Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування Б-функцій для чотирьох точок

Є. О. АДОНЬЄВ, В. М. ВЕРЕЩАГА, К. Ю. ЛИСЕНКО

Анотація


Розроблено алгебраїчну техніку формування Б-функцій Pi для чотирьох точок, у загальному вигляді, тобто для усіх можливих варіантів значень параметрів від 0 до 1 для двох точок B і C , що знаходяться всередині відрізку AD. Запропоновано техніку знаходження кореляційних коефіцієнтів Б-функцій Pi. Наведено приклад застосування узагальненої техніки формування Б-функцій Pi

Ключові слова


Б-функції; Б-криві; техніка формування; кореляційний коефіцієнт

Повний текст:

PDF

Посилання


Adoniev, Ye. O., Vereshchaha ,V. M. (2016). Zastosuvannia poverkhon vidhuku pry modeliuvanni staloho enerhetychnoho rozvytku mist. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, 3, 471–476.

Baliuba, Y. H., Naidysh, V. M., ed.: Vereshchahy V. M. (2015). Tochechnoe yschyslenye. Melitopol: MHPU ym. B. Khmelnytskoho, 234.

Bumaha, A. I. (2012). Tochkove rivniannia duhy paraboly druhoho poriadku. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, 90, 49–52.

Vereshchaha, V. M., Adoniev, Ye. O., Pavlenko, O. M. (2016 ). Sposib zghortannia (rozghortannia) charunok. Suchasni problemy modeliuvannia, 7, 32–38.

Vereshchaha, V. M., Adoniev, Ye. O. (2016) Monofaktornyi pryntsyp pobudovy modeli bahatofaktornykh zadach termorenovatsii budivel. Suchasni problemy modeliuvannia, 7, 24–31.

Konopatskyi, Ye. V. (2012). Heometrychne modeliuvannia alhebraichnykh kryvykh ta yikh vykorystannia pry konstruiuvanni poverkhon u tochkovomu chyslenni Baliuby-Naidysha, Melitopol: TDATU, 163.

Kucherenko, V. V. (2013). Formalizovani heometrychni modeli nerehuliarnoi poverkhni dlia hiperkilkisnoi dyskretnoi skinchenoi mnozhyny tochok, Melitopol: TDATU, 232.

Martynov, V. L. (2014). Modeliuvannia optymalnykh heometrychnykh parametriv enerhoefektyvnykh budivel hrannoi formy. Kyiv, 390.

Nechvolod, L. I. (2007) Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv. Kharkiv: Torsynh plius, 768.

Pidhornyi, O. L., Ploskyi, O. V. Sergejchuk, O. V. (2010) Aktualni problemy heometrychnoho modeliuvannia v zadachakh enerhozberezhennia u budivnytstvi. Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazapostachannia, 14, 25–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адоньєв, Є. О. Застосування поверхонь відгуку при моделюванні сталого енергетичного розвитку міст [Текст] / Є. О. Адоньєв, В. М. Верещага // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2016. – № 3. – С. 471–476.

Балюба, И. Г. Точечное исчисление [Текст]: учеб. пос. / И. Г. Балюба, В. М. Найдыш; под ред. В. М. Верещаги. – Мелитополь: МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. – 236 с.

Бумага, А. І. Точкове рівняння дуги параболи другого порядку [Текст] / А. І. Бумага // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2012. – № 90 – С. 49–52.

Верещага, В. М. Спосіб згортання (розгортання) чарунок [Текст] / В. М. Верещага, Є. О. Адоньєв, О. М. Павленко // Сучасні проблеми моделювання. – 2016. – № 7. – С. 32–38.

Верещага, В. М. Монофакторний принцип побудови моделі багатофакторних задач термореновації будівель [Текст] / В. М. Верещага, Є. О. Адоньєв // Сучасні проблеми моделювання. – 2016. – № 7. – С. 24–31.

Конопацький, Є. В. Геометричне моделювання алгебраїчних кривих та їх використання при конструюванні поверхонь у точковому численні Балюби-Найдиша [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Є. В. Конопацький. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – 26 с.

Кучеренко, В. В. Формалізовані геометричні моделі нерегулярної поверхні для гіперкількісної дискретної скінченої множини точок [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.01.01 / В. В. Кучеренко. – Мелітополь, ТДАТУ, 2013 – 234 с.

Мартинов, В. Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми [текст]: дис. ... Докт. Тех. Наук : 05.01.01 / в. Л. Мартинов. – київ, 2015. – 390 с.

Нечволод, Л. І. Сучасний словник іншомовних слів [Текст] / Л. І. Нечволод. – Харків: Торсинг плюс, 2007. – 768 с.

Підгорний, О. Л. Актуальні проблеми геометричного моделювання в задачах енергозбереження у будівництві [Текст] / О. Л. Підгорний, В. О. Плоский, О. В. Сергейчук // Вентиляція, освітлення та теплогазапостачання. – 2010. – № 14. – С. 25–31.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Є. О. АДОНЬЄВ, В. М. ВЕРЕЩАГА, К. Ю. ЛИСЕНКО

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)