Шляхи підвищення працездатності виштовхує пристрої коксовиталківателей

В. И. Рындяев

Анотація


Досліджено виштовхувальний пристрій коксовиштовхувача. Визначено формування величини еквівалентних навантажень з урахуванням злежуваності коксу. Проаналізовано вплив конструктивних рішень виштовхувального пристрою на зменшення рівня діючих навантажень. 


Ключові слова


виштовхувальний пристрій; динамічні навантаження; конструкція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Nepomnyashhij, I. L. (1963). Koksovye mashiny, ix konstrukcii i raschety. Moscow: Metallurgizdat, 388.

2. Shepelev, I. G. (1966). Oborudovanie koksoximicheskix zavodov. Moscow: Metallurgiya, 332.

3. Virozub, I. V., Taxtamyshev, E. Ya., Ciperovich, M. V. (1952). Mexanicheskoe oborudovanie koksoximichekix zavodov. Moscow: Metallurgizdat, 292.

4. Nepomnyashhij, I. L. (1962). Mexanizaciya i avtomatizaciya na koksoximicheskom zavode. Moscow: Metallurgizdat, 312.

5. Karavaev, N. M., Pilskij, I. Ya., Shepelev, I. G. (1955). Mashiny i apparaty koksoximicheskogo proizvodstva. Moscow: Metallurgizdat, 288.

6. Spravochnik Koksoximika (1965). T. І, ІІ, ІІІ. Moscow: Metalurgiya.

7. Rindyaеv, V. І. (2014). Shtanga vishtovxuvalnogo pristroyu koksovishtovxuvacha. Patent Ukraіni na korisnu model № 87302 MPK S 10 V 33/10 (2006.01). Zayavl. 19.02.2013; opubl. 10.02.2014. Byul. №3.

8. Filipenko E. S. i dr. (1982). A.S. SSSR № 962291, Kl. S 10 V 33/10. Ustrojstvo dlya vytalkivaniya koksa iz koksovyx pechej. Zayavl. 19.11.1979; opubl. 30.09.1982. Byul. № 36.

9. Chamov, A. V., Rogozina, T. V. (1992). A. S. SSSR № 173698 A1, Kl. S 10 V 7/00. Shtanga vytalkivayushhego ustrojstva koksovytalkivatelya. Zayavl. 07.03.1989; opubl. 30.05.1992. Byul. № 20.

10. Ivanov, M. N., Ivanov, V. N. (1975). Detali mashin. Moscow: Vysshaya shkola, 551.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Непомнящий, И. Л. Коксовые машины, их конструкции и расчеты [Текст] / И. Л. Непомнящий. – М.: Металлургиздат, 1963. – 388 с.

2. Шепелев, И. Г. Оборудование коксохимических заводов [Текст] / И. Г. Шепелев. – М.: Металлургия, 1966. – 332 с.

3. Вирозуб, И. В. Механическое оборудование коксохимичеких заводов [Текст] / И. В. Вирозуб, Е. Я. Тахтамышев, М. В. Циперович. – М.: Металлургиздат, 1952. – 292 с.

4. Непомнящий, И. Л. Механизация и автоматизация на коксохимическом заводе [Текст] / И. Л. Непомнящий. – М.: Металлургиздат, 1962. – 312 с.

5. Караваев, Н. М. Машины и аппараты коксохимического производства [Текст] / Н. М. Караваев, И. Я. Пильский, И. Г. Шепелев. – М.: Металлургиздат, 1955. – 288 с.

6. Справочник Коксохимика[Текст]: Т. І, ІІ, ІІІ. – М.: Металургия, 1964.

7. Штанга виштовхувального пристрою коксовиштовхувача [Текст]: Патент України на корисну модель № 87302 МПК С 10 В 33/10 (2006.01) Риндяєв В. І.; Заявл. 19.02.2013; опубл. 10.02.2014. – Бюл. №3.

8. А.С. СССР № 962291, Кл. С 10 В 33/10. Устройство для выталкивания кокса из коксовых печей [Текст]: Филипенко Е. С. и др. Заявл. 19.11.1979; опубл. 30.09.1982. – Бюл. № 36.

9. А.С. СССР № 173698 А1, Кл. С 10 В 7/00. Штанга выталкивающего устройства коксовыталкивателя [Текст]: Чамов А. В., Рогозина Т. В. Заявл. 07.03.1989; опубл. 30.05.1992. – Бюл. № 20.

10. Иванов, М. Н. Детали машин [Текст] / М. Н. Иванов, В. Н. Иванов. – М.: Высшая школа, 1975. – 551 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 В. И. Рындяев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)