Комп’ютерна система вивчання та реалізації наближених методів алгебри та аналізу з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab

Микола Васильович Дорошенко, Тарас Іванович Драб

Анотація


У статті розглянуто принципи створення та редагування М-книг, запропонована загальна структура М-книг вивчення та реалізації наближених методів алгебри та аналізу, розроблені тестові контролюючі запитання. Контролюючий тест містить чотири варіанти відповідей, один з яких є правильний. Також описана структура бази даних для зберігання контролюючих тестів. Запропонована структура бази даних забезпечує цілісність даних. Програмна реалізація системи вивчення наближених методів розв'язування задач алгебри та аналізу за допомогою М-книг та проведення тестового контролю знань здійснена засобами мови програмування Visual C# у Visual Studio 2015.


Ключові слова


М-книга; інтегроване середовище; база даних; цілісність даних; проста відповідність; взаємно-однозначна відповідність; тестовий контроль; об’єктно-орієнтований підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Anufriev, I. E., Smirnov, A. B., Smirnova, E. N. (2005). MATLAB 7. Naibolee polnoe rukovodstvo v podlinnike. Sait Petersburg: BHV-Peterburg, 1105.

Bespalov, V. P. (1970). Programmirovannoe obuchenie. Didakticheskie osnovy. Moscow: Vysshaja shkola, 300.

Bodnenko, D. M., Varchenko, L. O., Zhy`l`czov, O. B. (2012). Testovyj kontrol znan studentiv u systemi Moodle. Kiev: Kyyivskyj universy`tet imeni Bory`sa Grinchenka, 112.

Dubrovin, O. F. (2009). Rozrobka komp'yuternoyi sy`stemy` testuvannya na bazi XML. Molod i rynok, 9, 37–40.

Martin, D. (1980). Organizacija baz dannyh u vychislitel'nyh sistemah. Moscow: Mir, 662.

Nejgel, K. (2006). C# 2005 dlja professionalov. Moscow: Viljams, 763.

Olijny`k, M. M., Romanenko, Yu. A. (2001). Test yak instrument kil`kisnoyi diagnosty`ky` rivnya znan` v suchasny`x texnologiyax navchannya Donetsk: Doneczkyj nacionalnyj universytet, 84.

Feldman, L. P., Petrenko, A. I., Dmytriyeva, O. A. (2006). Chyselni metody v informatyci. Kiev: Vydavnycha grupa BHV, 480.

Uotson, K., Nejgel, K., Pedersen, Ja., Rid, D., Skinner, M. (2011). Visual C#. Polnyj kurs. Moscow: Viljams, 960.

Fallahzadeh, H. (2012). New software for computation sensitivity analysis to detect hidden bias for partially order set test statistic in observational studies. Procedia Technology, 1, 225–229. doi: 10.1016/j.protcy.2012.02.048

Tikhonov, U., Lakhno, V., Skliarenko, E., Stepanenko, O., Dvirnyi, K. (2016). Development of ontological approach in e-learning when studying information technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(2 (83)), 13–20. doi:10.15587/1729-4061.2016.79230


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ануфриев, И. Е. MATLAB 7. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] / И. Е. Ануфриев, А. Б. Смирнов, Е. Н. Смирнова. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005. – 1105 с.

Беспалов, В. П. Программированное обучение. Дидактические основы [Текст] / В. П. Беспалов. – Москва: Высшая школа, 1970. – 300 с.

Бодненко, Д. М. Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle [Текст] / Д. М. Бодненко, Л. О. Варченко, О. Б. Жильцов. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 112 с.

Дубровін, О. Ф. Розробка комп'ютерної системи тестування на базі XML [Текст] / О. Ф. Дубровін // Молодь і ринок. – 2009. – № 9. – С. 37–40.

Мартин, Д. Организация баз данных у вычислительных системах [Текст] / Д. Мартин. – Москва: Мир, 1980. – 662 с.

Нейгел, К. C# 2005 для профессионалов [Текст] / К. Нейгел. – Москва: Вильямс, 2006. – 763 c.

Олійник, М. М. Тест як інструмент кількісної діагностики рівня знань в сучасних технологіях навчання [Текст] / М. М. Олійник, Ю. А. Романенко. – Донецьк: Донецький національний університет, 2001. – 84 с.

Фельдман, Л. П. Чисельні методи в інформатиці [Текст] / Л. П. Фельдман, А. І. Петренко О. А. Дмитрієва. – Київ: Видавнича група BHV, 2006. – 480 с.

Уотсон, К. Visual C#. Полный курс [Текст] / К. Уотсон, К. Нейгел, Я. Педерсен, Д. Рид, М. Скиннер. – Москва: Вильямс, 2011. – 960 с.

Fallahzadeh, H. New software for computation sensitivity analysis to detect hidden bias for partially order set test statistic in observational studies [Text] / H. Fallahzadeh // Procedia Technology. – 2012. – № 1. – P. 225–229. doi: 10.1016/j.protcy.2012.02.048

Tikhonov, U. Development of ontological approach in e-learning when studying information technologie [Text] / U. Tikhonov, V. Lakhno, E. Skliarenko, O. Stepanenko, K. Dvirnyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 5/2 (83). – P. 13–20. doi:10.15587/1729-4061.2016.79230Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Микола Васильович Дорошенко, Тарас Іванович Драб

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)