Прогнозування процесів системи упрвління якістю

О. А. Катрич

Анотація


Проведено аналіз вимог міжнародних стандартів до систем управління якістю підприємств, який показав необхідність оцінювати і керувати процесами, а так як вони різні, то для цього потрібно застосовувати різні підходи. Розсіювання показників якості деяких процесів у часі показав виконання принципу ергодичності і регулярності, що дозволяє для його управління застосовувати теорію ланцюгів Маркова. Показано алгоритм отримання матриці переходу.


Ключові слова


міжнародний стандарт; менеджмент; прогнозування; процес; кваліметрія; ланцюги Маркова; розсіювання

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Kazakov, V. A. (1973). Vvedenie v teoriiu Markovskikh protsessov i nekotorye radiotekhnicheskie zadachi. [Introduction to the theory of Markov processes and some radiotechnical problems]. Moscow: "Sovetskoe radio".

2. Fedyukin, V. K. (2004). Osnovy kvalimetrii. Upravlenie kachestvom produktsii [Fundamentals qualimetry. Quality management product].Moscow: Informatsionno-izdatelsky dom "Filin".

3. Azgaldov, G. G. & Rajchman, E. P. (1973). O kvalimetrii. [About qualimetry]. Moscow: Izdatelstvo standartov.

4. Kemeni, J. & Snell, J. (1970). Konechnye tspi Markova. [Finite Markov chains]. Glavnaia redaktsiia fiziko-matematicheskoy literatury izdatelstva "Nauka".

5. Shakin, Y. (1966) Obektivno otsenivat kachestvo. [Objectively assess the quality]. Standartu i kachestvo, 11.

6. Bajtcar, P. I. Gunkalo A. V. (2006). Standartu ІSО serii 9000: evolytsiia pidxodiv do upravlinnia yakistiu. [Standards of ISO 9000: the evolution of approaches to quality management]. Zbіrnik materіalіv VI Vseukrainskogo naukovo-practichnogo semіnaru "Yakіst: problemy i rishennia", 35-36.

7. Bychkivskiy, R. V. & Gunkalo, A. V. (2005). SUY: otsiniuvannia еfektuvnosti funktsionuvannia. [QMS: assessment of efficiency of functioning]. Standartizatciia, sertufikatsiia, yakist - Standardization, certification, quality, 4, 42-46.

8. Arpentev, B. M., Gordeev, A. S., & Trish, R. M. (1999). Algoritm sistemy upravleniia tochnostu obrabotki. [Algorithm management systems machining precision]. Bulletin of the Kharkov state Polytechnical University: Mashinostroenie. Kharkiv. 54, 7-11.

9. Systemy upravlinnia yakistiu. Vumogu. [The quality management system. Requirements]. (2009): DSTU ISO 9001: 2009. from 01.09.2009. Kyiv: Derzhspozhivstandard of Ukraine, 2009.

10. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia i slovnuk. [The quality management system. Fundamentals and vocabulary]. (2008). DSTU ISO 9000:2007. from 01.09.2008. Kyiv: Derzhspozhivstandard of Ukraine, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2009. – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 72 с. – (Національний стандарт України).

2. Азгальдов Г. Г. О квалиметрии [Текст]/ А. А. Азгальдов, Э. П. Райхман. // Издательство стандартов, – М - 1973 – 172с.

3. Байцар Р. І. Стандарти ІSО серії 9000: еволюція підходів до

управління якістю [Текст] / Р. І. Байцар, А. В. Гунькало // Збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного семінару „Якість: проблеми та рішення”. – Х., 2006 – С. 35-36.

4. Бичківський Р. В. СУЯ: оцінювання ефективності функціонування [Текст] / Р.В. Бичківський, А. В. Гунькало // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2005. – № 4. – С. 42-46.

5. Федюкин В. К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. [Текст] / В. К. Федюкин. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», -  2004. – 296 с.

6. Шакин Ю. Объективно оценивать качество [Текст] / Ю. Шакин // Стандарты и качество. – 1966. – № 11.

7. Системи управління якістю. Основні положення та словник: ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 72 с. – (Національний стандарт України).

8. Арпентьев Б.М. Алгоритм системы управления точностью обработки [Текст] / Арпентьев Б.М., Гордеев А.С., Трищ Р.М. // Вестник Харьковского государственного политехнического университета: Машиностроение. – Харьков – 1999 – вып. 54 – с. 7-11.

9. Кемени Дж. Конечные цепи Маркова. [Текст] / Кемени Дж,  Снелл Дж.// Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука» - 1970 – 320с.

10. Казаков В.А. Введение в теорию Марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи. [Текст] /Казаков В.А // М., «Советское радио» - 1973 - 232с.Copyright (c) 2015 О. А. Катрич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)