Аналіз негативних наслідків від ненормовативної взаємодії гальмівних колодок з колісними парами у вантажних вагонах

Василь Григорович Равлюк

Анотація


Представлено результати статистичних досліджень характеру і параметрів зносу гальмівних колодок в умовах експлуатації, процес утворення й розвитку клиноподібного зношування колодок у взаємодії з колесами, як під час руху без гальмування так і під час гальмувань. Наведено результати досліджень основних негативних наслідків від ненормативної взаємодії колодок з колесами та висвітлено основні чинники наднормативних матеріальних витрат залізничного транспорту.


Ключові слова


гальмівна колодка; вагон; клиноподібний знос; важільна передача; колесо; поїзд; тертя

Повний текст:

PDF

Посилання


Asadchenko, V. R. (2006). Automatic brake podvyzhnoho composition Textbook posobye. – Moscow: Route, 392.

Babayev, A. M., Dmitriev, D. V. (2007). The principle of the calculations and fundamentals of operation of brakes for rail transport. Kyiv: DETUT, 176.

Radzikhovskyi, A. A., Omelianenko, I. A., Tymoshyna, L. A. (2009). Prystrii vidvodu halmivnykh kolodok. Vahonnyi park. 11–12, 18–21.

Blokhin, E. P., Alpysbaev, K. T., Panasenko, V. Ya. (2012) Vizky ZK1 pivvahoniv, pobudovanykh v KNR. Vahonnyi park, 9 (66), 12–14.

Nechvoloda, S. I., Romanyuha, M. O., Nechvoloda, K. S. (2007). Problems of uneven wear of brake blocks in freight wagons. UkrDAZT, 86, 50–56.

Martynov, I. E., Nechvoloda, K. S. (2010). On a method to the complete elimination of the wedge brake pad wear wagons. Vahonnyi park, 4, 36–39.

Analysis of traffic safety on the railways of Ukraine for 2013 (2013). Department carload economy, Kyiv, 24.

Bolotyna, A. B. (2000). Yssledovanye parametrov y sovershenstvovanye mekhanycheskoi chasti tormoznoy systemi hruzovikh vahonov s uchetom perspektyvnikh uslovyi ekspluatatsyi. Moscow; 244.

Drozdov, E. V. (1986). Opredelenye prychyn y razrabotka sposobov ustranenyia neravnomernoho yznosa tormoznшkh kolodok na hruzovшkh vahonakh. – Moscow; 286.

Nechvoloda, K. S., Ravliuk, V. G. (2013). Provedennya rozshy`reny`x ekspluatacijny`x vy`probovuvan` vazhil`ny`x peredach vizkiv vantazhny`x vagoniv obladnany`x pry`stroyamy` rivnomirnogo znosu gal`movy`x kolodok. Kharkiv: Ukrayins`ky`j derzhavny`j universy`tet zalizny`chnogo transportu, 52.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асадченко, В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава [Текст] / В. Р. Асадченко. – Москва: Маршрут, 2006. – 392 с.

Бабаєв, А. М. Принцип дії, розрахунки та основи експлуатації гальм рухомого складу залізниць [Текст]: навч. посіб. / А. М. Бабаєв, Д. В. Дмитрієв. – Київ: ДЕТУТ, 2007. – 176 с.

Радзиховский, А. А. Устройство отвода тормозных колодок [Текст] / А. А. Радзиховский, И. А. Омельяненко, Л. А. Тимошина // Вагонный парк. – 2009. – № (11–12). – С. 18–21.

Блохин, Е. П. Тележки ZK1 полувагонов, построенных в КНР [Текст] / Е. П. Блохин, К. Т. Алпысбаев, В. Я. Панасенко // Вагонный парк. – 2012. – № 9 (66). – С. 12–14.

Нечволода, С. І. Проблеми нерівномірного зносу гальмівних колодок у вантажних вагонах [Текст]: зб. наук. праць / С. І. Нечволода, М. О. Романюха, К. С. Нечволода // УкрДАЗТ. – 2007. – № 86. – С. 50–56.

Мартынов, И. Э. О способе полной ликвидации клиновидного износа тормозных колодок грузовых вагонов [Текст] / И. Э. Мартынов, К. С. Нечволода // Вагонный парк. – 2010. – № 4. – С. 36–39.

Аналіз стану безпеки руху поїздів на залізницях України за 2013 рік [Текст] / Головне управління вагонного господарства. – Київ, 2013. – 24 с.

Болотина, А. Б. Исследование параметров и совершенствование механической часты тормозной системы грузовых вагонов с учетом перспективных условий експлуатации [Текст]: дис. … канд. техн. наук / А. Б. Болотина. – Москва, 2000. – 244 с.

Дроздов, Е. В. Определение причин и разработка способов устранения неравномерного износа тормозных колодок на грузовых вагонах [Текст]: дис. … канд. техн. наук / Е. В. Дроздов. – Москва, 1986. – 286 с.

Нечволода, К. С. Проведення розширених експлуатаційних випробовувань важільних передач візків вантажних вагонів обладнаних пристроями рівномірного зносу гальмових колодок [Текст] / К. С. Нечволода, В. Г. Равлюк. – Харків: Український державний університет залізничного транспорту, 2013. – 52 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Василь Григорович Равлюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)