Статистичний аналіз графіків навантаження трансформаторної підстанції

О. С. МІЛЮТІНА, С. А. ЛЕВЧЕНКО, С. А. ЛЕВЧЕНКО

Анотація


Приведено обґрунтування та основні аналітичні залежності для статистичного аналізу електричного навантаження трансформаторної підстанції. Розглянуто можливість застосування нормального закону розподілення вірогідностей для визначення прогнозованих комерційних втрат електричної енергії в трансформаторах. Приведено приклад статистичного аналізу електричного навантаження трансформаторної підстанції 110/35/10 кВ. Перевірено гіпотезу про нормальний закон розподілення генеральної сукупності за критерієм Пірсона. Статистичний підхід дозволяє автоматизувати визначення втрат електричної потужності та енергії у часі та оптимізувати режим роботи трансформаторної підстанції

Ключові слова


трансформаторна підстанція; графік навантаження; статистичний аналіз; нормальний закон розподілення; втрати електричної потужності

Повний текст:

PDF

Посилання


Ovcharenko, A. S., Rabinovich, M. L., Mozyrskiy, V. I. Rozinskiy, D. I. (1985). Spravochnik po elertrosnabzheniyu promyshlennykh predpriyatiy: proektirovanie i raschet. Кyiv: Techniка, 279.

Neklepaev, B. N. (1989). Elektricheskaya chast elektrostanziy. Мoscow: Jenergoatomizdat, 602.

Rozhkova, L. D., Kozulin, V. S. (1987). Elektrooborudovanie stanziy I podstanziy: uchebnik dlya technikumov. Мoscow: Energoatomizdat, 648.

Lipkin, B. U. (1990). Elertrosnabzhenie promyshlennykh predpriyatiy i ustanovok: uchebnik dlya uchashchichsya elektrotechn. Мoscow: Vysshaja shkola, 366.

Vorotnizkiy, V. E., Zhelezko, Y. S., Kazanzev, V. N. et al. (1983). Poteri elektroenergii v elektricheskikh setyakh energosistem. Мoscow: Energoatomizdat, 368.

Levchuk, А. P. (2002). Aproksimatsiya grafika nagruzki raspredelitelnoy seti v sootvetstvii s normalnym zakonom raspredeleniya. Problemy zagalnoyi energetyky, 7, 57–59.

Yurko, I. V. (2012). Statisticheskiy analiz expluatazionnoy nagruzki na tsentrobezhnyy compressor. Vestnik Sumskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: «Tehnicheskie nauki», 2, 72–78.

Gmurman, V. E. (2003). Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika. Мoscow: Vysshaja shkola, 479.

Кremer, N. Sh. (2004). Teoriya veroyatnostey I matematicheskaya statistika. Мoscow: Vysshaja shkola, 573.

Ventzel, Е. S. (2000). Teoriya veroyatnostey i ее inzhenernye prilozheniya. Мoscow: Vysshaja shkola, 480


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Овчаренко, А. С. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Проектирование и расчет [Текст] / А. С. Овчаренко, М. Л. Рабинович, В. И. Мозырский, Д. И. Розинский. – К.: Техніка, 1985. – 279 с.

Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанциий [Текст]: учебник / Б. Н. Неклепаев. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 602 с.

Рожкова, Л. Д. Электрооборудование станций и подстанций [Текст]: учебник / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

Липкин, Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок [Текст]: учебник / Б. Ю. Липкин. – М.: Высшая школа, 1990. – 366 с.

Воротницкий, В. Э. Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем [Текст] / В. Э. Воротницкий, Ю. С. Железко, В. Н. Казанцев и др.; под ред. В. Н. Казанцева. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 368 с.

Левчук, А. П. Аппроксимация графика нагрузки распределительной сети в соответствии с нормальным законом распределения [Текст] / А. П. Левчук // Проблемы общей энергетики. – 2002. – № 7. – С. 57–59.

Юрко, И. В. Статистический анализ эксплуатационной нагрузки на центробежный компрессор [Текст] / И. В. Юрко // Вестник Сумского государственного университета. Серия: «Технические науки». – 2012. – № 2. – С. 72–78.

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. пос. / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2003. – 479 с.

Кремер, Н. Ш. Теориявероятностей и математическая статистика [Текст] / Н. Ш. Кремер. – М.: Высшая школа, 2004. – 573 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения [Текст] / Е. С. Вентцель. – М.: Высшая школа, 2000. – 480 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 О. С. МІЛЮТІНА, С. А. ЛЕВЧЕНКО, С. А. ЛЕВЧЕНКО

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)