Том 11 (2015)

Зміст

Матеріалознавство

Дослідження хімічного складу та мікроструктури губчастого титану, отриманого за технологією комплексного легування алюмінієм та ванадієм PDF
Т. Б. Янко 3-8
Вибір матеріалу контейнера для плавки кремнію PDF (Русский)
Р. Н. Воляр 8-14
Деякі відмінності отримання оксидних з’єднань металів при плазмохімічній обробці розчинів PDF (Русский)
О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров 14-20

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Аналіз надійності освітлювального комплексу PDF (Русский)
А. В. Сапрыка 21-26
Створення інтерактивних тестів учбової дисципліни «Вища математика. Лінійна алгебра» PDF (Русский)
Л. М. Малярец, Е. А. Ковалева 26-31
Нейро-мережевий підхід до настройки нечітких баз знань на основі трендових і сполучених правил PDF
Г. Б. Ракитянська 32-45
Аналіз характеристик електричного приводу газоперекачуючого агрегату, як об’єкта керування PDF
М. П. Кравчук, В. В. Шулевка 45-50
Метод прогнозування споживання електроенергії на основі апарату канонічних розкладань випадкових процесів PDF
І. П. Атаманюк, Ю. В. Волосюк 51-56
Дослідження впливу різних факторів на величинуінтервалів на розділових стрілках PDF
А. В. Кудряшов 57-62
Застосуванна ентропійного показника при підтримці прийняття рішень на етапі проектування будівельних конструкцій PDF (Русский)
О. С. Савельева 63-68
Інформаційна технологія підвищення швидкодії автоматичного захисту компресора від помпажу на основі злиття даних (data fusion) Без заголовку PDF
Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич 68-82
Автоматизація управління продуктовим відділенням на основі інтелектуальних систем PDF
Р. М. Сокол, Я. В. Смітюх 83-88
Система комутації телевізійних сигналів PDF (Русский)
Б. Е. Панченко, Д. А. Печенюк 88-96
Інформаційний простір фактів інтегрованої корпоративної системи PDF (Русский)
Н. Ф. Хайрова, Аджит Пратап Сингх Гаутам 96-102
Математична модель граматично-доповненої онтології PDF
О. В. Лозинська, М. В. Давидов 102-107

Технології та обладнання виробництва

Підвищенне продуктивності механічної обробки деталей із вибілених високолегованих чавунів PDF (Русский)
Т. А. Шумакова 108-115
Дослідження надійності та ефективності роботи електрообладнання об’єктів нафтогазового комплексу PDF
І. Д. Галущак, П. О. Курляк, П. О. Курляк 115-121
Нова конструкція автотранспортного засобу для міського маршрутного транспорту і методика визначення його основних параметрів PDF
А. П. Горбунов 122-128
Інтелектуальна система кількісної оцінки конструкції колійного розвитку залізничних станцій PDF
В. В. Малашкін 128-134
Можливості та перспективи використання геотермальної енергії в Україні PDF
Ю. В. Рожко, А. Н. Лимаренко 134-139

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Оцінка впливу некомфортних умов перевезення на зміну транспортної стомлюваності пасажирів PDF
Т. М. Григорова, Ю. О. Давідіч, В. К. Доля 140-146
Дослідження функціональної композиції «спорт слім» для спеціальних продуктів (для контролю ваги тіла) PDF (Русский)
Н. В. Притульська, Г. И. Сеногонова, Н. В. Вдовенко 146-151
Прогнозування насліків позапроектних аварій в сховищах відпрацьованого ядерного палива PDF
І. О. Толкунов 151-158
Вплив представлення інформації про ризики на безпеку процесу праці PDF (Русский)
В. В. Березуцкий, Н. Л. Березуцкая 158-164
Використання тестуючих програм «дослідження дії основних екологічних законів» та інформаційно-навчальна програма з екологічної безпеки в навчальному процесі PDF (Русский)
Н. Л. Березуцкая, И. И. Хондак 164-170
Дослідження розподілу рухливості населення значних міст PDF
І. Є. Іванов, Р. Б. Рогальський 170-177

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Удосконалення створення моделей складних обєктів на підставі трьохвимірного моделювання PDF
Е. Ю. Мураховская-Печенежская 178-184

Управління якістю виробництва

Алгоритм моделі розподілу пасажирських кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування PDF
Г. І. Фалецька 185-191