Дослідження надійності та ефективності роботи електрообладнання об’єктів нафтогазового комплексу

І. Д. Галущак, П. О. Курляк, П. О. Курляк

Анотація


Під час експлуатації газотурбінних компресорних систем магістральних газопроводів в електричних мережах виникають різного роду перенапруги, які створюють негативний вплив на електрообладнання і знижують його надійність та ефективність роботи. Досліджено способи забезпечення електромагнітної сумісності |електротехнічних комплексів  газотурбінних компресорних систем магістральних газопроводів при впровадженні вакуумних вимикачів, а також підвищення надійності і якості зовнішнього електропостачання. 


Ключові слова


надійність; ефективність; компресорні станції; магістральні газопроводи; електромагнітна сумісність; електромагнітні перешкоди

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Galushchak,I. D. (2014). Development of methods to reduce electricity losses in transformer substations oil and gas fields. Scientific Bulletin of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Vol.1(36), 74-80

2. Galushcha, I. D., Katerinyuk, V. V (2013). Optimization of operation at transformer oil and gas fields. International scientific and technical conference of teachers and students, 158-159.

3. Kostyshyn, V. S., Kurlyak, P. O. (2010). The study of energy efficiency modes typical electric oil and gas industry. Collection of works of a scientific problem-branch conference, 378–381.

4. Kurlyak, P. O. (2014). Fault diagnosis in induction motors of pumping units in the early stages of their occurrence. Scientific papers of Donetsk National Technical University, Vol. 1 (16), 119-123.

5. Shalin, A. I, Habarov, A. M. (2007). Patent RU 2297703 C1 (Russian Federation). The device for protection against ground faults in networks of 3-10 kV.

6. Shalin, A. I., Habarov, A. M. (2006). Protection against earth fault for cables bundles. Proceedings of the Fourth All-Russian Scientific and Technical Conference "Overvoltage limitation. Neutral grounding modes. Electrical equipment 6-35 kV networks”, 138- 148.

7. Kiskachi, V. M. (1972). Connection diagrams protection and alarm-phase circuits with parallel cables. Electricity Vol. 2, 13-17.

8. Fedoseyev, A. M. (1976). Relay protection of electrical systems. Textbook for universities, 560.

9. Kostyshyn, V. S., Kurlyak, P. O. (2014). Study of energy conversion efficiency of electrically turbomachines. Abstracts of the International scientific and technical conference of young scientists and students, 252-253.

10. Kostyshyn, V. S., Kurlyak, P. O. (2007). Creating a computer-based models of electrically aggregates Oil and Gas Industry. Oil and Gas power engineering, Vol. №1(2), 50–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галущак, І.Д. Розроблення методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів [Текст] / І. Д. Галущак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  –  2014.–№ 1(36) .– С. 74-80.

2. Галущак, І. Д. Оптимізація режимів роботи на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів [Текст] / І. Д. Галущак, В. В. Катеринок // Збірник наукових праць  І Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів. м. Донецьк, 2013.– С.158-159

3. Костишин, В. С. Дослідження енергоефективності  режимів роботи  типових електроприводів нафтогазової промисловості [Текст] / В. С. Костишин, П.О. Курляк // Збірник праць проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»,  м. Бучач,  2010. – С.378–381.

4. Курляк, П. О. Діагностика несправностей в асинхронних двигунах насосних агрегатів на ранній стадії їх виникнення [Текст]/П.О. Курляк //Наукові праці  Донецького національного технічного університету. – 2014.– № 1 (16) .– С. 119-123.

5. Патент RU 2 297 703 C1 (Российская Федерация). Устройство для защиты от замыканий на землю в сетях 3–10 кВ / А. И. Шалин, А. М. Хабаров // МПК H02H 3/16 (2006.01), H02H 7/26 (2006.01) – Опубл. в Бюллетене № 11,2007 г

6. Шалин, А. И. Защита от замыканий на землю для пучков кабелей [Текст] / А. И. Шалин, А. М. Хабаров // Труды четвертой всероссийской научно-технической конференции «Ограничение перенапряжений. Режимы заземления нейтрали. Электрооборудование сетей 6–35 кВ». – Новосибирск, 2006. – С. 138–148.

7. Кискачи, В. М. Схемы подключения защиты и сигнализации однофазных замыканий при параллельных кабелях [Текст] В. М .Кискачи // Электричество. – 1972. – № 1. – С. 13–17.

8. Федосеев, А. М. Релейная защита электрических систем [Текст] / А. М.  Федосеев // Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1976. – 560 с.

9. Костишин, В. С. Дослідження ефективності перетворення енергії в електроприводних турбомашинах [Текст] / В. С. Костишин, П. О. Курляк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – м.Тернопіль, 2014. – С. 252-253.

10. Костишин, В. С. Створення комп'ютерно-орієнтованих моделей електроприводних агрегатів нафтогазової промисловості [Текст] / В. С. Костишин, П. О. Курляк // Нафтогазова енергетика. – 2007.– №1(2). – С.50–56.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 І. Д. Галущак, П. О. Курляк, П. О. Курляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)