Аналіз впливу комбінації стрес-корозійних чинників на корозійне розтріскування від напруження трубної сталі при рН, близьких до нейтральних

Л. І. НИРКОВА

Анотація


Досліджено корозійно-механічні властивості трубної сталі типу Х70 в умовах комбінації чинників, за яких можливо корозійне розтріскування від напруження (КРН) Встановлено, що при потенціалі корозії, накопичених напруженнях у присутності локального осередку корозії (ЛОК) трубна сталь проявляє схильність до КРН за змінного змочування, яке не проявляється при повному зануренні. Змінне змочування за потенціалу -1,0 В в деякому ступені може прискорювати процес КРН. Схильність до КРН сталі з накопиченим рівнем напружень та ЛОК однакова як при повному, так і при змінному змочуванні, що вказує на превалюючий вплив на процес КРН катодного потенціалу та ЛОК порівняно із змінним змочуванням

Ключові слова


корозійне розтріскування від напруження; трубна сталь; потенціал; стрес-корозійні чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonov, V. G., Arabej, A. G., Voronin, V. N., Dolgov, I. A., Kantor, M. M., Knoshinski, 3., Surkov, Ju. P. (2006). Korrozionnoe rastreskivanie pod naprjazheniem trub magistral'nyh gazoprovodov. Moscow: Nauka, 104.

Parkins, R. N., Blanchard, W. K., Delanty, B. S. (1994). Transgranular stress corrosion cracking of high-pressure pipelines in contact with solutions of near neutral pH. Corrosion, 50 (5), 394–408. doi: 10.5006/1.3294348

Fu, A. Q., Tang, X., Cheng, Y. F. (2009). Characterization of corrosion of X70 pipeline steel in thin electrolyte layer under disbonded coating by scanning Kelvin probe. Corrosion Science, 51 (1), 186–190. doi: 10.1016/j.corsci.2008.10.018

Glazov, N. P., Glazov, N. N., Bashaev, M. A. (2009). Vlijanie sostojanija izoljacii truboprovodov na skorost' ih korrozionnogo razrushenija. Truboprovodnyj transport: teorija i praktika, 1, 47–49.

Khyzhniakov, V. Y. (2009). Preduprezhdenye vydelenyia vodoroda pry vybore potentsyala katodnoi zashchyty podzemnykh stalnykh truboprovodov. Korrozyia: materyaly, zashchyta, 9, 7–10.

Mazelj, A. Gh. (1992). Vodorod – faktor korrozyonnogho rastreskyvanyja truboprovodov. Stroyteljstvo truboprovodov, 9, 23–26.

Asahi, H., Kushida, T., Kimura, M., Fukai, H., Okano, S. (1999). Role of Microstructures on Stress Corrosion Cracking of Pipeline Steels in Carbonate-Bicarbonate Solution. Corrosion, 55 (7), 644–652. doi: 10.5006/1.3284018

Chu, R., Chen, W., Wang, S.-H., King, F., Jack, T. R., Fessler, R. R. (2004). Microstructure Dependence of Stress Corrosion Cracking Initiation in X-65 Pipeline Steel Exposed to a Near-Neutral pH Soil Environment. Corrosion, 60 (3), 275–283. doi: 10.5006/1.3287732

Kentish, P. (2007). Stress corrosion cracking of gas pipelines – Effect of surface roughness, orientations and flattening. Corrosion Science, 49 (6), 2521–2533. doi: 10.1016/j.corsci.2006.12.014

Gharrys, N., Askarov, Gh. (2006). Aktyvyzacyja korrozyonnykh processov na maghystraljnykh ghazoprovodakh boljshogho dyametra pry ympuljsnom yzmenenyy temperatury Nefteghazovoe delo, 1. Available at: http://ogbus.ru/authors/Garris/Garris_5.pdf

Gharrys, N. A., Ysmaghylov, Y. Gh., Bakhteghareeva, A. N. (2010). Yzmenenye teplofyzycheskykh kharakterystyk ghrunta vokrugh ghazoprovoda boljshogho dyametra kak prychyna aktyvyzacyy korrozyonnykh processov. Nefteghazovoe delo, 1. Available at: http://ogbus.ru/authors/Garris/Garris_6.pdf

STO Ghazprom 2-2.3-173-2007. Ynstrukcyja po kompleksnomu obsledovanyju y dyaghnostyke maghystraljnykh ghazoprovodov, podverzhennykh korrozyonnomu rastreskyvanyju pod naprjazhenyem. Available at: https://znaytovar.ru/gost/2/STO_Gazprom_2231732007_Instruk.html

Liu, Z. Y., Li, X. G., Du, C. W., Zhai, G. L., Cheng, Y. F. (2008). Stress corrosion cracking behavior of X70 pipe steel in an acidic soil environment. Corrosion Science, 50 (8), 2251–2257. doi: 10.1016/j.corsci.2008.05.011

Lur'e, Ju. Ju. (1971). Spravochnik po analiticheskoj himii. Moscow: Himija. 456.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонов, В. Г. Коррозионное растрескивание под напряжением труб магистральных газопроводов [Текст] / В. Г. Антонов, А. Г. Арабей, В. Н. Воронин, И. А. Долгов, М. М. Кантор, 3. Кношински, Ю. П. Сурков. – М.: Наука, 2006. – 104 с.

