Том 49 (2016)

Зміст

Матеріалознавство

Аналіз завдання кручення для радіально-неоднорідного сферичних пояс з закріпленою бічний поверхнею PDF (Русский)
Натаван Сабир кызы Гасанова 3-7
Стануму (IV) оксид, отриманий золь-гель методом, як матеріал для газових сенсорів PDF
Катерина Сергіївна Реброва, Тетяна Анатоліївна Донцова, Ігор Михайлович Астрелін 7-12
Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях PDF
Віталій Павлович Кашицький, Вікторія Михайлівна Малець, Сергій Миколайович Щеглов 12-17

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Оптимізація довжини кабель-троса при керуванні рухом прив’язного телекерованого підводного апарата PDF
Олександр Володимирович Блінцов 18-24
Метод зменшення числа термів при реалізації схеми суміщеного мікропрограмного автомата в базисі CPLD PDF (Русский)
А. А. Баркалов, Л. А. Титаренко, И. Я. Зеленева, С. С. Грушко 25-31
Математична модель теплообміну у середовищі Matlab для апарату штучного кровообігу в кардіології PDF (English)
Vitaliy Kotovskyi, Vladyslav Shlykov, Valentyna Danilova 31-35
Комп’ютерна система вивчання та реалізації наближених методів алгебри та аналізу з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab PDF
Микола Васильович Дорошенко, Тарас Іванович Драб 36-41
Математична модель первинного перетворювача кутових переміщень з кільцевим п’єзоелектричним хвилеводом поверхневих акустичних хвиль PDF
Микола Федорович Жовнір 42-51
Разработка алгоритма распознавания поверхности паковок крестовой намотки PDF (Русский)
Магомедали Нуреддин оглы Нуриев, Тарана Тахир кызы Мусаева 52-55
Віртуальна передислокація дискретного простору-часу в задачах планування проектної логістики PDF
Оксана Степановна Савельева, Катерина Ігорівна Березовська, Ісмаіл Хеблов, Валід Шер Хуссаін, Іван Миколайович Гур'єв, Сергій Вікторович Кошулян 56-62
Формалізація задачі прийнятті рішень для вибору оптимальної структури гібридної енергетичної системи PDF
Ольга Василівна Шулима, Віра Вікторівна Шендрик, Пол Давідсон 62-69
Моделювання та дослідження ефективності методу послідовного перегляду сторінок на web-сайті для різних законів розподілу ймовірностей звертання до сторінок PDF
Маркіян Ігорович Юськів, Григорій Григорович Цегелик 70-74

Технології та обладнання виробництва

Підвищення ефективності глибокого свердління спіральними свердлами при обробці деталей з матеріалу сталь 40 PDF
Є. А. Васильєв, С. В. Попов, А. В. Васильєв 75-79
Вплив характеристик системи «людина–машина» на ефективність виконання вогневих завдань працівниками сил безпеки PDF
Олександр Іванович Біленко, Катерина Володимирівна Першина 80-84

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Аналіз особливостей екологічного моніторингу атмосферного повітря в зоні надзвичайних ситуацій техногенного характеру PDF (Русский)
Виола Владиславовна Вамболь, Александр Сергеевич Рашкевич, Нина Владиславовна Рашкевич 85-89
Дослідження процесу додаткового очищення питної води методом поверхневого плазмонного резонансу PDF
Денис Георгійович Радов, Володимир Петрович Маслов, Гліб Вячеславович Дорожинський 89-94
Вплив переробних підприємств на якість природного середовища регіону PDF
Оксана В’ячеславівна Єгорова 95-100
Вдосконалення методу оцінювання екологічного стану території, прилеглої до місця зберігання відходів, на основі критерію екологічного резерву PDF
Сергій Олександрович Вамболь, Володимир Юрійович Колосков 101-105
Детерміністський метод моделювання впливу смерчів на водойму-охолоджувач чорнобильської АЕС PDF
Володимир Миколайович Ващенко, Ірина Богданова Кордуба, Алла Анатоліївна Гудима 106-112

Управління якістю виробництва

Оцінка ризиків при комплексній оцінці якості продукції автомобільної промисловості PDF (Русский)
Амине Хади, Наталья Игоревна Косач 113-119
Аналіз негативних наслідків від ненормовативної взаємодії гальмівних колодок з колісними парами у вантажних вагонах PDF
Василь Григорович Равлюк 119-123