Том 16 (2017)

Зміст

Матеріалознавство

Дослідження фізико-механічних властивостей графітопластів PDF (Русский)
А. И. БУРЯ, С. В. КАЛИНИЧЕНКО, С. В. КАЛИНИЧЕНКО, А. - М. В. ТОМИНА, Г. А. БАГЛЮК, Г. А. БАГЛЮК, А. - М. В. ТОМИНА 3-7
Класифікатор багатошарових комбінованих пакувальних матеріалів PDF (Русский)
А. Н. КОЛОСКОВА 7-11
Аналіз впливу комбінації стрес-корозійних чинників на корозійне розтріскування від напруження трубної сталі при рН, близьких до нейтральних PDF
Л. І. НИРКОВА 12-16

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування Б-функцій для чотирьох точок PDF
Є. О. АДОНЬЄВ, В. М. ВЕРЕЩАГА, К. Ю. ЛИСЕНКО 17-23
Обробка сигналів в універсальному мультимедійному стрілецькому тренажері PDF (Русский)
А. В. БЕЛЯЕВ, О. В. ЗУБКОВ, К. С. ТАРАСОВ, В. М. КАРТАШОВ 23-29
Параметрична класифікація як основа системи підтримки прийняття рішень для управління виплавкою зносостійкого чавуну PDF
Є. П. ДИМКО, В. В. ЮРЧЕНКО, А. В. ШАМРАЙ, С. Ю. КИЯШКО, А. В. ДЬОМІНА, Д. М. МАКАРЕНКО 30-34
Експериментальне дослідження електростатичного методу неруйнівного контролю дефектів у полімерних матеріалах PDF
В. Г. БАЖЕНОВ, І. І. ІВІЦЬКИЙ, Д. К. ІВІЦЬКА 34-39
Нові підходи до розрахунку собівартості централізованого теплопостачання PDF (Русский)
Е. А. КОВАЛЕВА, Е. Ю. МИСЮРА 40-48
Статистичний аналіз графіків навантаження трансформаторної підстанції PDF
О. С. МІЛЮТІНА, С. А. ЛЕВЧЕНКО, С. А. ЛЕВЧЕНКО 48-53
Порівняльна оцінка методів визначення напряму приходу сигналів на основі вибіркової кореляційної матриці PDF (Русский)
Н. В. МОСКАЛЕЦ 53-61
Моделювання та оптимізація поліматеріальних об’єктів в САПР за допомогою метода віртуальної моделі PDF
О. Л. СТАНОВСЬКИЙ, ВАЛІД ШЕР ХУССАІН, О. Ю. ЛЕБЕДЄВА, Т. П. СТАНОВСЬКА, А. В. ТОРОПЕНКО, П. С. ШВЕЦЬ 61-67

Технології та обладнання виробництва

Змінення переробної спроможності сортувальних пристроїв через надійність характеристик верхньої будови колії PDF
Л. В. ТРИКОЗ, І. В. БАГІЯНЦ 68-74
Огляд досягнень в області електролітно-плазмового полірування виробів з титанових сплавів PDF
С. Л. НЕГРУБ, Є. Г. ВОЛОДЬКО 74-82
Завдання крутіння радіально-неоднорідного циліндра PDF (Русский)
Д. Д. ИСМАЙЫЛОВА 82-87
Вивчення характеристик Ni(OH)2, отриманного в щілинному діафрагмовому електролізері при різних концентраціях сульфату натрію PDF (Русский)
В. Л. КОВАЛЕНКО, В. А. КОТОК 88-94
До питання визначення концентрації газів у ванні сталеплавильних агрегатів PDF (Русский)
И. Г. ЯКОВЛЕВА, А. А. ПЕТРИК 94-98
Методика визначення активної зони склепоутворення на контурі підземно-транспортної виробки при комбінованій розробці залізорудних родовищ PDF
С. В. ПИСЬМЕННИЙ 99-106
Оптимізація технологічних режимів лиття під низьким тиском al-mg сплаву за критерієм рідкотікучості PDF (Русский)
О. А. ЧИБИЧИК, Р. Н. СТЕПАНЕНКО, А. Н. ГОРОЩЕНКО, Д. В. ГРИЦЕНКО, Л. А. САЛТЫКОВ, Д. Н. МАКАРЕНКО 106-110
Пориста теплоізоляція на основі глинозему PDF
Л. П. ШУМСЬКА 110-116

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Виявлення отруйних домішок в етанолі методом поверхневого плазмонного резонансу PDF
Д. Г. РАДОВ, В. П. МАСЛОВ, Г. В. ДОРОЖИНСЬКИЙ 117-122
Оцінка впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище PDF
В. М. ІВАСЕНКО, Т. О. ВИННИЧЕНКО 123-131
Вплив зовнішнього електромагнітного поля на обмінні процеси в плодах фруктів PDF (Русский)
И. И. БОРОДАЙ 131-135
Визначення рівняння регресії очищення фенольних стічних вод з додаванням біогеної добавки карбаміду PDF
О. О. ДУПЕНКО, А. І. ТРИКІЛО 136-141
Аналіз розподілу електричного поля на поверхні яблук з шаром мікроорганізмів PDF (Русский)
А. Ю. ФЕДЮШКО 141-145

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Аналіз і розробка web-сайту для музичної студії PDF (Русский)
А. В. ХОЛОДКОВА, М. Н. АННАКУЛИЕВ 146-151