Методика визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги фахівців екстремальних видів діяльності

Юрій Юрійович Оникієнко

Анотація


Розглядається питання визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги. В якості метода дослідження статичної рівноваги використовується модифікований варіант кефалографічної установки. Визначені ключові інформативні показники, що характеризують просторовий динамічний діапазон та особливості коливань тіла відносно осі z, а саме: коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркового математичного сподівання ; коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркової дисперсії  та коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркової асиметрії . Результати роботи можуть бути використані під час проведення психофізіологічного відбору.


Ключові слова


кефалографія; кефалографічна установка; кефалограма; маркер; інформативний показник; статична рівновага; коефіцієнт; психофізіологічний стан; вестибулярний апарат; екстремальні умови.

Повний текст:

PDF

Посилання


Huralevych, V. S., Bulyhina, O. V., Onykiienko, Yu. Yu. (2009). Zasib otsinky psykhofiziolohichnoho stanu poliarnykiv. III Mizhnarodnyi poliarnyi rik 2007–2008: rezultaty ta perspektyvy: IV Mizhnarodna Antarktychna Konferentsiya. Kyiv, 229.

Onykiienko, Yu. Yu. (2011). Rozrobka novykh aparatno-prohramnykh shliakhiv otsiniuvannia psykhoemotsiynoho stanu operatora. Antarktyka i hlobalni systemy Zemli: novi vyklyky ta perspektyvy: V Mizhnarodna Antarktychna Konferentsiya. Kyiv, 318–319.

Onykiienko, Yu. Yu., Kuzovyk, V. D. (2011). Aparatno-prohramnyi kompleks otsiniuvannia psykhofiziolohichnoho stanu operatora. Novitni naukovo-navchalni dosiahnennia medytsyny transportu, 109–111.

Onykiienko, Yu. Yu., Kuzovyk, V. D., Moiseienko, Ye. V. (2013). Stvorennia aparatno-prohramnoho kompleksu obstezhennia funktsiyi TsNS antarktychnykh zymivnykiv. Internatsionalizatsiya doslidzhen v Antarktytsi – shliakh do dukhovnoi yednosti liudstva: VI Mizhnarodna antarktychna konferentsiya. Kyiv, 392–393.

Kuzovyk, V. D., Moiseienko, Ye. V., Onykiienko, Yu. Yu. (2013). Stvorennia aparatno-prohramnoho kompleksu otsiniuvannia dodatkovykh informatsiinykh kryteriyv funktsiyi TsNS. Informacionnye tekhnologii v nevrologii, psihiatrii, epileptologii i medicinskoy statistike: nauchno-prakticheskaya konferenciya s mezhnarodnym uchastiem. Kyiv, 160–161.

Kuzovyk, V. D., Onykiienko, Y. Y. (2014). Hardware-software system of evaluation criteria of the additional information CNS. The sixth world congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, 1.7.23–1.7.25.

Bazarov, V. G. (1988). Klinicheskaya vestibulometriya. Kyiv: Zdorov’ya, 198.

Barilyak, R. A., Kicera, A. E., Borisov, A. V. (1981). K usovershenstvovaniyu metodiki kefalografii. Zhurn. ushnyh, nosovyh i gorlovyh bolezney, 6, 66–67.

Gazhe, P. M., Veber, B.; Usachev, V. I. (Ed.) (2008). Posturologiya. Regulyaciya i narusheniya ravnovesiya tela cheloveka. Sankt-Peterburg: Izd. dom SPbMAPO, 316.

Onykiienko, Yu. Yu., Moiseienko, Ye. V. (2012). Rozrobka novoi tekhnolohiyi otsiniuvannia porushen psykhofiziolohichnykh funktsiyi liudyny. Aktualni pytannia kurortolohiyi, fizioterapiyi ta medychnoi reabilitatsiyi: materialy XII Naukovo-praktychnoi konferentsiyi z mizhnarodnoiu uchastiu. Yalta, 144.

