Дослідження процесу додаткового очищення питної води методом поверхневого плазмонного резонансу

Денис Георгійович Радов, Володимир Петрович Маслов, Гліб Вячеславович Дорожинський

Анотація


Вперше досліджено процес очищення вимороженої водопровідної води методом на основі поверхневого плазмонного резонансу. Оцінено ефективність кількаразового заморожування та введено коефіцієнт виморожуваності – критерій, що визначає сприятливість води певного типу до очищення від домішок виморожуванням. Запропоновано параметри для оцінки ефективності очищення води. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення існуючих та створення нових методик контролю процесу очищення водопровідної води.


Ключові слова


водопровідна вода; очищення води; виморожування; поверхневий плазмонний резонанс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Water safety and quality. Available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/en/

Guidelines for drinking-water quality, fourth edition. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf

Klimenko, T. V. (2013). Ochistka stochnyh vod ot ionov tjazhelyh metallov. Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii, 11. Available at: http://web.snauka.ru/issues/2013/11/28484

GOST 6709-72. Voda distillirovannaja. Tehnicheskie uslovija. Available at: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/508/

Pokazny`ky` yakosti vody. Available at: http://www.novaecologia.org/voecos-1403-1.html

Luhovskoj, A. F., Movchanjuk, A. B., Grishko, I. A. (2007). Ocenka metodov obezzarazhyvanyya vody. Vestnik NTUU " KPI ", 52, 103–112.

Pan, C., Troyer, L. D., Catalano, J. G., Giammar, D. E. (2016). Dynamics of Chromium(VI) Removal from Drinking Water by Iron Electrocoagulation. Environmental Science & Technology, 50 (24), 13502–13510. doi: 10.1021/acs.est.6b03637

Shalabney, A., Abdulhalim, I. (2011). Sensitivity-enhancement methods for surface plasmon sensors. Laser & Photonics Reviews, 5 (4), 571–606. doi: 10.1002/lpor.201000009

Dorozhinskij, G. V., Lobanov, M. V., Maslov, V. P. (2015). Detection of methanol vapor by surface plasmon resonance method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5(76)), 4. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47079

Dorozinsky, G. V., Maslov, V. P., Ushenin, Yu. V. (2016). Sensorni prylady na osnovi poverxnevogo plazmonnogo rezonansu. Kyiv: NTUU «KPI», 264.

Masljuk, L. N., Samojlov, A. V., Ushenin, Ju. V., Hristosenko, R. V. (2008). Ispol'zovanie spektrometra plazmonnogo rezonansa dlja issledovanija processa strukturirovanija vody. Aktual'nye problemy transportnoj mediciny, 4 (14), 90–95.

Vojtovyich, I. D., Korsunskij, V. M. (2011). Sensory na osnove plazmonnogo rezonansa: principy, texnologii, pryimenenia. Kyiv: Stal, 534.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Water safety and quality [Electronic resource]. – Available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/en/

Guidelines for drinking-water quality, fourth edition [Electronic resource]. – Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf

Клименко, Т. В. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов [Электронный ресурс] / Т. В. Клименко // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 11. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2013/11/28484

ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/508/

Показники якості води [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novaecologia.org/voecos-1403-1.html

Луговской, А. Ф. Оценка методов обеззараживания воды [Текст] / А. Ф. Луговской, A. B. Мовчанюк, И. А. Гришко // Вестник НТУУ "КПИ". – 2007. – № 52. – С. 103–112.

Pan, C. Dynamics of Chromium (VI) Removal from Drinking Water by Iron Electrocoagulation [Text] / C. Pan, L. D. Troyer, J. G. Catalano, D. E. Giammar // Environmental Science & Technology. – 2016. – № 50 (24). – P. 13502–13510. doi: 10.1021/acs.est.6b03637

Shalabney, A. Sensitivity-enhancement methods for surface plasmon sensors [Text] / A. Shalabney, I. Abdulhalim // Laser & Photonics Reviews. – 2011. – № 5 (4). – P. 571–606. doi: 10.1002/lpor.201000009

Дорожинский, Г. В. Обнаружение паров метанола методом поверхностного плазмонного резонанса [Текст] / Г. В. Дорожинский, М. В. Лобанов, В. П. Маслов // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2015. – № 4/5 (76). – С. 4–7. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47079

Дорожинський, Г. В. Сенсорні прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу [Текст] / Г. В. Дорожинський, В. П. Маслов, Ю. В. Ушенін. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 264 с.

Маслюк, Л. Н. Использование спектрометра плазмонного резонанса для исследования процесса структурирования воды [Текст] / Л. Н. Маслюк, А. В. Самойлов, Ю. В. Ушенин, Р. В. Христосенко // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2008. – № 4 (14). – С. 90–95.

Войтович, И. Д. Сенсоры на основе плазмонного резонанса: принципы, технологии, применения [Текст] / И. Д. Войтович, В. М. Корсунский. – Киев: Сталь, 2011. – 534 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Денис Георгійович Радов, Володимир Петрович Маслов, Гліб Вячеславович Дорожинський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)