Аналіз і розробка web-сайту для музичної студії

А. В. ХОЛОДКОВА, М. Н. АННАКУЛИЕВ

Анотація


Розглядається моделювання бізнес-процесів при використанні CASE-інструментів. Транзакційна складова бізнес-процесу забезпечує збір, накопичення та обробку кількісних даних про поточний стан об'єкта управління, а також аналітичну складову, яка забезпечує аналіз кількісних показників, що склалися в транзакційні складові. Аналітична складова бізнес-процесу зобов'язана здійснити дослідження кількісних показників в різних розрізах і вимірах. Виконання такого багатоаспектного аналізу реалізує інформаційну підтримку прийняття рішень, які спрямовані на вирішення поставленої проблеми. Для створення моделі бізнес-процесу «Розробка WEB-сайту і компонент WEB-аналітики для музичної студії» використаний метод IDEF0

Ключові слова


сайт; бізнес-процес; музична студія; діаграма; користувач; адміністратор; авторизація; веб-ресурси; зворотний зв'язок

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Hol'cner, S. (2007). RNR v primerah. Moscow: OOO «Binom-Press», 352.

Larri, U. (2011). Osnovy programmirovanija na RNR. Moscow: DMK Press, 288.

Mazurkevich, A. (2003). RNR: nastol'naja kniga programmista. Novoe znanie, 480.

Tomson, L., Velling, L. (2003). Razrabotka Web-prilozhenij na RNR i MySQL. Vil'jams, 878.

ISO/IEC. ISO/IEC 25000: Software Engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE. Available at: https://www.iso.org/standard/35683.html

McFarland, D. S. (2012). CSS3: The Missing Manual Paperback. O'Reilly Media, 525.

Razrabotka sajta i kachestvennogo kontenta . Available at: http://yogurt-design.com/razrabotka-internet-sajta-ikachestvennog­kontenta/

Zandstra, M. (2014). PHP. Obekty, shablony i metodiki programmirovanija, Vil'jams, 528.

ISO. ISO/IEC 25010. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Available at: https://www.iso.org/standard/35733.html

Rukovodstvo po RNR Available at: http://php.net/manual/ru/­index.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хольцнер, С. РНР в примерах [Текст] / С. Хольцнер. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. – 352 с.

Ларри, У. Основы программирования на РНР [Текст] / Л. Ульман. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 288 с.

Мазуркевич, А. РНР: настольная книга программиста [Текст] / А. Мазуркевич. – Новое знание, 2003. – 480 с.

Томсон, Л. Разработка Web-приложений на РНР и MySQL [Текст] / Л. Томсон, Л. Веллинг. – Вильямс, 2003. – 878 c.

ISO/IEC. ISO/IEC 25000: Software Engineering –  Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE [Electronic resource]. – Available at: https://www.iso.org/standard/35683.html

McFarland, D. S. CSS3: The Missing Manual Paperback [Text] / D. S. McFarland. – O'Reilly Media, 2012. – 525 p.

Разработка сайта и качественного контента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yogurt-design.com/razrabotka-internet-sajta-ikachestvennog­kontenta/

Зандстра, М. PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования [Текст] / М. Зандстра. – Вильямс, 2014. – 528 c.

ISO. ISO/IEC 25010. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models [Electronic resource]. – Available at: https://www.iso.org/standard/35733.html

Руководство по РНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://php.net/manual/ru/­index.phpПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 А. В. ХОЛОДКОВА, М. Н. АННАКУЛИЕВ

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)