Формалізація задачі прийнятті рішень для вибору оптимальної структури гібридної енергетичної системи

Ольга Василівна Шулима, Віра Вікторівна Шендрик, Пол Давідсон

Анотація


Розглядається модель прямої агрегації оціночних критеріїв в задачі багатокритеріального аналізу альтернативних  варіантів  побудови енергетичних мереж з відновлювальними джерелами енергії.

Для розрахунку загальної функції корисності пропонується процедура приведення кількісних і якісних критеріїв до «нечіткості». За схемою Беллмана-Заде розглядається ранжування альтернативних рішень вибору структури енергетичної системи в межах трьох сценаріїв. При умові неявної переваги альтернативи пропонується оцінка альтернатив за максимінним критерієм.

Результати досліджень можуть бути використані у відповідній системі підтримки прийняття рішень.


Ключові слова


енергетична система; відновлювальні джерела енергії; альтернативи; багатокритеріальна задача прийнятті рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Shendrik, V. V., Vashhenko, S. M., Shulima, O. V., Omeljanenko, K. A. (2013). Relevance of modeling distributed energy systems for efficient use of renewable energy sources. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(8(65)), 4–8. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/18118/15866

Shulyma, O., Davidsson, P., Shendryk, V., Marchenko, A. (2015). The Architecture of an Information System for the Management of Hybrid Energy Grids. Position Papers of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 6, 281–288. doi: 10.15439/2015f402

Beccali, M., Cellura, M., Ardente, D. (1998). Decision making in energy planning: the ELECTRE multicriteria analysis approach compared to a FUZZY-SETS methodology. Energy Conversion and Management, 39 (16–18), 1869–1881. doi: 10.1016/s0196-8904(98)00053-3

Figueira, J., Mousseau, V., Roy, B. (2005). ELECTRE methods. Multiple criteria decision analysis: State of the art surveys, 133–153.

Halouani, N., Chabchoub, H., Martel, J. M. (2009). PROMETHEE-MD-2T method for project selection. European Journal of Operational Research, 195(3), 841–849. doi: 10.1016/j.ejor.2007.11.016

Opricovic, S., Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156 (2), 445–455. doi: 10.1016/s0377-2217(03)00020-1

Bellman, R., Zade, L. (1976). Prinjatie reshenij v rasplyvchatyh uslovijah. Moscow: Mir, 215.

Shtovba, S. D. (2001). Vvedenie v teoriju nechetkih mnozhestv i nechetkuju logiku. Available at: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/index.php

Chernov, V. G. (2005). Osnovy teorii nechetkih mnozhestv. Reshenie zadach mnogokriterial'nogo vybora al'ternativ. Vladimirskij gosudarstvennyj universitet, 100.

Rykov, A. S. (2009). Sistemnyj analiz: modeli i metody prinjatija reshenij i poiskovoj optimizacii. Moscow:MISiS, 608.

Kravecz`, P., Ky`rkalo, R. (2009). Sy`stemy` pry`jnyattya rishen` z nechitkoyu logikoyu. Visny`k nacional`nogo universy`tetu “L`vivs`ka politexnika”. Komp'yuterni nauky` ta informacijni texnologiyi, 650, 115–123.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шендрик, В. В. Актуальность моделирования распределенных энергосистем эффективного использования возобновляемых источников энергии [Текст] / В. В. Шендрик, С. М. Ващенко, О. В. Шулима, К. А. Омеляненко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 5/8 (65). – С. 4–8. Режим доступа: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/18118/15866

Shulyma, O. The Architecture of an Information System for the Management of Hybrid Energy Grids [Text] / O. Shulyma, P. Davidsson, V. Shendryk, A. Marchenko // Annals of Computer Science and Information Systems. – 2015. – № 6. – P. 281–288. doi: 10.15439/2015f402

Beccali, M. Decision making in energy planning: the ELECTRE multicriteria analysis approach compared to a FUZZY-SETS methodology [Text] / M. Beccali, M. Cellura, D. Ardente // Energy Conversion and Management. – 1998. – № 39 (16–18). – P. 1869–1881. doi: 10.1016/s0196-8904(98)00053-3

Figueira, J. Electre methods [Text] / Figueira, J., Mousseau, V., Roy, B. // Multiple criteria decision analysis: State of the art surveys. – 2005. – P. 133–153.

Halouani, N.. (2009). PROMETHEE-MD-2T method for project selection [Text] / Halouani, N., Chabchoub, H., Martel, J. // European Journal of Operational Research. – 2009. – № 195 (3). – 841–849. doi: 10.1016/j.ejor.2007.11.016

Opricovic, S. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS [Text] / S. Opricovic, G. H. Tzeng // European journal of operational research. – 2004. – № 156 (2). – P. 445–455. doi: 10.1016/s0377-2217(03)00020-1

Беллман, Р. Принятие решений в расплывчатых условиях [Текст] / Р. Беллман, Л. Заде. – Москва: Мир, 1976. – 215 с.

Штовба, С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/index.php. – 2001.

Чернов, В. Г. Основы теории нечетких множеств. Решение задач многокритериального выбора альтернатив [Текст] / В. Г. Чернов. – Владимирский государственный университет, 2005. – 100 с.

Рыков, А. С. Системный анализ: модели и методы принятия решений и поисковой оптимизации [Текст] / А. С. Рыков. – Москва: МИСиС, 2009. – 608 с.

Кравець, П. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою [Текст] / П. Кравець, Р. Киркало // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 115–123.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Ольга Василівна Шулима, Віра Вікторівна Шендрик, Пол Давідсон

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)