Дослідження фізико-механічних властивостей графітопластів

А. И. БУРЯ, С. В. КАЛИНИЧЕНКО, С. В. КАЛИНИЧЕНКО, А. - М. В. ТОМИНА, Г. А. БАГЛЮК, Г. А. БАГЛЮК, А. - М. В. ТОМИНА

Анотація


Досліджено вплив вмісту термічно розширеного і сріблястого графітів на фізико-механічні характеристики графітопластів на основі фторопласта Ф4. Аналіз мікроструктури композитів підтвердив раціональність вибору методу змішування і формування компонентів в вироби, що корелює з властивостями міцності матеріалів. Випробування показали, що розроблені композити перевищують вихідний полімер по модулю пружності в 1,9, коефіцієнту Пуассона 1,8 рази, що дозволяє їх використовувати для рухливих з'єднань машин і механізмів, а також деталей відповідального призначення

Ключові слова


полімер; наповнювач; фторопласт Ф4; термічно розширений; сріблястий; графіт; графітопласти; фізико-механічні властивості; модуль пружності; коефіцієнт Пуассона

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Baghlyev, B. E., Chernoghlazova, A. V., Temnykova, S. V., Tymerbulatova, Y. R., Byktymyrov, D. R. (2011). Mozhlyvosti zastosuvannia poroshkovykh polimernykh materialiv dlia vyrobiv riznoho funktsionalnoho pryznachennia. Vestnyk Kazanskogho tekhnologhycheskogho unyversytet, 7, 93–96.

Budnyk, A. F., Rudenko, P. V., Berladyr, K. V., Budnyk, O. A. (2015). Strukturovani nanoobiektiv politetraftoretilenovykh kompozytiv. Zhurnal nano- ta elektronnoi fizyky, 2 (7), 02022-1–02022-9.

Burya, O. I., Kuznetsova, O. Yu., Kolesnykov, V. I., Miasnikova, N. O. (2013). Vplyv rezhymiv ekspluatatsii na koefitsiient tertia nanokompozytiv na osnovi fenilonu S-2, napovnenoho fulerenovoiu sazheiu. Mashynobuduvannia i tekhnosfera ХХІ stolittia, 1, 106–108.

Shirinzade, I. N., Mamedova, I. H. (2015). Osoblyvosti strukturo-osvity modyfikovanykh kompozytsiinykh materialiv. Skhidno - Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, 4 (5 (76)), 46–51. doi: 10.15587/1729-4061.2015.48352

Neliub, V. A. (2013). Zastosuvannia polimernykh kompozytsiinykh materialiv v sudnobuduvanni dlia remontu korabelnykh nadbudov. Remont. Vidnovlennia. Modernizatsiia, 5, 21–24.

Utevskaia, L. V. (2010). Polimerni kompozytsiini materialy konstruktsiinoho pryznachennia. Visnyk KhDADM. Serija «Dizajn», 1, 59–62.

Puhachov, A. K., Rosliakov, O. A. (1987). Pererobka ftoroplastov v vyroby: Tekhnolohiia i ustatkuvannia. Leninhrad: Khimiia, 168.

Termorozshyrenyi hrafit. Available at: http://szu.com.ua/novosti2/item/73-termorasshirennyj-grafit-ss/73-termorasshirennyj-grafit-ss

Hrafyt sribliastyi. Available at: http://ferro.in.ua/index.php?cat=407

Burya, O. I., Kalinichenko, S. V., Pustovalov, Yu. P., Vyshniakov, L. R. (2016). Pat. No. 108379 UA. Pidshypnyk kochennia МПК F16C 19/00 No. u 2016 00957; declareted: 05.02.2016; published: 11.07.2016, Bul. No. 13. Available at: http://uapatents.com/4-108379-pidshipnik-kochennya.html

Hertsberh, R. V. (1989). Deformatsiia i mekhanika ruinuvannia konstruktsiinykh materialiv. Moskva: Metalurhiia, 560.

Lipatov, Yu. S. (1980). Mizhfazni yavyshcha v polimerakh. Kyiv: Naukova Dumka, 260.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баглиев, Б. Е. Возможности применения порошковых полимерных материалов для изделий различного функционального назначения [Текст] / Б. Е. Баглиев, А. В. Черноглазова, С. В. Темникова, И. Р. Тимербулатова, Д. Р. Биктимиров // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 7. – С. 93–96.

Будник, А. Ф. Структурированные нанообъекты политетрафторэтиленовых композитов [Текст] / А. Ф. Будник, П. В. Руденко, К. В. Берладир, О. А. Будник // Журнал нано- та електронної фізики. – 2015. – Т. 7, № 2. – С. 02022-1–02022-9.

Буря, О. І. Вплив режимів експлуатації на коефіцієнт тертя нанокомпозитів на основі фенілону С-2, наповненого фулереновою сажею [Текст]: мат. ХХ межд. науч. – техн. конф. / О. І. Буря, О. Ю. Кузнецова, В. І. Колесников, Н. О. Мяснікова // Машиностроение и техносфера ХХI века, 2013 – № 1. – С. 106–108.

4..Ширинзаде, И. Н. Особенности структуро-образования модифицированных композиционных материалов [Текст] / И. Н. Ширинадзе, И. Г. Мамедова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий . – 2015. – № 4/5 (76). – С. 46–51. doi: 10.15587/1729-4061.2015.48352

Нелюб, В. А. Применение полимерных композиционных материалов в судостроении для ремонта корабельных надстроек [Текст] / В. А. Нелюб // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2013. – № 5. – С. 21–24.

Утевская, Л. В. Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения [Текст] / Л. В. Утевская // Вісник ХДАДМ. Серия «Дизайн». – 2010. – № 1. – С. 59–62.

Пугачев, А. К. Переработка фторопластов в изделия: Технология и оборудование [Текст] / А. К. Пугачев, О. А. Росляков. – Л.: Химия, 1987. – 168 с.

Терморасширенный графит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://szu.com.ua/novosti2/item/73-termorasshirennyj-grafit-ss/73-termorasshirennyj-grafit-ss

Графит серебристый [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ferro.in.ua/index.php?cat=407

Пат. № 108379 UA, Підшипник кочення МПК F16C 19/00 [Текст] / Буря О. І., Калініченко С. В., Пустовалов Ю. П., Вишняков Л. Р. – № u 2016 00957; заявл. 05.02.2016.; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. Режим доступу: http://uapatents.com/4-108379-pidshipnik-kochennya.html

Херцберг, Р. В. Деформация и механика разрушения конструкционных материалов [Текст] / Р. В. Херцберг. – М.: Металлургия. – 1989. – 560 с.

Липатов, Ю. С. Межфазные явления в полимерах [Текст] / Ю. С. Липатов. – К.: Наукова Думка, 1980. – 260 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 А. И. БУРЯ, С. В. КАЛИНИЧЕНКО, С. В. КАЛИНИЧЕНКО, А. - М. В. ТОМИНА, Г. А. БАГЛЮК, Г. А. БАГЛЮК, А. - М. В. ТОМИНА

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)