Автоматизація виробництва елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії

Анастасія Сергіївна Вєчерковська, Світлана Володимирівна Поперешняк

Анотація


Розглядається проблема автоматизації виробництва на прикладі виробництва елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії, які використовуються в багатьох галузях виконуючи переважно функції фільтрації або дренажа. Виробництво таких елементів є на сьогодні важливим завданням, успішному вирішенню якого сприяє як правильний вибір конструкції апарату для виготовлення зазначених виробів так і автоматизація процесу виробництва. Одними із основних параметрів, від яких залежить весь процес виробництва, елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії, що вимагає автоматизації є контроль швидкості подачі розплавленого поліпропілену та тиску при подачі матеріалу на форму. Запропоновані методика та алгоритм автоматизації виробництва, елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії, які допомагають обрати визначені параметри. Результати досліджень можуть бути використані у виробництві поліпропіленових фільтруючих картриджів та дренажних систем.


Ключові слова


автоматизація виробництва; схема виробництва; блок-схема; методика; фільтрувальний елемент; дренажний елемент; елементи з поліпропілену.

Повний текст:

PDF

Посилання


Miheev, V. A. (2012). Avtomatizaciya processov OMD. Samara.

Fil'truyushchie kartridzhi: ot prostogo k slozhnomu. Available at: http://waternet.ua/news/newsletter/122/

Zashchepkina, N. M., Drehulias, E. P., Konakhevych, N. R. (2013). Analiz rozvytku vyrobnytstva filtruvalnykh materialiv. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 3, 87–89.

Kalbaug, B., Kalbaug, B., Dadri, D. Dzh., Dadri, D. Dzh. (1997). Pat. No. RU2182509C2 RU. Konstrukciya fil'tra (varianty) i sposob fil'tracii. MPK VO1D 39/16 (2006.01). No. RU2000109355A; declareted: 29.09.1997; published: 20.05.2002, Bul. No. 12, 5.

Troyan, D. A. (2008). Pat. № 2326716 RU. Fil'troval'nyy element dlya zhidkih i gazovyh sred. MPK VO1D 39/16 (2006.01). No. 2006124622/15; declareted: 20.01.2008; published: 20.06.2008, Bul. No. 17, 5.

Sementsov, H. N., Davydenko, L. I. (2014). Development of informative support for automatic antisurge protection system and regulation of gas pumping plant. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (11 (70)), 20–24. doi: 10.15587/1729-4061.2014.26311

Asaulyuk, T., Semeshko, O., Saribyekova, Y., Kunik, A., Myasnykov, S. (2017). Examining a change in the properties of coarse wool fiber under the influence of electrical discharge treatment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (1 (88)), 50–55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108269

Levytskyi, V. Ye., Hancho, A. V., Masiuk, A. S. (2011). Structure and properties of composites based on polypropylene and polymer-silicate modifier. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (6 (53)), 54–57. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1250/1152

Vecherkovskaya, A., Popereshnyak, S. (2017). Comparative analysis of mathematical models forming filter elements. 2017 XIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). doi: 10.1109/memstech.2017.7937545

Vecherkovskaya, A., Popereshnyak, S. (2017). Mathematical modeling of the process of fluid filtration through a multi-layer filtering element. Technology Audit and Production Reserves, 4 (3 (36)), 9–13. doi: 10.15587/2312-8372.2017.109309


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Михеев, В. А. Автоматизация процессов ОМД [Текст]: учеб. пос. / В. А. Михеев; Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Самара, 2012.

Фильтрующие картриджи: от простого к сложному [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://waternet.ua/news/newsletter/122/

Защепкіна, Н. М. Аналіз розвитку виробництва фільтрувальних матеріалів [Текст] / Н. М. Защепкіна, Е. П. Дрегуляс, Н. Р. Конахевич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 3. – С. 87–89.

Пат. № RU2182509C2 RU. Конструкция фильтра (варианты) и способ фильтрации. МПК ВO1D 39/16 (2006.01) [Текст] / Калбауг Б., Калбауг Б., Дадри Д. Дж., Дадри Д. Дж.; заявитель и патентообладатель Дональдсон Компани, Инк. – № RU2000109355A; заявл. 29.09.1997; опубл. 20.05.2002, Бюл. № 12. – 5 с.

Пат. № 2326716 RU. Фильтровальный элемент для жидких и газовых сред. МПК ВO1D 39/16 (2006.01) [Текст] / Троян Д. А.; заявитель и патентообладатель ООО Научно-производительная фирма «Рубикон», Частное предприятие «Унифильтр». – № 2006124622/15; заявл. 20.01.2008; опубл. 20.06.2008, Бюл. № 17. – 5 с.

Семенцов, Г. Н. Розвиток інформаційного забезпечення системи автоматичного антипомпажного захисту та регулювання газоперекачувального агрегату [Текст] / Г. Н. Семенцов, Л. І. Давиденко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – Т. 4, № 11 (70). – С. 20–24. doi: 10.15587/1729-4061.2014.26311 

Asaulyuk, T. Examining a change in the properties of coarse wool fiber under the influence of electrical discharge treatment [Text] / T. Asaulyuk, O. Semeshko, Y. Saribyekova, A. Kunik, S. Myasnykov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, Issue 1 (88). – P. 50–55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108269 

Левицький, В. Є. Структура і властивості композитів на основі поліпропілену та полімер-силікатного модифікатора [Текст] / В. Є. Левицький, А. В. Ганчо, А. С. Масюк // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – Т. 5, № 6 (53). – С. 54–57. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1250/1152

Vecherkovskaya, A. Comparative analysis of mathematical models forming filter elements [Text] / A. Vecherkovskaya, S. Popereshnyak // 2017 XIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). – 2017. doi: 10.1109/memstech.2017.7937545 

Vecherkovskaya, A. Mathematical modeling of the process of fluid filtration through a multi-layer filtering element [Text] / A. Vecherkovskaya, S. Popereshnyak // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 4, Issue 3 (36). – P. 9–13. doi: 10.15587/2312-8372.2017.109309 Copyright (c) 2018 Анастасія Сергіївна Вєчерковська, Світлана Володимирівна Поперешняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)