Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях

Віталій Павлович Кашицький, Вікторія Михайлівна Малець, Сергій Миколайович Щеглов

Анотація


Досліджено вплив агресивних середовищ та знакозмінних температур на епоксикомпозитні матеріали, що містять високодисперсні частинки. Оптимізовано склад та розроблено технологію обробки епоксиполімерної композиції на стадії формування. Підтверджено перспективність застосування високодисперсних наповнювачів з метою покращення фізико-механічних характеристик епоксикомпозитних матеріалів, які використовують для створення високоякісних покриттів з покращеним комплексом експлуатаційних властивостей.


Ключові слова


епоксикомпозит; високодисперсний порошок; корозійна стійкість; тріщиностійкість; фізичне поле; ультразвук; електромагнітне поле.

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova, E. A., Boltyshev, S. A., Danilov, A. M. (2014). Stojkost' radiacionno-zashhitnyh sernyh kompozitov k vozdejstviju agressivnyh sred. Molodoj uchenyj, 62, 253–256.

Privalko, V. P., Novikov, V. V., Janovskij, Ju. G. (1991). Osnovy teplofiziki i reofiziki polimernyh materialov. Nauchnaja mysl', 232.

Bartenev G. M. (1984). Prochnost' i mehanika razrushenija polimerov. Moscow: Himija, 280.

Sanzharovskij, A. T. (1978). Fiziko-mehanicheskie svojstva polimernyh i lakokrasochnyh pokritij. Moscow: Himija, 184.

Panshin, Ju. A., Malkevich, S. G., Dunaevskaja, C. S. (1978). Ftoroplasty. Leningrad: Himija, 232.

Semenczov, Yu. I., Pyatkovs`ky`j, M. L., Gavry`lyuk, N. A. (2009). Nanokompozy`ty` ftoroplast-4. Vuglecevi nanotrubky`. Oderzhannya, struktura ta mexanichni vlasty`vosti. Ximichna promy`slovist` Ukrayiny, 5, 59–64.

Shikov, A. K., Nikulin, A. D., Nikulina, A. V. (2001). Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija proizvodstva cirkonija i ego splavov i izdelij iz nih. Fizika i himija obrabotki materialov, 6, 5–14.

Karjakina, M. I. (1988). Ispytanie lakokrasochnyh materialov i pokritij. Moscow: Himija, 272.

Zamyshljaeva, O. G. (2012). Metody issledovanija sovremennyh polimernyh materialov. Nizhnij Novgorod: NGU, 90.

Karjakina, M. I. (1977). Laboratornyj praktikum po ispytaniju lakokrasochnyh materialov i pokrytij. Moscow: Himija, 234.

Buketov, A. V., Buketov, A. V., Stuxlyak, P. D., Levy`cz`ky`j, V. I., Dolgov, M. Yu. (2004). Doslidzhennya epoksy`kompozy`tiv, shho mistyat` mody`fikovani oligomeramy` napovnyuvachi. Visny`k TDTU, 2 (2), 14–21.

Buketov, A. V. (2004). Doslidzhennya vlasty`vostej mody`fikovany`x epoksy`kompozy`tiv pid vply`vom teplovogo polya. Visny`k TDTU, 3, 34–38.

Buketov, A. V., Sapronov, O. O., Moiseyenko, L. L., Ivchenko, T. I. (2014). Rozrobka ta vprovadzhennya epoksy`kompozy`tny`x pokry`ttiv z pidvy`shheny`my` ekspluatacijny`my` xaraktery`sty`kamy. Naukovy`j visny`k NLTU, 24 (1), 141–146.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова, Е. А. Стойкость радиационно-защитных серных композитов к воздействию агрессивных сред [Текст] / Е. А. Антонова С. А. Болтышев, А. М. Данилов // Молодой ученый. – 2014. – № 62. – С. 253–256.

Привалко, В. П. Основы теплофизики и реофизики полимерных материалов [Текст] / В. П. Привалко, В. В. Новиков, Ю. Г. Яновский. – Научная мысль, 1991. − 232 с.

Бартенев Г. М. Прочность и механика разрушения полимеров [Текст] / Г. М. Бартенев. – Москва: Химия, 1984. – 280 с.

Санжаровский, А. Т. Физико-механические свойства полимерных и лакокрасочных покритий [Текст] / А. Т. Санжаровский. – Москва: Химия, 1978. − 184 с.

Паншин, Ю. А. Фторопласты [Текст] / Ю. А. Паншин, С. Г. Малкевич, Ц. С. Дунаевская. – Ленинград: Химия, 1978. – 232 с.

Семенцов, Ю. І. Нанокомпозити фторопласт-4. Вуглецеві нанотрубки. Одержання, структура та механічні властивості [Текст] / Ю. І. Семенцов, М. Л. Пятковський, Н. А. Гаврилюк // Хімічна промисловість України, 2009. – № 5. – С. 59–64.

Шиков, А. К. Современное состояние и перспективы развития производства циркония и его сплавов и изделий из них [Текст] / А. К. Шиков, А. Д. Никулин, А. В. Никулина // Физика и химия обработки материалов, 2001. – № 6. – С. 5–14.

Карякина, М. И. Испытание лакокрасочных материалов и покритий [Текст] / М. И. Карякина. – Москва: Химия, 1988. – 272 с.

Замышляева, О. Г. Методы исследования современных полимерных материалов [Текст]: учебно-метод. пос. / О. Г. Замышляева. – Нижний Новгород: НГУ, 2012. – 90 с.

Карякина, М. И. Лабораторный практикум по испытанию лакокрасочных материалов и покрытий [Текст] / М. И. Карякина. – Москва: Химия,1977. – 234 с.

Букетов, А. В. Дослідження епоксикомпозитів, що містять модифіковані олігомерами наповнювачі [Текст] / А. В. Букетов, П. Д. Стухляк, В. І. Левицький, М. Ю. Долгов // Вісник ТДТУ. – 2004. – № 2 (2). – С. 14–21.

Букетов, А. В. Дослідження властивостей модифікованих епоксикомпозитів під впливом теплового поля [Текст] / А. В. Букетов  // Вісник ТДТУ. – 2004. – № 3. – С. 34–38.

Букетов, А. В. Розробка та впровадження епоксикомпозитних покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками [Текст] / А. В. Букетов, О. О. Сапронов, Л. Л. Моісеєнко, Т. І. Івченко // Науковий вісник НЛТУ. – 2014. – № 24 (1). – С. 141–146.Copyright (c) 2017 Віталій Павлович Кашицький, Вікторія Михайлівна Малець, Сергій Миколайович Щеглов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)