Дослідження елементів амплітудно-імпульсних і цифрових систем автоматизованого регулювання у програмному середовищі VISSIM

Т. В. Бодненко

Анотація


Стаття присвячена дослідженням елементів амплітудно-імпульсних і цифрових систем автоматизованого регулювання у програмному середовищі VisSim. Розглянуто стан використання інструментальних засобів та середовищ (MathCad, MatLab, VisSim тощо) для спрощення процесу моделювання та дослідження автоматизованих виробничих процесів, визначено напрямки їх використання в сучасних умовах. Використано програмне середовище VisSim для автомазованого регулювання виробничих процесів. 


Ключові слова


амплітудно-імпульсні системи автоматизованого регулювання; цифрові системи автоматизованого регулювання; програмне середовище VisSim

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Switching automatic control [electronic resource]. Available: www / URL: http: // 5 fan.info/igeyfsigeugmaige.html.

2. Ladanyuk, A. (2004). Theory of automatic control/ Lectures for students direction 0925 "Automation and Computer-Integrated Technologies den. and correspondence. Learning. (Part One). Kiev .: NUFT, 174.

3. Soroka, K. (2006). Automatic control theory. Training. guide. Kharkov: KSAME, 187.

4. Research linear pulse systems [electronic resource]. Available: www / URL: http://5fan.info/poligeuigpolyfsgas.html.

5. Modeling using mathematical packages. Available: www / URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/k_m/t1/171..htm.

6. Dougan, S. (2001). Study of electric methods of mathematical modeling / S. Dougan. - Dnepropetrovsk, Ukraine NGA, 137.

7. VisSim - Modelling and Simulation of Complex Dynamic System. Available: http://www.adeptscience.co.uk/products/mathsim/vissim.

8. Klynachёv, N. (2004). Modeling systems in the program VisSim: Background System. Chelyabinsk, 116.

9. Popovic, M., Kovalchuk, A. (1997). The theory of automatic control. Tutorial.Kiev .: Lybed, 544

10. Vlasov, K. (2007). Theory Automatic management. Uchebnoe posobye. - Kharkiv: "Humanytarnыy Center", 526.

11. VisSim. Available: http://uk.wikipedia.org/wiki/VisSim.

12. The official website of the firm Visual Solution Inc. Available: www / URL: http://www.vissim.com/.

13. GENERAL predstavlenye O and software complex VisSim. Available: www / URL: http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Імпульсні системи автоматичного керування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: \www/URL: http: //5 fan.info/igeyfsigeugmaige.html

2. Ладанюк, А. Теорія автоматичного керування [Текст] / А. Ладанюк // Курс лекцій для студентів напряму 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ден. та заочн. форм  навчання – (частина перша) – К.: НУХТ, 2004. – 174 с.

3. Сорока, К. Теорія автоматичного керування [Текст] / К. Сорока // Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 187 с. 

4. Дослідження лінійної імпульсної системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: \www/URL: http://5fan.info/poligeuigpolyfsgas.html.

5. Моделювання з використанням математичних пакетів. – Режим доступа: \www/URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/k_m/t1/171..htm

6. Довгань, С. Дослідження систем електропривода методами математичного моделювання [Текст] / С. Довгань. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001. – 137 с. 

7. VisSim – Modelling and Simulation of Complex Dynamic System. Available: http://www.adeptscience.co.uk/products/mathsim/vissim

8. Клиначёв, Н. Моделирование систем в программе VisSim: справочная система / Н. Клиначёв. – Челябинск, 2004. – 116 с.

9. Попович, М. Теорія автоматичного керування [Текст] / М. Попович, О. Ковальчук // Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 544 с.

10. Власов, К. Теория автоматического управления. [Текст] / К. Власов // Учебное пособие. – Харьков: «Гуманитарный центр», 2007. – 526 с.

11. VisSim. Available: http://uk.wikipedia.org/wiki/VisSim

12. Официальный сайт фирмы Visual Solution Inc. – Режим доступу: \www/URL: http://www.vissim.com/    .

13. Общее представление о программном комплексе VisSim [Электронный ресурс]. – Режим доступа: \www/URL: http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.htmlПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 Т. В. Бодненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)