Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

Тематична спрямованість серії Віснику НТУ «ХПІ» «Механіко-технологічні системи та комплекси»

Наукові розробки в заготовчому виробництві, комплексній автоматизації та комп’ютерно-інтегрованому управлінні технологічними процесами та виробництвами, комп’ютерно-інтегрованому проектуванні  та охороні праці в галузі. Основні розділи: матеріалознавство, технології та обладнання виробництва, автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами, комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн, охорона праці та безпека життєдіяльності.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 44 (2017)

Зміст

Матеріалознавство

Щодо актуальності проведення досліджень різних груп ниткоподібних кристалів PDF (Русский)
Сергей Робленович Артемьев, Валерий Павлович Шапорев, Богдан Михайлович Цимбал 3-12
Діелектричні властивості модифікованих -випромінюванням композитів поліетилену високої щільності / Zno PDF (Русский)
Ариф Муса оглы Магеррамов, Мусафир Мазахир оглы Кулиев, Наби Шамшад оглы Алиев, Рафига Солтан гызы Исмайилова, Мазахир Насреддин оглы Байрамов, Ибрагим Иса оглы Аббасов 13-19
Оптимізація складу суднобудівного бетону із заданими експлуатаційними і технологічними властивостями PDF
Олександр Саулович Рашковський, Олександр Вікторович Щедролосєв, Костянтин Володимирович Кириченко 20-27

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Моделі сигналів в універсальному мультимедійному стрілецькому тренажері PDF (Русский)
Алексей Владимирович Беляев, Владимир Михайлович Карташов 28-34
Класифікація патологічних ЕЕГ-сигналів за допомогою методів машинного навчання PDF
Оксана Костянтинівна Білошицька 35-39
Механізм узгодженого управління регулюванням строків доставлення вантажів у транспортний вузол PDF
Арсен Олегович Мурад’ян 40-43
Моделювання електромагнітних полів в організмі тварини при його термографуванні PDF (Русский)
Тарас Дмитриевич Гуцол 43-46
Підвищення рівня обслуговування систем управління запасами шляхом інтеграції процесів транспортної логістики PDF (Русский)
Євгений Семенович Альошинский, Василий Владимирович Мещеряков, Антон Павлович Бондаренко 47-52
Управління напруженістю систем за допомогою штучного інтелекту PDF
Олександр Леонідович Становський, Юрій Мефодійович Хом’як, Алла Володимирівна Торопенко, Євгенія Олександрівна Науменко, Олеся Ігорівна Дадерко 52-60
Ортогональний амплітудно-фазовий метод вимірювання при проектуванні вихрострумових дефектоскопів на базі мікроконтролерів PDF
Віктор Григорович Баженов, Костянтин Анатолійович Гльойнік, Сергій Васильович Ходневич 60-64
3D-модель теплового обміну в міокарді та коронарних судинах серця PDF
Владислав Валентинович Шлыков 65-69
Вплив оптимізаційного управління транспортно–пересадочними вузлами міського пасажирського транспорту на питому вагу непродуктивних простоїв транспортних засобів PDF
Володимир Олексійович Вдовиченко 69-75
Концептуальна модель управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень PDF
Анатолій Вікторович Надточий 75-84
Моделі онлайн–спільнот як основа взаємодії учасників колаборативного документування PDF
Павло Олександрович Гетманюк, Юрій Вікторович Форкун 85-90
Поділ точки кривої скрученої Едвардса на два та її застосування у криптографії PDF (Русский)
Руслан Вячеславович Скуратовский, Евгений Александрович Осадчий, Дмитрий Михайлович Квашук 90-96
Оптимізація режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках у стохастичних умовах PDF
Дмитро Миколайович Козаченко, Тетяна Валентинівна Болвановська, Петро Олександрович Яновський 97-102

Технології та обладнання виробництва

Дослідження антикорозійних властивостей потенційних інгібіторів корозії, призначених для нафтопереробної промисловості PDF
Вікторія Володимирівна Романчук, Петро Іванович Топільницький, Чан Куок Кхань 103-109
Дослідження динамічної стійкості та плавності руху колісних тракторів PDF
Борис Іванович Кальченко, Андрій Павлович Кожушко 110-115
Автоматизація виробництва елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії PDF
Анастасія Сергіївна Вєчерковська, Світлана Володимирівна Поперешняк 116-121
Обгрунтування конструкції і методики розрахунку конструктивно-технологічних параметрів ежекційного апарату застосовуваного при пожежогасінні PDF (Русский)
Ильгар Фирдовси Дадашов, Александр Александрович Ковалёв 122-129

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Формування математичної моделі організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення PDF
Роман Іванович Шевченко 130-135
Методика визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги фахівців екстремальних видів діяльності PDF
Юрій Юрійович Оникієнко 136-140
Інформаційна технологія визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії PDF
Любов Михайлівна Рисована, Олена Володимирівна Висоцька, Ірина Юріївна Панфьорова, Юлія Євгенівна Зінченко 141-146
Проблеми експлуатації та методи запобігання загоранню породних відвалів PDF (Русский)
Сергей Владимирович Тынына, Игорь Игоревич Чоботько 146-151
Оптимальне управління розподілом та перерозподілом економічних ресурсів при виборі проектів з охорони праці для машинобудівних виробництв PDF
Олег Григорович Левченко, Оксана Степанівна Ільчук 151-156

Управління якістю виробництва

Модель експертного оцінювання якісного стану технічної системи PDF
Сергій Леонідович Волков, Надія Феліксівна Казакова, Суліко Дмитрович Асабашвілі 157-161
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг PDF
Людмила Михайлівна Перпері, Геннадій Олександрович Оборський, Юрій Григорович Паленний, Ганна Михайлівна Голобородько 162-166