Аналіз завдання кручення для радіально-неоднорідного сферичних пояс з закріпленою бічний поверхнею

Натаван Сабир кызы Гасанова

Анотація


Методом однорідних рішень досліджується задача крутіння радіально неоднорідного ізотропного сферичного поясу. Передбачається, що
лицьова поверхня пояса закріплена, а на торцях задані граничні умови, що залишають пояса в рівновазі. Розглянуто кілька окремих випад-
ків залежності пружних характеристик від радіуса (лінійна залежність, квадратична залежність). Побудовано однорідні рішення. Дослідже-
но поведінку рішення при прагненні параметра тонкостінних до нуля. На основі проведеного асимптотичного аналізу роз'яснено характер
напружено-деформованого стану. Для переміщень і напруги отримані прості асимптотичні формули


Ключові слова


метод однорідних рішень; прикордонний шар; характеристичне рівняння; асимптотичне рішення; симетричний оператор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Lur'e, A. I. (1970). Teorija uprugosti. Moscow: Nauka, 939.

Bejtmen, G., Jerdeji, A. (1967). Vysshie transcendentnye funkcii. Moscow: Nauka, 296.

Kolmogorov, A. N., Fomin, S. V. (2006). Jelementy teorii funkcij i funkcional'nogo analiza. FIZMATLIT, 572.

Lomakin, V. A. (1976). Teorija uprugosti neodnorodnyh tel. Moscow: MGU, 367.

Akhmedov, N. K., Gasanova, N. S. (2016). Studying the problem of torsion of a spherical shell with variable shear module. Transactions of NAS of Azerbaijan, 36 (7), 3–10.

Ahmedov, N. K., Mamedova, T. B. (2011). Zadacha kruchenija dlja radial'no-neodnorodnoj transversal'no-izotropnoj sfery maloj tolshhiny. Vestnik Bakinskogo Universiteta, 1, 83–91.

Akperova, S. B. (2010). Analiz zadachi kruchenija transversal'no-izotropnogo cilindra maloj tolshhiny s peremennymi moduljami sdviga. Vestnik Donskogo Gosudarstvennogo Tehnicheskogo Universiteta, 10(5(48)), 623–629.

Mehtiev, M. F. (2008). Asimptoticheskij analiz nekotoryh prostranstvennyh zadach teorii uprugosti dlja polyh tel. Baku: «Jelm», 320.

Mehtiev, M. F. (2009). Metod odnorodnyh reshenij v anizotropnoj teorii obolochek. Baku: Chashyoglu, 336.

Ahmedov, N. K., Akperova, S. B. (2011). Asimptoticheskij analiz trehmernoj zadachi teorii uprugosti dlja radial'no – neodnorodnogo transversal'no – izotropnogo pologo cilindra. Izvestija Rossijskoj Akademii Nauk. Mehanika tverdogo tela, 4, 170–180.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лурье, А. И. Теория упругости [Текст] / А. И. Лурье. – Москва: Наука, 1970. – 939 с.

Бейтмен, Г. Высшие трансцендентные функции [Текст] / Г. Бейтмен, А. Эрдейи. – Москва:Наука, 1967. – 296 с.

Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Текст] / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. – ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 572 с.

Ломакин, В. А. Теория упругости неоднородных тел [Текст] / В. А. Ломакин. – Москва: МГУ, 1976. – 367.

Akhmedov, N. K. Studying the problem of torsion of a spherical shell with variable shear module [Text] / N. K. Akhmedov, N. S. Gasanova // Transactions of NAS of Azerbaijan. – 2016. – № 36 (7). – Р. 3–10.

Ахмедов, Н. К. Задача кручения для радиально-неоднородной трансверсально-изотропной сферы малой толщины [Текст] / Н. К. Ахмедов, Т. Б. Мамедова // Вестник Бакинского Университета. – 2011. – № 1. – С. 83–91.

Акперова, С. Б. Анализ задачи кручения трансверсально-изотропного цилиндра малой толщины с переменными модулями сдвига [Текст] / С. Б. Акперова // Вестник Донского Государственного Технического Университета. – 2010. – Т. 10, № 5 (48). – С. 623–629.

Мехтиев, М. Ф. Асимптотический анализ некоторых пространственных задач теории упругости для полых тел [Текст] / М. Ф. Мехтиев. – Баку: «Элм», 2008. – 320 с.

Мехтиев, М. Ф. Метод однородных решений в анизотропной теории оболочек [Текст] / М. Ф. Мехтиев. – Баку: Чашыоглу, 2009. – 336 с.

Ахмедов, Н. К. Асимптотический анализ трехмерной задачи теории упругости для радиально – неоднородного трансверсально - изотропного полого цилиндра [Текст] / Н. К. Ахмедов, С. Б. Акперова // Известия Российской Академии Наук. Механика твердого тела. – 2011. – № 4. – С. 170–180.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Натаван Сабир кызы Гасанова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)