Спосіб розрахунку параметрів стільникової мережі зв’язку з розподіленням каналів

Ю. О. Кулаков, А. М. Короненко

Анотація


Запропонована нова схема розподілення загального пулу каналів між голосовими викликами та даних в стільникових мережах зв’язку. В схемі на першому етапі відбувається балансування каналів, які обслуговують голосові виклики та дані для нових викликів. На другому етапі прогнозується загальна кількість хендовер викликів та використовуючи адаптивний фільтр перерозподіляється кількість зарезервованих каналів. 


Ключові слова


мобільна мережа; хендовер виклики; трафік; QoS

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Mérindol, P.(2008). Improving Load Balancing with Multipath Routing. Proc. of the 17th International Conference on Computer Communications and Networks, IEEE ICCCN, 54–61.

2. Лемешко, А. В. (2012). Усовершенствование потоковой модели многопутевой маршрутизации на основе балансировки нагрузки. Проблеми телекомунікацій, № 1 (6), 12–29. http://pt.journal.kh.ua/2012/1/1/121_lemeshko_multipath.pdf.

3. Mantar, H. A. (2004). A scalable model for interbandwidth broker resource reservation and provisioning. IEEE Journalon Selected Areas in Communications, Vol. 22, Issue 10, 2019-2034.

4. Aukia, P. (2000). RATES: a server for MPLS traffic engineering. IEEE Network, Vol. 14, Issue 2, 34 – 41.

5. Гребенников, А. В. (2011). Моделирование сетевого трафика и прогнозирование с помощью модели ARIMA. Системный анализ в науке и образовании, №1, 1-11.

6. Крюков, Ю. А. (2011). ARIMA – модель прогнозирования значений трафика. Информационные технологии и вычислительные системы, №2, 41-49.

7. Кулаков, Ю. О., Короненко, А. М. (2015). Аналіз методів прогнозування та розрахунок прогнозу зміни числа хендовера в стільнику мультисервісної мобільної мережі. Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка, № 62.

8. Zaragoza, D. (2007). Experimental validation of the ON–OFF packet-level model for IP traffic. Computer Communications,Volume 30, Issue 5, 975–989. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366406003379.

9. Короненко, А. М. (2014). Метод ефективного динамічного розподілення каналів між голосовими викликами та даними, Electronics and Communications, 4(81), 83-89.

10. Айвазян, С.А. (2001). Прикладная статистика. Основы эконометрики. Том 2. М. : Юнити-Дана, 432.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Mérindol, P. Improving Load Balancing with Multipath Routing [Text] / Mérindol, P., Pansiot, J., Cateloin, S. // Proc. of the 17th International Conference on Computer Communications and Networks, IEEE ICCCN. – 2008. – P.54–61.

2. Лемешко, А. В. Усовершенствование потоковой модели многопутевой маршрутизации на основе балансировки нагрузки [Электронный ресурс] / А. В., Лемешко, Т. В., Вавенко // Проблеми телекомунікацій. – 2012. – № 1 (6). – С. 12–29. – Режим доступа: http://pt.journal.kh.ua/2012/1/1/121_lemeshko_multipath.pdf.

3. Mantar, H. A. A scalable model for interbandwidth broker resource reservation and provisioning [Text] / H. A., Mantar, J., Hwang, I. T., Okumus [and other] // IEEE Journalon Selected Areas in Communications. – 2004. – Vol. 22, Issue 10. – P. 2019-2034.

4. Aukia, P. RATES: a server for MPLS traffic engineering [Text] / P., Aukia, M., Kodialam, P. V. N. Koppol [and other] // IEEE Network. – 2000. – Vol. 14, Issue 2. – P. 34 – 41.

5. Гребенников, А. В. Моделирование сетевого трафика и прогнозирование с помощью модели ARIMA [Текст] / А. В., Гребенников, Ю. А., Крюков, Д. В., Чернягин // Системный анализ в науке и образовании. – 2011. – №1. – С. 1-11.

6. Крюков, Ю. А. ARIMA – модель прогнозирования значений трафика [Текст] / Ю. А., Крюков, Д. В., Чернягин // Информационные технологии и вычислительные системы. – 2011. – №2. – С.41-49.

7. Кулаков, Ю. О. Аналіз методів прогнозування та розрахунок прогнозу зміни числа хендовера в стільнику мультисервісної мобільної мережі [Текст] / Ю. О., Кулаков, А. М., Короненко // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2015. – № 62.

8. Zaragoza, D. Experimental validation of the ON–OFF packet-level model for IP traffic [Електронний ресурс] / D., Zaragoza, C., Belo // Computer Communications. – 2007. – Volume 30, Issue 5. – P. 975–989. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366406003379.

9. Короненко, А. М. Метод ефективного динамічного розподілення каналів між голосовими викликами та даними [Текст] / А. М., Короненко // Electronics and Communications – 2014. – 4(81) – C. 83-89.

10. Айвазян, С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Том 2. [Текст] / С. А., Айвазян – М. : Юнити-Дана, 2001. – 432 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 Ю. О. Кулаков, А. М. Короненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)