Том 44 (2017)

Зміст

Матеріалознавство

Щодо актуальності проведення досліджень різних груп ниткоподібних кристалів PDF (Русский)
Сергей Робленович Артемьев, Валерий Павлович Шапорев, Богдан Михайлович Цимбал 3-12
Діелектричні властивості модифікованих -випромінюванням композитів поліетилену високої щільності / Zno PDF (Русский)
Ариф Муса оглы Магеррамов, Мусафир Мазахир оглы Кулиев, Наби Шамшад оглы Алиев, Рафига Солтан гызы Исмайилова, Мазахир Насреддин оглы Байрамов, Ибрагим Иса оглы Аббасов 13-19
Оптимізація складу суднобудівного бетону із заданими експлуатаційними і технологічними властивостями PDF
Олександр Саулович Рашковський, Олександр Вікторович Щедролосєв, Костянтин Володимирович Кириченко 20-27

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Моделі сигналів в універсальному мультимедійному стрілецькому тренажері PDF (Русский)
Алексей Владимирович Беляев, Владимир Михайлович Карташов 28-34
Класифікація патологічних ЕЕГ-сигналів за допомогою методів машинного навчання PDF
Оксана Костянтинівна Білошицька 35-39
Механізм узгодженого управління регулюванням строків доставлення вантажів у транспортний вузол PDF
Арсен Олегович Мурад’ян 40-43
Моделювання електромагнітних полів в організмі тварини при його термографуванні PDF (Русский)
Тарас Дмитриевич Гуцол 43-46
Підвищення рівня обслуговування систем управління запасами шляхом інтеграції процесів транспортної логістики PDF (Русский)
Євгений Семенович Альошинский, Василий Владимирович Мещеряков, Антон Павлович Бондаренко 47-52
Управління напруженістю систем за допомогою штучного інтелекту PDF
Олександр Леонідович Становський, Юрій Мефодійович Хом’як, Алла Володимирівна Торопенко, Євгенія Олександрівна Науменко, Олеся Ігорівна Дадерко 52-60
Ортогональний амплітудно-фазовий метод вимірювання при проектуванні вихрострумових дефектоскопів на базі мікроконтролерів PDF
Віктор Григорович Баженов, Костянтин Анатолійович Гльойнік, Сергій Васильович Ходневич 60-64
3D-модель теплового обміну в міокарді та коронарних судинах серця PDF
Владислав Валентинович Шлыков 65-69
Вплив оптимізаційного управління транспортно–пересадочними вузлами міського пасажирського транспорту на питому вагу непродуктивних простоїв транспортних засобів PDF
Володимир Олексійович Вдовиченко 69-75
Концептуальна модель управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень PDF
Анатолій Вікторович Надточий 75-84
Моделі онлайн–спільнот як основа взаємодії учасників колаборативного документування PDF
Павло Олександрович Гетманюк, Юрій Вікторович Форкун 85-90
Поділ точки кривої скрученої Едвардса на два та її застосування у криптографії PDF (Русский)
Руслан Вячеславович Скуратовский, Евгений Александрович Осадчий, Дмитрий Михайлович Квашук 90-96
Оптимізація режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках у стохастичних умовах PDF
Дмитро Миколайович Козаченко, Тетяна Валентинівна Болвановська, Петро Олександрович Яновський 97-102

Технології та обладнання виробництва

Дослідження антикорозійних властивостей потенційних інгібіторів корозії, призначених для нафтопереробної промисловості PDF
Вікторія Володимирівна Романчук, Петро Іванович Топільницький, Чан Куок Кхань 103-109
Дослідження динамічної стійкості та плавності руху колісних тракторів PDF
Борис Іванович Кальченко, Андрій Павлович Кожушко 110-115
Автоматизація виробництва елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії PDF
Анастасія Сергіївна Вєчерковська, Світлана Володимирівна Поперешняк 116-121
Обгрунтування конструкції і методики розрахунку конструктивно-технологічних параметрів ежекційного апарату застосовуваного при пожежогасінні PDF (Русский)
Ильгар Фирдовси Дадашов, Александр Александрович Ковалёв 122-129

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Формування математичної моделі організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення PDF
Роман Іванович Шевченко 130-135
Методика визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги фахівців екстремальних видів діяльності PDF
Юрій Юрійович Оникієнко 136-140
Інформаційна технологія визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії PDF
Любов Михайлівна Рисована, Олена Володимирівна Висоцька, Ірина Юріївна Панфьорова, Юлія Євгенівна Зінченко 141-146
Проблеми експлуатації та методи запобігання загоранню породних відвалів PDF (Русский)
Сергей Владимирович Тынына, Игорь Игоревич Чоботько 146-151
Оптимальне управління розподілом та перерозподілом економічних ресурсів при виборі проектів з охорони праці для машинобудівних виробництв PDF
Олег Григорович Левченко, Оксана Степанівна Ільчук 151-156

Управління якістю виробництва

Модель експертного оцінювання якісного стану технічної системи PDF
Сергій Леонідович Волков, Надія Феліксівна Казакова, Суліко Дмитрович Асабашвілі 157-161
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг PDF
Людмила Михайлівна Перпері, Геннадій Олександрович Оборський, Юрій Григорович Паленний, Ганна Михайлівна Голобородько 162-166