Моделі онлайн–спільнот як основа взаємодії учасників колаборативного документування

Павло Олександрович Гетманюк, Юрій Вікторович Форкун

Анотація


Проведено дослідження моделей веб–ресурсів, які можуть бути використані для організації комунікативних процесів учасників веб–спільнот. Проведено аналіз поняття «електронний документ». Встановлено основні та вузьконаправлені розуміння даного поняття, які можуть бути застосовані у веб-середовищі. Було проаналізовано основні функціональні, структурні та комунікативні особливості кожного з досліджуваних типів сервісів як у їх класичному вигляді, так і з сучасними можливостями їх модернізації. Внаслідок цього аналізу, було виявлено переваги та недоліки кожного з досліджуваних типів сервісів. В залежності від контексту використання поняття «електронний документ», встановлено та проаналізовано основні тенденції та варіанти використання кожного дослідженого типу веб-сервісу для забезпечення взаємодії учасників віртуальної спільноти у процесі спільного документування за допомогою засобів веб-середовища. На основі отриманих результатів, встановлено найбільш оптимальні шляхи використання існуючих моделей сайтів для організації процесу колаборативного документування. Встановлено перспективність розвитку веб–ресурсів з поєднаними моделями у рамках однієї інформаційної системи. 


Ключові слова


моделі онлайн–спільнот; колаборативне документування; електронний документ; веб–ресурс; класифікація сайтів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Peleshchyshyn, A. M., Sierov, Yu. O., Berezko, O. L., Peleshchyshyn, O. P., Tymovchak-Maksymets, O. Yu., Markovets, O. V. (2011). Protsesy upravlinnia interaktyvnymy sotsialnymy komunikatsiiamy v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivskoi politekhnika», 374.

Peleshchyshyn, A. M., Kravets, R. B., Sierov, Yu. O. (2011). Analiz isnuiuchykh typiv virtualnykh spilnot u merezhi Internet ta pobudova modeli virtualnoi spilnoty na osnovi veb-forumu. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 699, 212–221.

Peleschyshyn, A., Syerov, Yu. (2006). Typical ways of web communities development. Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies. Lviv, 56–58.

Fedushko, S. S., Kotylo, M. O., Sierov, Yu. O. (2012). Modeliuvannia struktury ta funktsionuvannia spetsializovanoi virtualnoi spilnoty na osnovi blogu (na prykladi webstyletalk.net). Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 2 (173), 150–155.

Kravets, R. B., Peleshchyshyn, A. M., Sierov, Yu. O. (2008). Doslidzhennia povedinky uchasnykiv veb-spilnot ta yikh klasyfikatsiya. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 621, 153–161.

Tymovchak-Maksymets, O. Yu., Peleshchyshyn, A. M., Sloboda, K. O. (2011). Analiz komunikatyvnoi vzaiemodii na veb-forumakh: informatsiina povedinka ta uchasnyky. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 699, 352–361.

Fedushko, S. S. (2011). Analiz arkhitektury ta suchasnykh tendentsii rozvytku virtualnykh spilnot. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 699, 362–375.

Vershinin, A. P. (2000). Elektronnyy dokument: pravovaya forma i dokazatel'stvo v sude. Moscow, 40.

Godin, V. V., Korneev, I. K. (2000). Upravlenie informacionnymi resursami: 17-ti modul'naya programma dlya menedzherov «Upravlenie razvitiem organizacii». Moscow, 15.

Zalaev, G. Z. (1999). Analiz i klassifikaciya elektronnyh dokumentov. Vestnik arhivista, 2-3, 60–68.

Bachilo, I. L. (1998). Pravovye voprosy dokumentirovaniya v usloviyah informatizacii. Deloproizvodstvo, 2, 13.

Kostomarov, M. I. (1998). Mnogolikiy Yanus: dokument v sisteme informacionnogo menedzhmenta. Deloproizvodstvo, 1, 29.

Larin, M. V. (1999). Nekotorye problemy evolyucii upravlencheskogo dokumenta. Doklad na 6-y nauchno-prakticheskoy konferencii.

Tkachev, L. V. (2000). Pravovoy status komp'yuternyh dokumentov: osnovnye harakteristiki. Moscow, 8.

Mulesa, O., Geche, F., Batyuk, A. (2015). Information technology for determining structure of social group based on fuzzy c-means. 2015 Xth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT). doi: 10.1109/stc-csit.2015.7325431

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Y., Biloshchytska, S., Kuzka, O., Shabala, Y., Lyashchenko, T. (2017). A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (2 (89)), 4–11. doi: 10.15587/1729-4061.2017.112323


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пелещишин, А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст]: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівської політехніка», 2011. – 374 с.

Пелещишин, А. М. Аналіз існуючих типів віртуальних спільнот у мережі Інтернет та побудова моделі віртуальної спільноти на основі веб-форуму [Текст] / А. М. Пелещишин, Р. Б. Кравець, Ю. О. Сєров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699. – С. 212–221.

Peleschyshyn, A. Typical ways of web communities development [Text] / A. Peleschyshyn, Yu. Syerov // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies. – Lviv, 2006. – P. 56–58.

Федушко, С. С. Моделювання структури та функціонування спеціалізованої віртуальної спільноти на основі блоґу (на прикладі webstyletalk.net) [Текст] / С. С. Федушко, М. О. Котило, Ю. О. Сєров // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 2 (173). – С. 150–155.

Кравець, Р. Б. Дослідження поведінки учасників веб-спільнот та їх класифікація [Текст] / Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 621. – С. 153–161.

Тимовчак-Максимець, О. Ю. Аналіз комунікативної взаємодії на веб-форумах: інформаційна поведінка та учасники [Текст] / О. Ю. Тимовчак-Максимець, А. М. Пелещишин, К. О. Слобода // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699. – С. 352–361.

Федушко, С. С. Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот [Текст] / С. С. Федушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699. – С. 362–375.

Вершинин, А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде [Текст] / А. П. Вершинин. – М., 2000. – С. 40.

Годин, В. В. Управление информационными ресурсами: 17-ти модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации» [Текст] / В. В. Годин, И. К. Корнеев. – М., 2000. – С. 15.

Залаев, Г. З. Анализ и классификация электронных документов [Текст] / Г. З. Залаев // Вестник архивиста. – 1999. – № 2-3. – С. 60–68.

Бачило, И. Л. Правовые вопросы документирования в условиях информатизации [Текст] / И. Л. Бачило // Делопроизводство. – 1998. – № 2. – С. 13.

Костомаров, М. И. Многоликий Янус: документ в системе информационного менеджмента [Текст] / М. И. Костомаров // Делопроизводство. – 1998. – № 1. – С. 29.

Ларин, М. В. Некоторые проблемы эволюции управленческого документа [Текст] / М. В. Ларин // Доклад на 6-й научно-практической конференции. – 1999.

Ткачев, Л. В. Правовой статус компьютерных документов: основные характеристики [Текст] / Л. В. Ткачев. – М., 2000. – С. 8.

Mulesa, O. Information technology for determining structure of social group based on fuzzy c-means [Text] / O. Mulesa, F. Geche, A. Batyuk // 2015 Xth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT). – 2015. doi: 10.1109/stc-csit.2015.7325431 

Biloshchytskyi, A. A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications [Text] / A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, O. Kuzka, Y. Shabala, T. Lyashchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 2 (89). – P. 4–11. doi: 10.15587/1729-4061.2017.112323 Copyright (c) 2018 Павло Гетманюк Олександрович, Юрій Вікторович Форкун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)