Механізм узгодженого управління регулюванням строків доставлення вантажів у транспортний вузол

Арсен Олегович Мурад’ян

Анотація


У статті досліджуються найбільш приваблива концепція розробки механізму оперативного регулювання строків доставлення вантажів, а також подавання рухомого складу у транспортні вузли.

Механізм узгодження управління процесом перевалки вантажів в режимі оперативного регулювання цілком відповідає практично актуальним варіантам взаємодії суб'єктів транспортного вузла з логістичним оператором, що беруть участь в організації та здійсненні процесу обслуговування вантажів і рухомого складу в межах транспортних вузлів і на підходах до них.


Ключові слова


транспортний вузол; процес перевалки вантажів; транспортні засоби; стивідорна компанія; управління залізниць; вантажовласник; логістичний оператор.

Повний текст:

PDF

Посилання


Prokof'eva, T. A., Lopatkin, O. M. (2003). Logistika transprotno-raspredelitel'nyh sistem. Moscow: Rkonsul't, 390.

Pravdin, N. V., Negrey, V. Ya. (1983). Vzaimodeystvie razlichnyh vidov transporta v uzlah. Minsk: Vysshaya shkola, 247.

Ritchey, Т. (1997). Scenario Development and Risk Management using Morphological Field Analysis. Proceedings of the 5th European Conference on Information Systems (Cork: Cork Publishing Company), 3, 1053–1059.

Logistics Processes and Motorways of the Sea II – ENPI Contract No. 2011/264 459. Available at: http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA1.pdf

Botnaryuk, M. V. (2015). Organizacionno-ekonomicheskiy mekhanizm povysheniya konkurentosposobnosti morskih transportnyh uzlov na principah marketinga vzaimodeystviya. Penza, 299.

Muradian, A. O. (2016). Metodychni osnovy uzghodzhenoho upravlinnia protsesom perevalky vantazhiv u zahalnotransportnykh vuzlakh. Odessa, 166.

Muradian, A. O. (2014). Modeliuvannia ta optymizatsiia protsesu perevalky vantazhiv u zahalnotransportnykh vuzlakh. Visnyk Odeskoho natsionalnoho morskoho universytetu, 3 (42), 148–158.

Muradyan, A. O. (2014). Optimizaciya processa perevalki gruzov v obshchetransportnyh uzlah. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», 26 (1069), 64–73.

Klepikov, V. P. (2007). Metodologiya kompleksnogo razvitiya transportnyh sistem v proektah vzaimodeystviya zheleznodorozhnogo i morskogo transporta. Moscow: MGUPS (MIIT), 352.

Burkov, V. N., Novikov, D. A. (1997). Kak upravlyat' proektami. Moscow: Sinteg-GO, 188.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Прокофьева, Т. А. Логистика транспротно-распределительных систем [Текст] / Т. А. Прокофьева, О. М. Лопаткин. – М.: Рконсульт, 2003. – 390 с.

Правдин, Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта в узлах [Текст] / Н. В. Правдин, В. Я. Негрей. – Мн.: Высш. школа, 1983. – 247 с.

Ritchey, Т. Scenario Development and Risk Management using Morphological Field Analysis [Теxt] / Т. Ritchey // Proceedings of the 5th European Conference on Information Systems (Cork: Cork Publishing Company). – 1997. – Vol. 3. – P. 1053–1059.

Logistics Processes and Motorways of the Sea II – ENPI Contract No. 2011/264 459 [Electronic resource]. – Available at: http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA1.pdf

Ботнарюк, М. В. Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности морских транспортных узлов на принципах маркетинга взаимодействия [Текст]: дис. ... д-ра экон. наук / М. В. Ботнарюк. – Пенза, 2015. – 299 с.

Мурад’ян, А. О. Методичні основи узгодженого управління процесом перевалки вантажів у загальнотранспортних вузлах [Текст]: дис. канд. техн. наук / А. О. Мурад’ян. – Одеса, 2016. – 166 с.

Мурад’ян, А. О. Моделювання та оптимізація процесу перевалки вантажів у загальнотранспортних вузлах [Текст] / А. О. Мурад’ян // Вісник Одеського національного морського університету. – 2014. – Вип. 3 (42). – С. 148–158.

Мурадьян, А. О. Оптимизация процесса перевалки грузов в общетранспортных узлах [Текст] / А. О. Мурадьян // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2014. – Вип. 26 (1069). – С. 64–73.

Клепиков, В. П. Методология комплексного развития транспортных систем в проектах взаимодействия железнодорожного и морского транспорта [Текст]: дис. ... д-ра техн. наук / В. П. Клепиков. – М.: МГУПС (МИИТ), 2007. – 352 с.

Бурков, В. Н. Как управлять проектами [Текст] / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. – М.: Синтег-ГО, 1997. – 188 с. Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі
Copyright (c) 2018 Арсен Олегович Мурад’ян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)