Стануму (IV) оксид, отриманий золь-гель методом, як матеріал для газових сенсорів

Катерина Сергіївна Реброва, Тетяна Анатоліївна Донцова, Ігор Михайлович Астрелін

Анотація


В статті розглядається золь-гель синтез чутливих металоксидних шарів на основі стануму (IV) оксиду, перевагою якого є висока однорідність та розвинена площа поверхні синтезованих матеріалів. Синтезовані нанокристалічні порошки SnO2 було досліджено термічним аналізом, електронною мікроскопією та дифракційними методами аналізу. Показано, що тип розчинника чинить значний вплив на розміри ОКР та частинок SnO2. Вивчені вольт-амперні характеристики плівок з порошків стануму (IV) оксиду свідчать про суттєву відмінність в їх електропровідності. Винайдені результати свідчать, що отримані порошки можна використовувати в газових сенсорах за більш низьких температур. 


Ключові слова


стануму (IV) оксид; золь-гель метод; газові сенсори; нанокристалічні порошки; вольт-амперні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Nagirnyak, S. V., Dontsova, T. A., Astrelin, I. M. (2015). One-dimensional tin (IV) oxide nanostructures as gas-sensing materials. Science news of NTUU "KPI", 5. 119–128.

Guozhong, C. (2004). Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications. World scientific, 448.

Babar, A. R., Shinde, S. S., Moholkar, A. V., Rajpure, K. Y. (2010). Electrical and dielectric properties of co-precipitated nanocrystalline tin oxide. Journal of Alloys and Compounds, 505 (2), 743–749. doi: 10.1016/j.jallcom.2010.06.131

Fang, X., Bando, Y., Gautam, U. K., Golberg, D. (2008). Inorganic semiconductor nanostructures and their field-emission applications. Journal of materials chemistry, 18 (5), 509–522. doi: 10.1039/b712874f

Nagirnyak, S., Lutz, V., Dontsova, T., Astrelin, I. (2016). The Effect of the Synthesis Conditions on Morphology of Tin (IV) Oxide Obtained by Vapor Transport Method. Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications, 183, 331–341. doi: 10.1007/978-3-319-30737-4_28

Nagirnyak, S. V., Lutz, V. A., Dontsova, T. A., Astrelin, I. M. (2016). Synthesis and Characterization of Tin (IV) Oxide Obtained by Chemical Vapor Deposition Method. Nanoscale Research Letters, 11 (1), 11–18. doi: 10.1186/s11671-016-1547-x

Calderer, J., Molinàs, P., Sueiras, J., Llobet, E., Vilanova, X., Correig, X., Rodrı́guez, A. (2000). Synthesis and characterisation of metal suboxides for gas sensors. Microelectronics Reliability, 40 (4–5), 807–810. doi: 10.1016/s0026-2714(99)00306-6

Cabot, A., Arbiol, J., Morante, J. R., Weimar, U., Bârsan, N., Göpel, W. (2000). Analysis of the noble metal catalytic additives introduced by impregnation of as obtained SnO2 sol–gel nanocrystals for gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 70 (1–3), 87–100. doi: 10.1016/s0925-4005(00)00565-7

Tan, L., Wang, L., Wang, Y. (2011). Hydrothermal Synthesis of SnO2 Nanostructures with Different Morphologies and Their Optical Properties. Journal of Nanomaterials, 1–10. doi: 10.1155/2011/529874

My`xajlenko, N. O., Makarchuk, O. V., Donczova, T. A., Gorobecz`, S. V., Astrelin, I. M. (2015). Purification of aqeous media by magnetically operated saponite sorbents. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10(76)), 13–20. doi: 10.15587/1729-4061.2015.46573

Dontsova, T. A. 2015. The Template Sol-Gel Method for Synthesis of Tin (IV) Oxide Nanoparticles. Science news of NTUU "KPI", 3 (101), 98–103.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Нагірняк, C. В. Одновимірні наноструктури стануму (IV) оксиду як чутливий матеріал для газових сенсорів [Текст] / C. В. Нагірняк, Т. А. Донцова, І. М. Астелін // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2015. –№ 5.– С. 119–128.

Guozhong, C. Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications [Text] / C. Guozhong. – World scientific, 2004. – 448 p.

Babar, A. Electrical and dielectric properties of co-precipitated nanocrystalline tin oxide [Text] / A. R. Babar, S. S. Shinde, A. V. Moholkar, K. Y. Rajpure. // Journal of Alloys and Compounds. – 2010. – № 505 (2). – P. 743–749. doi: 10.1016/j.jallcom.2010.06.131

Fang, X. Inorganic semiconductor nanostructures and theirfield-emisson applications [Text] / X. Fang, Y. Bando, U. K. Guatam, D. Golberg // Journal of materials chemistry. – 2008. – № 18 (5). – С. 509–522. doi: 10.1039/b712874f

Nagirnyak, S. V. The Effect of the Synthesis Conditions on Morphology of Tin (IV) Oxide Obtained by Vapor Transport Method [Text] / S. V. Nagirnyak, V. A. Lutz, T. A. Dontsova, I. M. Astrelin. // Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications. – 2016. – № 183. – P. 331–342. doi: 10.1007/978-3-319-30737-4_28

Nagirnyak, S. V. Synthesis and characterization of tin (IV) oxide obtained by chemical vapor deposition method [Text] / S. V. Nagirnyak, V. A. Lutz, T. A. Dontsova, I. M. Astrelin // Nanoscale Research Letters. – 2016. – № 11. – P. 11–18. doi: 10.1186/s11671-016-1547-x

Calderer, J. Synthesis and characterisation of metal suboxides for gas sensors [Text] / J. Calderer, P. Molinas, J. Sueiras, E. Llobet, X. Vilanova, X. Correig, A. Rodrı́guez, // Microelectronics reliability. – 2000. – № 40 (4–5). – P. 807–810. doi: 10.1016/s0026-2714(99)00306-6

Cabot, A. Analysis of the noble metal catalytic additives introduced by impregnation of as obtained SnO2 sol-gel nanocrystals for gas sensors [Text] / A. Cabot, J. Arbiol, J. Morante, U. Weimar. N. Barsan, W. Göpel // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2000. – № 70 (1–3). – P. 87–100. doi: 10.1016/s0925-4005(00)00565-7

Tan, L. Hydrothermal Synthesis of SnO2 Nanostructures with Different Morphologies and Their Optical Properties [Text] / T L. Tan, L. Wang, Y. Wang // Journal of Nanomaterials. – 2011. – P. 1–10. doi: 10.1155/2011/529874

Михайленко, Н. О. Очищення забруднених водних середовищ магнітокерованими сапонітовими сорбентами [Текст] / Н. О. Михайленко, О. В. Макарчук, Т. А. Донцова, С. В. Горобець, І. М. Астрелін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4/10 (76). – С. 13–20. doi: 10.15587/1729-4061.2015.46573

Донцова, Т. А. Використання темплатного золь-гель методу для отримання наночастинок стануму (IV) оксиду [Текст] / Т. А. Донцова // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 3(101). – С. 98–103.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Катерина Сергіївна Реброва, Тетяна Анатоліївна Донцова, Ігор Михайлович Астрелін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)