Інтелектуальна система кількісної оцінки конструкції колійного розвитку залізничних станцій

В. В. Малашкін

Анотація


У статті наведено опис інтелектуальної системи, яка дозволяє виконувати комплексний аналіз конструктивних параметрів та експлуатаційних характеристик колійного розвитку залізничних станцій з метою отримання загальної кількісної оцінки. В основі аналізу лежать процедури визначення кількісних та якісних показників, що характеризують конструкцію колійного розвитку станції. Для отримання кількісної оцінки проектного рішення використаний метод аналізу ієрархій, що адаптований для вирішення задач такого типу. 


Ключові слова


інтелектуальна система; колійний розвиток; залізнична станція; аналіз ієрархій; кількісна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


1. DBN V.2.3-19-2008. Sporudy transportu zaliznytsi kolii 1520 mm: normy proektuvannia. Kyiv: Minrehionbud, 2008.

2. Bobrovskyi, V. Y., Kozachenko, D. N., & Vernyhora, R. V., Malashkyn, V. V. (2010). Modely, metody y alhorytmy avtomatyzyrovannoho proektyrovanyia zheleznodorozhnykh stantsyi. Dnepropetrovsk.

3. Kormen, T. (2006). Alhorytmy: postroenye y analyz. Moskva.

4. Vernyhora, R. V., Malashkin V.V. (2012). Kompleksna otsinka konstruktsii koliinoho rozvytku zaliznychnykh stantsii na osnovi metodiv teorii pryiniattia rishen. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT: Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii perevezen», 3, 25-30.

5. Shtorm, R. (1970). Teoryia veroiatnostei, matematycheskaia statystyka, statystycheskyi kontrol kachestva. Moskva.

6. Nohyn, V. (2007). Pryniatye reshenyi pry mnohykh kryteryiakh. Sankt Peterburg.

7. Saaty, T. L. (1993). Pryniatye reshenyi. Metod analyza yerarkhyi. Moskva.

8. Svarovskyi, S. T. (1980). Approksymatsyia funktsyi prynadlezhnosty znachenyi lynhvystycheskoi peremennoi. Novosybyrsk: VTs SO AN SSSR.

9. Borysov, A. N. Krumberh, O. A., & Fedorov, Y. P. (1990). Pryniatye reshenyia na osnove nechetkykh modelei. Ryha: Znanye.

10. Kuzmyn, V. B. (1980). Parametrycheskoe otnoshenye lynhvystycheskykh znachenyi peremennykh y ohranychenyi. Modely vybora alternatyv v nechetkoi srede. Ryha, 75-76.

11. Rotshtein, A. P. (1990). Yntellektualnye tekhnolohyy ydentyfykatsyy. Vynnytsa: Unyversum-Vynnytsa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм [Текст]: норми проектування. – К.: Мінрегіонбуд, 2008. – 126 с.

2. Бобровский, В. И. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций [Текст]: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с.

3. Кормен, Т. Алгоритмы [Текст]: построение и анализ / Т. Кормен. – М.: Вильямс, 2006. – 1296 с.

4. Вернигора, Р. В. Комплексна оцінка конструкції колійного розвитку залізничних станцій на основі методів теорії прийняття рішень [Текст] / Р. В. Вернигора, В. В. Малашкін // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія «Транспортні системи і технології перевезень», Вип. 3. – Д.: ДНУЗТ, 2012. – с. 25-30.

5. Шторм, Р. Теория вероятностей, математическая статистика, статистический контроль качества [Текст] / Р. Шторм. – М.: Мир, 1970. – 368 с.

6. Ногин, В. Принятие решений при многих критериях [Текст]: уч.-метод. пособие / В. Ногин. – СПб.: Издательство «ЮТАС», 2007. – 104 с.

7. Саати, Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Л. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.

8. Сваровский, С. Т. Аппроксимация функций принадлежности значений лингвистической переменной [Текст] / С. Т. Сваровский // Математические вопросы анализа данных. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1980. – С. 127-131.

9. Борисов, А. Н. Принятие решения на основе нечетких моделей [Текст]: примеры использования / А. Н. Борисов, О. А. Крумберг, И. П. Федоров. – Рига: Знание, 1990. – 184 с.

10. Кузьмин, В. Б. Параметрическое отношение лингвистических значений переменных и ограничений [Текст] / В. Б. Кузьмин // Модели выбора альтернатив в нечеткой среде. – Рига, 1980. – С.75-76.

11. Ротштейн, А. П. Интеллектуальные технологии идентификации [Текст] / А. П. Ротштейн – Винница: «Универсум-Винница», 1999 – 320 с. Copyright (c) 2015 В. В. Малашкін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)