Вплив переробних підприємств на якість природного середовища регіону

Оксана В’ячеславівна Єгорова

Анотація


В результаті розвитку господарської діяльності людини відбувається забруднення, зміна складу ґрунту і навіть його знищення. Морфологічний та хімічний склад побутових та промислових відходів суттєво впливають на забруднення ґрунту в місцях їх збору і утилізації. Ступінь і характер впливу відходів переробної промисловості на якість ґрунтового покриву вивчалися в районі розташування полів фільтрації ВАТ «Смілянський цукровий завод». Встановлено підвищення кислотності ґрунту та зміна його склад. Результати свідчать про необхідність модернізації цього полігону та проведення регенераційних робіт з метою відновлення екологічної безпеки в регіоні.


Ключові слова


поля фільтрації; вплив; ґрунт; відходи; екологічна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrijchuk, V. G. (2009). Agropromy`slove vy`robny`cztvo i zemel`ni resursy. Kiev: NNTs "IAE", 189.

Artemenko, V. O., Shheglova, A. N., Artemenko, V. A. (2005). Konkurentospromozhnist` m'yasopererobny`x pidpry`yemstv. Zbirny`k naukovy`x pracz` Lugans`kogo nacional`nogo agrarnogo universy`tetu, 51 (74), 148–152.

Korobkin, V. I., Peredel'skij, L. V. (2010). Jekologija. Feniks, 602.

Kotlyarov, M. O. (2009). EkologIchniy marketing, Kiev: Dumka, 311.

Koup, R. (2009). Ekologiy, Moscow: Mahaon, 139.

Popov, N. A. (1999). Organizatsiya selskohozyaystvennogo proizvodstva. Moscow: JeKMOS, 352.

RodIonov, O. V., Svinoroyev, Yu. O. (2011). Formuvannya ekologichnoyi bezpeky` pidpry`yemstv regionu. Lugansk: Noulidzh, 232.

Statjuha, G. O., Sokolov, V. A., Abramov, І. B., Bojko, T. B., Abramova, A. O. (2010). To issue of ecological safety quantitative evaluation at EIA. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6(48)). 44–46. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3347/3147

Balyuk, S. A., Truskavecz`ky`j, R. S., Czapko, Yu. L., Drozd, O. M., Zaxarova, M. A., Voroty`nceva, L. I., Cheshko, N. F., Kalinichenko, V. M., Gavry`lyuk, V. A., Afanas`yev, Yu. O. (2012). Ximichna melioraciya g`runtiv (koncepciya innovacijnogo rozvy`tku). Xarkiv: Mis`kdruk, 129.

Nadtochij, P. P., Vol`vach, F. V., Germashenko, V. G. (1997). Ekologiya g`runtu ta jogo zabrudnennya. Kiev: Agrarna nauka, 286.

Ravich, B. M., Okladnikov, V. P. (1988). Kompleksnoe ispol'zovanie syr'ja i othodov, Moscow: Himija, 288.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрійчук, В. Г. Агропромислове виробництво і земельні ресурси [Текст] / В.Г. Андрійчук. – Київ: ННЦ "ІАЕ", 2009. – 189 с.

Артеменко, В. О. Конкурентоспроможність м'ясопереробних підприємств [Текст]: зб. наук. пр. / В. О. Артеменко, А. Н. Щеглова, В. А. Артеменко// Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2005. – № 51 (74). – С. 148–152.

Коробкин, В. И. Экология [Текст] / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – Феникс, 2010. – 602 с.

Котляров, М. О. Екологічний маркетинг [Текст] / М. О. Котляров. – Київ: Думка, 2009. – 311 с.

Коуп, Р. Экология [Текст] / Р. Коуп. – Москва: Махаон, 2009. – 139 с.

Попов, Н. А. Организация сельскохозяйственного производства [Текст] / Н. А. Попов. – Москва: ЭКМОС, 1999. – 352 с.

Родіонов, О. В. Формування екологічної безпеки підприємств регіону [Текст]: монографія / О. В. Родіонов, Ю. О. Свінороєв. – Луганськ: Ноулідж, 2011. – 232 с.

Статюха, Г. О. До питання кількісної оцінки екологічної безпеки при ОВНС [Текст] / Г. О. Статюха, В. А Соколов, І. Б. Абрамов, Т. В. Бойко, А. О. Абрамова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 6/6 (48). – С. 44–46. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3347/3147

Балюк, С. А. Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку) [Текст] / С. А. Балюк, Р. С. Трускавецький, Ю. Л. Цапко, О. М. Дрозд, М. А. Захарова, Л. І. Воротинцева, Н. Ф. Чешко, В. М. Калініченко, В. А. Гаврилюк, Ю. О. Афанасьєв. – Харків: Міськдрук, 2012. – 129 с.

Надточій, П. П. Екологія ґрунту та його забруднення [Текст] / П. П. Надточій, Ф. В. Вольвач, В. Г. Гермашенко. – Київ: Аграрна наука, 1997. – 286 с.

Равич, Б. М. Комплексное использование сырья и отходов [Текст] / Б. М. Равич, В. П Окладников. – Москва: Химия,1988.– 288 с. Copyright (c) 2017 Оксана В’ячеславівна Єгорова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)