Оцінка впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище

В. М. ІВАСЕНКО, Т. О. ВИННИЧЕНКО

Анотація


В даній роботі представлена методика для визначення просторового впливу автозаправних станцій на їх оточення. Метод заснований на тому факті, що відношення концентрацій ароматичних і ациклічних вуглеводнів в повітрі автозаправних станцій (в основному визначається викидами бензину з резервуарів та паливо заправних пістолетів) відрізняється від знайденого в міському повітрі (в основному визначається вихлопними газами автотранспортних засобів). Ця методика повинна допомогти створити «пояс» навколо заправних станцій, де буде обмежено вплив на населення, школи і лікарні

Ключові слова


автозаправні станції; викиди; влив; вуглеводні; навколишнє середовище; концентрації шкідливих речовин;бензол; н-гексан

Повний текст:

PDF

Посилання


Franchuk, H. M. Nykoliak M. M. (2007). Analiz danykh pro toksychnist palyvno-mastylnykh materialiv dlia liudyny. Visnyk Natsionalnoho Aviatsiinoho Universytetu 33 (3-4), 117–120.

Protokol ob ogranitenii vybrosov letuchih organicheskih soedinenij ili ih transgranichnih potokov k konvencii 1979 goda o transgranichnom zagrjaznenii vozduha na bol'shie rasstojanija. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/airpol.pdf

Ivasenko, V. M. (2014). Rozrakhunkova model vyparovuvan avtozapravnykh stantsii. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 40 (1083), 59–66.

Ivasenko, V. M., Prymiskyi, V. P. (2012). Osoblyvosti inventaryzatsii i vymiru vykydiv AZS. Pryladobuduvannia: stan i perspektyvy, Kyiv, 142–143.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 veresnia 2014 r. № 847-r «Pro implementatsiiu Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony». Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80

Dyrektyva 2008/50/EC Yevropeiskoho Parla¬ mentu i Rady vid 21.05.2008 r. pro yakist atmosfernoho povi¬tria ta chystishe povitria dlia Yevropy. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_950

Krasnogorskaja, N. N. et al. (2009). Ocenka jekologicheskoj opasnosti «bol'shih dyhanij» rezervuarov avtozapravochnyh stancij krupnogo goroda. Bezopasnost' zhiznedejatel'nosti, 6, 34–38.

Sokolova, E. V. (2012). K ocenke jekologicheskoj opasnosti vybrosov avtozapravochnyh stancij (AZS) dlja vozdushnogo bassejna gorodskih kompleksov. Vestnik severo-kavkazskogo federal'nogo universiteta, 1 (30). 64–68.

Sokolova, E. V. (2011). Ocenka faktorov vozdejstvija vybrosov AZS na vozdushnuju sredu ih rabochej zony i prilegajushhej territorii. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arhitekturno- stroitel'nogo universiteta. Serija: Stroitel'stvo i arhitektura, 25 (44), 392–397.

Radiello RAD120 Diffusive Bodie. Available at: http://www.radiello.com


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Франчук, Г. М. Аналіз даних про токсичність паливно-мастильних матеріалів для людини [Текст] / Г. М. Франчук, М. М. Николяк// Вісник Національного Авіаційного Університету. – 2007. – Т. 33, № 3-4. – С. 117–120.

Протокол об огранитении выбросов летучих органических соединений или их трансграничних потоков к конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/airpol.pdf

Івасенко, В. М. Розрахункова модель випаровувань автозаправних станцій [Текст] / В. М. Івасенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2014. – № 40 (1083). –С. 59–66.

Івасенко, В. М. Особливості інвентаризації і виміру викидів АЗС [Текст]: ХІ Міжн. наук.-тех. конф. / В. М. Івасенко, В. П. Приміський // Приладобудування: стан і перспективи. – Київ, 2012. – С. 142–143.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80

Директива 2008/50/EC Європейського Парла­ менту і Ради від 21.05.2008 р. про якість атмосферного пові­тря та чистіше повітря для Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_950

Красногорская, Н. Н. Оценка экологической опасности «больших дыханий» резервуаров автозаправочных станций крупного города [Текст] / Н. Н. Красногорская и др. // Безопасность жизнедеятельности. – 2009. – № 6. –. С. 34–38.

Соколова, Е. В. К оценке экологической опасности выбросов автозаправочных станций (АЗС) для воздушного бассейна городских комплексов [Текст] / Е. В. Соколова // Вестник северо-кавказского федерального университета. – 2012. – № 1 (30). – С. 64–68.

Соколова, Е. В. Оценка факторов воздействия выбросов АЗС на воздушную среду их рабочей зоны и прилегающей территории [Текст] / Е. В. Соколова и др. // Вестник Волгоградского государственного архитектурно- строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2011. – № 25 (44). –С. 392–397.

Radiello RAD120 Diffusive Bodie [Electronic resource]. – Available at: http://www.radiello.comCopyright (c) 2017 В. М. ІВАСЕНКО, Т. О. ВИННИЧЕНКО

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)