Parkins, R. N. Transgranular stress corrosion cracking of high-pressure pipelines in contact with solutions of near neutral pH [Text] / R. N. Parkins, W. K. Blanchard, B. S. Delanty // Corrosion. – 1994. – Vol. 50, No. 5. – P. 394–408. doi: 10.5006/1.3294348

Fu, A. Q. Characterization of corrosion of X70 pipeline steel in thin electrolyte layer under disbonded coating by scanning Kelvin probe[Text] / A. Q. Fu, X. Tang, Y. F. Cheng //Corrosion Science. – 2009. – Vol. 51, № 1. – P. 186–190. doi: 10.1016/j.corsci.2008.10.018

Глазов, Н. П., Влияние состояния изоляции трубопроводов на скорость их коррозионного разрушения [Текст] / Н. П. Глазов, Н. Н. Глазов, М. А. Башаев // Трубопроводный транспорт: теория и практика. – 2009. – № 1. – С. 47–49.

Хижняков, В. И. Предупреждение выделения водорода при выборе потенциала катодной защиты подземных стальных трубопроводов [Текст] / В. И. Хижняков // Коррозия: материалы, защита. – 2009. – № 9. – С. 7–10.

Мазель, А. Г. Водород – фактор коррозионного растрескивания трубопроводов [Текст] / Мазель А. Г. // Строительство трубопроводов. – 1992. – № 9. – С. 23–26.

Asahi, H. Role of Microstructures on Stress Corrosion Cracking of Pipeline Steels in Carbonate-Bicarbonate Solution [Text] / H. Asahi, T. Kushida, M. Kimura, H. Fukai, S. Okano // Corrosion. – 1999. – Vol. 55, № 7. – P. 644–652. doi: 10.5006/1.3284018

Chu, R. Microstructure Dependence of Stress Corrosion Cracking Initiation in X-65 Pipeline Steel Exposed to a Near-Neutral pH Soil Environment [Text] / W. Chen, S.-H. Wang, F. King, T. R. Jack, R. R. Fessler // Corrosion. – 2004. – Vol. 60, № 3. – P. 275–283. doi: 10.5006/1.3287732

Kentish, P. Stress corrosion cracking of gas pipelines – Effect of surface roughness, orientations and flattening [Text] / P. Kentish // Corrosion Science. – 2007. – Vol. 49, № 6. – P. 2521–2533. doi: 10.1016/j.corsci.2006.12.014

Гаррис, Н. Активизация коррозионных процессов на магистральных газопроводах большого диаметра при импульсном изменении температуры [Электронный ресурс] / Н. Гаррис, Г. Аскаров// Нефтегазовое дело. – 2006. – № 1. Режым доступа: http://ogbus.ru/authors/Garris/Garris_5.pdf

Гаррис, Н. А. Изменение теплофизических характеристик грунта вокруг газопровода большого диаметра как причина активизации коррозионных процессов [Текст] / Н. А. Гаррис, И. Г. Исмагилов, А. Н. Бахтегареева // Нефтегазовое дело. – 2010. – № 1.– Режым доступа: http://ogbus.ru/authors/Garris/Garris_6.pdf

СТО Газпром 2-2.3-173-2007 Инструкция по комплексному обследованию и диагностике магистральных газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением. [Електронний ресурс]. – Режым доступа: https://znaytovar.ru/gost/2/STO_Gazprom_2231732007_Instruk.html

Liu, Z. Y. Stress corrosion cracking behavior of X70 pipe steel in an acidic soil environment [Text] / Z. Y. Liu, X. G. Li, C. W. Du, G. L. Zhai Y. F. Cheng // Corrosion Science. – 2008. – Vol 50, № 8. – P. 2251–2257. doi: 10.1016/j.corsci.2008.05.011

Лурье, Ю. Ю. Справочник по аналитической химии [Teкт] / Ю. Ю. Лурье. – М.: Химия. – 1971. – 456 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Л. І. НИРКОВА

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)