Методика визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги фахівців екстремальних видів діяльності

Автор(и)

  • Юрій Юрійович Оникієнко Національний авіаційний університет, вул. проспект Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна

Ключові слова:

кефалографія, кефалографічна установка, кефалограма, маркер, інформативний показник, статична рівновага, коефіцієнт, психофізіологічний стан, вестибулярний апарат, екстремальні умови.

Анотація

Розглядається питання визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги. В якості метода дослідження статичної рівноваги використовується модифікований варіант кефалографічної установки. Визначені ключові інформативні показники, що характеризують просторовий динамічний діапазон та особливості коливань тіла відносно осі z, а саме: коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркового математичного сподівання ; коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркової дисперсії  та коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркової асиметрії . Результати роботи можуть бути використані під час проведення психофізіологічного відбору.

Біографія автора

Юрій Юрійович Оникієнко, Національний авіаційний університет, вул. проспект Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

кандидат технічних наук, доцент кафедри «Біокібернетики та аерокосмічної медицини»

Посилання

Huralevych, V. S., Bulyhina, O. V., Onykiienko, Yu. Yu. (2009). Zasib otsinky psykhofiziolohichnoho stanu poliarnykiv. III Mizhnarodnyi poliarnyi rik 2007–2008: rezultaty ta perspektyvy: IV Mizhnarodna Antarktychna Konferentsiya. Kyiv, 229.

Onykiienko, Yu. Yu. (2011). Rozrobka novykh aparatno-prohramnykh shliakhiv otsiniuvannia psykhoemotsiynoho stanu operatora. Antarktyka i hlobalni systemy Zemli: novi vyklyky ta perspektyvy: V Mizhnarodna Antarktychna Konferentsiya. Kyiv, 318–319.

Onykiienko, Yu. Yu., Kuzovyk, V. D. (2011). Aparatno-prohramnyi kompleks otsiniuvannia psykhofiziolohichnoho stanu operatora. Novitni naukovo-navchalni dosiahnennia medytsyny transportu, 109–111.

Onykiienko, Yu. Yu., Kuzovyk, V. D., Moiseienko, Ye. V. (2013). Stvorennia aparatno-prohramnoho kompleksu obstezhennia funktsiyi TsNS antarktychnykh zymivnykiv. Internatsionalizatsiya doslidzhen v Antarktytsi – shliakh do dukhovnoi yednosti liudstva: VI Mizhnarodna antarktychna konferentsiya. Kyiv, 392–393.

Kuzovyk, V. D., Moiseienko, Ye. V., Onykiienko, Yu. Yu. (2013). Stvorennia aparatno-prohramnoho kompleksu otsiniuvannia dodatkovykh informatsiinykh kryteriyv funktsiyi TsNS. Informacionnye tekhnologii v nevrologii, psihiatrii, epileptologii i medicinskoy statistike: nauchno-prakticheskaya konferenciya s mezhnarodnym uchastiem. Kyiv, 160–161.

Kuzovyk, V. D., Onykiienko, Y. Y. (2014). Hardware-software system of evaluation criteria of the additional information CNS. The sixth world congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, 1.7.23–1.7.25.

Bazarov, V. G. (1988). Klinicheskaya vestibulometriya. Kyiv: Zdorov’ya, 198.

Barilyak, R. A., Kicera, A. E., Borisov, A. V. (1981). K usovershenstvovaniyu metodiki kefalografii. Zhurn. ushnyh, nosovyh i gorlovyh bolezney, 6, 66–67.

Gazhe, P. M., Veber, B.; Usachev, V. I. (Ed.) (2008). Posturologiya. Regulyaciya i narusheniya ravnovesiya tela cheloveka. Sankt-Peterburg: Izd. dom SPbMAPO, 316.

Onykiienko, Yu. Yu., Moiseienko, Ye. V. (2012). Rozrobka novoi tekhnolohiyi otsiniuvannia porushen psykhofiziolohichnykh funktsiyi liudyny. Aktualni pytannia kurortolohiyi, fizioterapiyi ta medychnoi reabilitatsiyi: materialy XII Naukovo-praktychnoi konferentsiyi z mizhnarodnoiu uchastiu. Yalta, 144.

Volodarskyi, Ye. T., Kosheva, L. O. (2008). Statystychna obrobka danykh. Kyiv: NAU, 308.

Smirnov, N. V., Dunin-Barkovskiy, I. V. (1969). Kurs teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistiki dlya tekhnicheskih prilozheniy. Moscow: Nauka, 512.

T'yuki, Dzh. (1981). Analiz rezul'tatov nablyudeniy. Razvedochniy analiz. Moscow: Mir, 696.

Dubrov, A. M., Mhitaryan, V. S., Troshin, L. I. (2000). Mnogomernyy statisticheskiy analiz. Moscow: «Finansy i statistika», 352.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-02

Номер

Розділ

Охорона праці та безпека життєдіяльності