Том 11 (2015)

Опубліковано: 2015-05-22

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн