanike deformiruemyh tel. Kiev: NIISM, 376.

6. Bloh, V. I. (1964). Teoriya uprugosti. Kharkov: Izd. Kharkov. Gos. Universiteta, 484.

7. Bazhenov, V. A., Gulyar, O. I., Piskunov, S. O., Andrіievskyi, V. P. (2006). Algoritm rozv’yazannya prostorovoї zadachі termov’yazkopruzhnoplastichnostі prizmatichnih tіl z urahuvannyam poshkodzhenostі. Opіr materіalіv і teorіya sporud, 78, 3–17.

8. Kovalenko, A. D. (1970). Osnovy termouprugosti. Kiev : Nauk. dumka, 204.

9. Kozlov, I. A., Gorodeckij, V. N., Leshchenko, V. M., Fomichev, V. I. (1972). Prochnost' rabochih koles turbomashin. Kiev : Naukova dumka, 215.

10. Bazhanov, V. L., Goldenblat, I. I., Nikolaenko, N. A., Sinyukov, A. M. (1969). Raschet konstrukcij na teplovoe vozdejstviya. Moscow : Mashinostroenie, 600.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гуляр, О. І. Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень [Текст] / О. І. Гуляр, І. І. Солодей, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. ‑ 2012. – Вип. 89. – С. 38‑52.

2. Сахаров, А. С. Метод конечных элементов в механике твердых тел [Текст] / А. С. Сахаров, В. Н. Кислоокий, В. В. Киричевский. – К. : Вища шк., 1982. – 480 с.

3. Андрієвський, В. П. Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі МССЕ [Текст] / В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. ‑ 2014. – Вип. 93. – С. 64‑72.

4. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл : [Текст] Монографія / В. А. Баженов , О. І. Гуляр , С. О. Пискунов , О. С. Сахаров . – К. : КНУБА, 2005. – 298 с.

5. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел [Текст] / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, А. С. Сахаров, А. Г. Топор. – К.: НИИСМ, 1993. – 376 с.

6. Блох, В. И. Теория упругости [Текст] / В. И. Блох. – Х. : Изд. Харьковск. Гос. Университета, 1964. – 484 с.

7. Алгоритм розв’язання просторової задачі термов’язкопружно-пластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості [Текст] / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2006. – Вип. 78. – С. 3–17.

8. Коваленко, А. Д. Основы термоупругости [Текст] / А. Д. Коваленко. – К. : Наук. думка, 1970. – 204 с.

9. Прочность рабочих колес турбомашин [Текст] / И. А. Козлов , В. Н. Городецкий, В. М. Лещенко, В. И. Фомичев; ред. Г. С. Писаренко ; АН УССР, Ин-т проблем прочности. - К. : Наукова думка, 1972. - 215 с. 

10. Расчет конструкций на тепловое воздействия [Текст] / В. Л. Бажанов, И. И. Гольденблат, Н. А. Николаенко, А. М. Синюков. – М. : Машиностроение, 1969. – 600 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)