Підвищення ефективності глибокого свердління спіральними свердлами при обробці деталей з матеріалу сталь 40

Є. А. Васильєв, С. В. Попов, А. В. Васильєв

Анотація


У статті представлені результати теоретичних й експериментальних досліджень процесу глибокого свердління спіральним свердлом. Отримана математична модель залежності осьового зусилля від глибини різання, діаметру свердла, подачі і швидкості різання. Наведені рекомендації для підвищення продуктивності процесу свердління.


Ключові слова


глибоке свердління; механізм подач; стійкість; жорсткість; ефективність; математичне моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dreus, A., Kozhevnikov, A., Lysenko, K., Sudakov, A. (2016). Investigation of heating of the drilling bits and definition of the energy efficient drilling modes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7(81)), 41–46. doi: 10.15587/1729-4061.2016.71995

Ertunc, H., Loparo, K. (2001). A decision fusion algorithm for tool wear condition monitoring in drilling. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 41(9), 1347–1362. doi: 10.1016/s0890-6955(00)00111-5

Li, H. (2012). Research on deep drilling. Applied Mechanics and Materials, 101–102, 1101–1104.

Vasylyev, A. V., Popov, S. V., Tymoshenko, I. V. (2014). Pidvy`shhennya efekty`vnosti glybokogo sverdlinnya stalevy`x zagotovok. Galuzeve mashy`nobuduvannya, budivnycztvo, 2 (41), 206 –212.

Pestunov, V. M., Svjackij, V. V., Svjackaja, L. P. (2006). Reshenie problem glubokogo sverlenija v metalloobrabotke. Vestnik NTUU «KPI». Mashinostroenie, 49, 173–178.

Pestunov, V. M., Svyaczkyj, V. V., Pry`dvorova, S. V. (2012). Opty`mizaciya procesu obrobky glybokyx otvoriv. Texnika v silskogospodars`komu vyrobnycztvi, galuzeve mashy`nobuduvannya, avtomatyzaciya, 25, 200–209.

Kosilovoj, A. G., Meshherjakova, R. K. (1986). Spravochnik tehnologa-mashinostroitelja. Moscow: Mashinostroenie, 656.

Tymochko, G. Konstruktors`ko-texnologichne zabezpechennya pidvy`shhennya ekonomichnoyi efekty`vnosti sverdlinnya naskrizny`x otvoriv Available at: http://nadoest.com/konstruktorseko-tehnologichne-zabezpechennya-pidvishennya-ekon.

Kuz'min, N. I., Krivyj, P. D., Sopronchuk, V. N. (1982). Ustrojstvo dlja sverlenija otverstij malogo diametra. Patent SSSR 975238, MKP V23 V47. № 3326065/25-08; declared 07.08.84; published 23.11.82, №43.

Nagornjak, S. G., Kuz'min, N. I., Krivyj, P. D. (1989). Ustrojstvo dlja sverlenija skvoznyh otverstij. Patent SSSR 1491624, MKP V23 V47. № 4279167/31-08; declared 07.07.87; published 07.07.89, № 25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Dreus, A. Investigation of heating of the drilling bits and definition of the energy efficient drilling modes [Text] / A. Dreus, A. Kozhevnikov, K. Lysenko, A. Sudakov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 3/7 (81). – P. 41–46.doi: 10.15587/1729-4061.2016.71995

Ertunc, H. A decision fusion algorithm for tool wear condition monitoring in drilling [Text] / H. Ertunc, K. Loparo // International Journal of Machine Tools and Manufacture. – 2001. – № 41 (9). – P. 1347 – 1362. doi: 10.1016/s0890-6955(00)00111-5

Li, H. Research on deep drilling [Text] / H. Li // Applied Mechanics and Materials. – 2012. – № 101–102. – P. 1101–1104.

Васильєв, А. В. Підвищення ефективності глибокого свердління сталевих заготовок [Текст] / А. В. Васильєв, С. В. Попов, І. В. Тимошенко // Галузеве машинобудування, будівництво. – 2014. – № 2 (41). – С. 206 –212.

Пестунов, В. М. Решение проблем глубокого сверления в металлообработке [Текст] / В. М. Пестунов, В. В. Свяцкий, Л. П. Свяцкая // Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение. – 2006. – № 49. – С. 173–178.

Пестунов, В. М. Оптимізація процесу обробки глибоких отворів [Текст] / В. М. Пестунов, В. В. Свяцький, С. В. Придворова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2012. – № 25. – С. 200–209.

Косиловой, А. Г. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] / А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – Москва: Машиностроение, 1986. – 656 с.

Тимочко, Г. Конструкторсько-технологічне забезпечення підвищення економічної ефективності свердління наскрізних отворів [Електронний  ресурс] / Г. Тимочко. – Режим доступу: http://nadoest.com/konstruktorseko-tehnologichne-zabezpechennya-pidvishennya-ekon.

Устройство для сверления отверстий малого диаметра. Патент СССР 975238, МКП В23 В47 [Текст] / Кузьмин Н. И., Кривый П. Д., Сопрончук В. Н. – № 3326065/25-08; заявл. 07.08.84; опубл. 23.11.82, бюл. №43.

Устройство для сверления сквозных отверстий. Патент СССР 1491624, МКП В23 В47 [Текст] / Нагорняк С. Г., Кузьмин Н. И., Кривый П. Д. – № 4279167/31-08; заявл. 07.07.87; опубл. 07.07.89, бюл. № 25.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Є. А. Васильєв, С. В. Попов, А. В. Васильєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)