Віртуальна передислокація дискретного простору-часу в задачах планування проектної логістики

Оксана Степановна Савельева, Катерина Ігорівна Березовська, Ісмаіл Хеблов, Валід Шер Хуссаін, Іван Миколайович Гур'єв, Сергій Вікторович Кошулян

Анотація


Для ефективного застосування фізичних аналогій при оптимізації непередбачених ресурсних потоків у проектному середовищі, які виникають, наприклад, при компенсації ризикових подій, необхідна наявність адекватної дискретної адаптивної віртуальної моделі простору управління проектами. Запропоновано метод побудови «гарячої» моделі на основі попередньої віртуальної передислокації її елементів в усіх функціональних областях. Модель практично реалізована при будівництві енергоспоруджень з позитивним технічним ефектом.


Ключові слова


проектні ризики; ресурсні потоки; «гаряча» модель; віртуальна передислокація; фізичні аналогії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vishnyakov, Ya. D., Radaev, N. N. (2008). Obschaya teoriya riskov. Moscow: Akademiya, 368.

Saveleva, O. S., Stanovskiy, A. L., Stanovskaya, I. I., Berezovskaya, E. I., Heblov, I., Gurev, I. N., Sauh, I. A. (2016). Formalizatsiya prostranstva upravleniya proektami. Novi rishennya v suchasnih tehnologiyah, 42 (1214), 154–159.

Rukovodstvo k Svodu znanij po upravleniju proektami (Rukovodstvo PMBOK®) (2013). Institut upravlenija proektami, 586.

Kurochkin, D. V. (2012). Logistika. Minsk: FUAinform, 268.

Shorobura, N. N. (2004). Razrabotka modeley i programmnyih sredstv dlya mnogokriterialnoy optimizatsii slozhnyih ob'ektov v kompyuternyih informatsionnyih sistemah. Available at: http://masters.donntu.org/2004/kita/shorobura/diss/index.htm

Duxanina, M. A., Lebedyeva, E. Yu., Shvecz, P. S., Odukalecz, L. A. (2013). Evolyucijna opty`mizaciya slabosvyazanny`x sy`stem. Zbirny`k naukovy`x pracz` Insty`tutu problem modelyuvannya v energety`ci im. G. S. Puxova, 67, 74–81.

Zhang, X., Wu, Y. (2015). Effective medium theory for anisotropic metamaterials. Scientific Reports, 5, 7892. doi: 10.1038/srep07892

Saveleva, O. S., Stanovskaya, I. I., Toropenko, A. V., Schedrov, I. N., Berezovskaya, E. I. (2015). Thermodynamic criterial support for the cognitive transfer models in the project and program management. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(3(78)), 53–59. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55714

Stanovskaya, I. I., Kolesnikova, E. V., Gurev, I. N. (2013). Fraktalnaya razmernost proektnoy deyatelnosti. Modelirovanie v prikladnyih nauchnyih issledovaniyah, 23–25.

Chernov, S. K. (2006). Oblik ryzykiv i nevyznachenostej v organizacijnyx proektax. Upravlinnya proektami ta rozvitok virobnitstva, 1 (17), 41–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вишняков, Я. Д. Общая теория рисков [Текст] / Я. Д. Вишняков, Н. Н. Радаев. – Москва: Академия, 2008. – 368 с.

Савєльєва, О. С. Формалізація простору управління проектами [Текст]: зб. наук. пр. / О. С. Савельева, А. Л. Становский, И. И. Становская, Е. И. Березовская, И. Хеблов, И. Н. Гурьев, И. А. Саух // Нові рішення в сучасних технологіях. – 2016. – № 42 (1214). – С. 154–159.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) [Текст]. – Институт управления проектами, 2013. – 586 с.

Курочкин, Д. В. Логистика [Текст] / Д. В. Курочкин. – Минск: ФУАинформ, 2012. – 268 с.

Шоробура, Н. Н. Разработка моделей и программных средств для многокритериальной оптимизации сложных объектов в компьютерных информационных системах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://masters.donntu.org/2004/kita/shorobura/diss/index.htm

Духаніна, М. А. Еволюційна оптимізація слабосвязанних систем [Текст] / М. А. Духаніна, Е. Ю. Лебедєва, П. С. Швец, Л. А. Одукалец // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова. – 2013. – № 67. – С. 74–81.

Zhang, X. Effective medium theory for anisotropic metamaterials [Text] / X. Zhang, Y. Wu // Scientific Reports. – 2015. – № 5. – P. 7892 doi: 10.1038/srep07892

Савельева, О. С. Разработка термодинамической критериальной поддержки когнитивных моделей переноса в управлении проектами и программами [Текст] / О. С. Савельева, И. И. Становская, А. В. Торопенко, И. Н. Щедров, Е. И. Березовская // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 6/3 (78). – С. 53–59. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55714

Становская, И. И. Фрактальная размерность проектной деятельности [Текст]: мат. ХХІ семин. / И. И. Становская, Е. В. Колесникова, И. Н. Гурьев // Моделирование в прикладных научных исследованиях, 2013. – С. 23–25.

Чернов, С. К. Облік ризиків і невизначеностей в організаційних проектах [Текст] / С. К. Чернов. – Управління проектами та розвиток виробництва. – 2006. – № 1 (17). – С. 41–44.


Copyright (c) 2017 Оксана Степановна Савельева, Катерина Ігорівна Березовська, Ісмаіл Хеблов, Валід Шер Хуссаін, Іван Миколайович Гур'єв, Сергій Вікторович Кошулян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)