Volodarskyi, Ye. T., Kosheva, L. O. (2008). Statystychna obrobka danykh. Kyiv: NAU, 308.

Smirnov, N. V., Dunin-Barkovskiy, I. V. (1969). Kurs teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistiki dlya tekhnicheskih prilozheniy. Moscow: Nauka, 512.

T'yuki, Dzh. (1981). Analiz rezul'tatov nablyudeniy. Razvedochniy analiz. Moscow: Mir, 696.

Dubrov, A. M., Mhitaryan, V. S., Troshin, L. I. (2000). Mnogomernyy statisticheskiy analiz. Moscow: «Finansy i statistika», 352.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гуралевич, В. С. Засіб оцінки психофізіологічного стану полярників [Текст] / В. С. Гуралевич, О. В. Булигіна, Ю. Ю. Оникієнко // ІІІ Міжнародний полярний рік 2007–2008: результати та перспективи: IV Міжнародна Антарктична Конференція. – К., 2009. – С. 229.

Оникієнко, Ю. Ю. Розробка нових апаратно-програмних шляхів оцінювання психоемоційного стану оператора [Текст] / Ю. Ю. Оникієнко // Антарктика і глобальні системи Землі: нові виклики та перспективи: V Міжнародна Антарктична Конференція. – К., 2011. – С. 318–319.

Оникієнко, Ю. Ю. Апаратно-програмний комплекс оцінювання психофізіологічного стану оператора [Текст] / Ю. Ю. Оникієнко, В. Д. Кузовик // Новітні науково-навчальні досягнення медицини транспорту. – 2011. – С. 109–111.

Оникієнко, Ю. Ю. Створення апаратно-програмного комплексу обстеження функції ЦНС антарктичних зимівників [Текст] / Ю. Ю. Оникієнко, В. Д. Кузовик, Є. В. Моісеєнко // Інтернаціоналізація досліджень в Антарктиці – шлях до духовної єдності людства: VІ Міжнародна антарктична конференція. – К., 2013. – С. 392–393.

Кузовик, В. Д. Створення апаратно-програмного комплексу оцінювання додаткових інформаційних критеріїв функції ЦНС [Текст] / В. Д. Кузовик, Є. В. Моісеєнко, Ю. Ю. Оникієнко // Информационные технологии в неврологии, психиатрии, епилептологии и медицинской статистике: научно-практическая конференция с межнародным участием. – К., 2013. – С. 160–161.

Kuzovyk, V. D. Hardware-software system of evaluation criteria of the additional information CNS [Text] / V. D. Kuzovyk, Y. Y. Onykiienko // The sixth world congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. – K., 2014. – Р. 1.7.23–1.7.25.

Базаров, В. Г. Клиническая вестибулометрия [Текст] / В. Г. Базаров. – К.: Здоров’я, 1988. – 198 с.

Бариляк, Р. А. К усовершенствованию методики кефалографии [Текст] / Р. А. Бариляк, А. Е. Кицера, А. В. Борисов // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1981. – № 6. – С. 66–67.

Гаже, П. М. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия тела человека [Текст] / П. М. Гаже, Б. Вебер; под ред. В. И. Усачева. – СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2008. – 316 с.

Оникієнко, Ю. Ю. Розробка нової технології оцінювання порушень психофізіологічних функцій людини [Текст] / Ю. Ю. Оникієнко, Є. В. Моісеєнко // Актуальні питання курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації: матеріали XII Науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Ялта, 2012. – С. 144.

Володарський, Є. Т. Статистична обробка даних [Текст]: навч. пос. / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева. – К.: НАУ, 2008. – 308 с.

Смирнов, Н. В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений [Текст] / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

Тьюки, Дж. Анализ результатов наблюдений [Текст] / Дж. Тьюки // Разведочный анализ. – М.: Мир, 1981. – 696 с.

Дубров, А. М. Многомерный статистический анализ [Текст] / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. – М.: «Финансы и статистика», 2000. – 352 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі
Copyright (c) 2018 Юрій Юрійович Оникієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)