Нова конструкція автотранспортного засобу для міського маршрутного транспорту і методика визначення його основних параметрів

А. П. Горбунов

Анотація


Представлено нову конструктивну схему автотранспортного засобу для міського маршрутного транспорту, котрий буде забезпечувати суттєве зниження витрат пального і викиди шкідливих речовин в атмосферу. Концепція, що пропонується нами, передбачає в автотранспортному засобі для міського маршрутного транспорту ( АТЗММТ ) наявність приладів і пристосувань котрі забезпечують рух АТЗММТ  на спуску на електричній тязі від акумуляторних батарей, а на підйом і по горизонтальній дорозі тільки на тязі двигуна внутрішнього згоряння ( ДВЗ 


Ключові слова


міський транспорт; електрична тяга; пасажирські перевезення; гібридна силова установка

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Lyubij, Е. V. (2012). Viznachennya popitu na peresuvannya naselennya malix mіst marshrutnim pasazhirskim transportom. Avtoreferat disertacії na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata texnіchnix nauk. Xarkіvskij nacіonalnij avtomobіlno-dorozhnіj unіversitet. Kharkov.

2. Gorbachov, P. F. (2009). Suchasnі naukovі pіdxodi do organіzacії roboti marshrutnogo pasazhirskogo transportu v mіstax. Monografіya. Kharkov : KhNADU, 196.

3. Kalyuzhnij, M. V. (2011). Viznachennya dovzhini peregonu marshrutu mіskogo pasazhirskogo avtomobіlnogo transportu. Avtoreferat disertacії na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata texnіchnix nauk. Donecka akademіya avtomobіlnogo transportu. Doneck.

4. Bazhinov, O. V., Smirnov, O. P., Sеrіkov, S. A., Gnatov, A. V., Kolеsnіkov, A. V. (2008). Gіbridnі avtomobіlі. Xarkіv, KhNADU, 327.

5. Mazіn, S. P., Frankov, V. M., Parxomchuk, O. V. (2009). Doslіdzhennya napryamkіv udoskonalennya silovix ustanovok і transmіsіj ta propozicії shhodo novoї konstrukcії avtomobіlya z gіbridnoyu silovoyu ustanovkoyu dlya spec pіdrozdіlіv VV MVS Ukraїni. Zbіrnik naukovix prac Akademії vnutrіshnіx vіjsk MVS Ukraїni. Redkol. : O. O.Morozov ta іn. Kharkov .: Akad. vnutrіshnіx vіjsk MVS Ukraїni, 2 (14), 104.

6. Shhetina, V. A., Mordovskij, Yu. Ya., Center, B. I., Bogomazov, V. A. (1987). Elektromobil: Texnika i ekonomika. Pod obshh. red. V. A. Shhetiny. Lviv.: Mashinostroenie. Leningr, 253.

7. Mazanov, V. G. Mazіn, O. S. Gorbunov A. P., Frankov, V. M. (2012). FrankovNova konstrukcіya elektromobіlya і metodika viznachennya jogo osnovnix parametrіv. Zbіrnik naukovix prac Akademії vnutrіshnіx vіjsk MVS Ukraїni. Redkol.: O. O.Morozov ( golov red. ) ta іn. Kharkov.: Akad. vnutrіshnіx vіjsk MVS Ukraїni, 1(19), 108.

8. Mazіn, S. P., Kargaєv, A. І., Parxomchuk, O. V. (2006). Perspektivi stvorennya perednoprivіdnogo vantazhnogo avtomobіlya і metodika jogo komp’yuternogo grafіchnogo zobrazhennya. Zbіrnik naukovix prac. Kharkov.: Akad. VV MVS Ukraїni, 1-2, 32 – 37.

9. Grishkevich, A. I. (1986). Avtomobili: Teoriya: Uchebnik dlya vuzov. Minsk.; Vysh. shk., 208.

10. Bazhinov, O. V., Smirnov, O. P., Sєrіkov, S. A., Dvadnenko, V. Ya. (2011). Sinergetichnij avtomobіl. Teorіya і praktika. Kharkov: KhNADU, 236.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Любий, Є. В. Визначення попиту на пересування населення малих міст маршрутним пасажирським транспортом. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук [Текст] / Є. В. Любий // Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Харків, 2012.

2. Горбачов, П. Ф. Сучасні наукові підходи до організації роботи маршрутного пасажирського транспорту в містах [Текст] / П. Ф. Горбачов // Монографія – Харків : ХНАДУ, 2009. – 196 с.

3. Калюжний, М. В. Визначення довжини перегону маршруту міського пасажирського автомобільного транспорту. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук [Текст] / М. В. Калюжний // Донецька академія автомобільного транспорту. Донецьк, 2011.

4. Бажинов, О. В. Гібридні автомобілі [Текст] / О. В. Бажинов, О. П. Смирнов, С. А. Сєріков, А. В. Гнатов , А. В. Колєсніков // Харків, ХНАДУ, 2008. – 327 с.

5. Мазін, С. П. Дослідження напрямків удосконалення силових установок і трансмісій та пропозиції щодо нової конструкції автомобіля з гібридною силовою установкою для спец підрозділів ВВ МВС України. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України [Текст] / С. П. Мазін, В. М. Франков, О. В. Пархомчук / редкол. : О.О.Морозов та ін. – Х .: Акад. внутрішніх військ МВС України, 2009. – Вип.. 2 ( 14 ). – 104 с.

6. Щетина, В. А. Электромобиль: Техника и экономика [Текст] / В. А. Щетина, Ю. Я. Мордовский, Б. И. Центер, В. А. Богомазов // Под общ. ред. В.А. Щетины – Л.: Машиностроение. Ленингр, 1987. – 253 с.

7. Мазанов, В. Г. Нова конструкція електромобіля і методика визначення його основних параметрів. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України [Текст] / В. Г. Мазанов, О. С. Мазін, А. П. Горбунов , В. М. Франков // Редкол.: О.О.Морозов ( голов ред. ) та ін. – Х.: Акад. внутрішніх військ МВС України, 2012. – Вип. 1(19). – 108 с.

8. Мазін, С. П. Перспективи створення передньопривідного вантажного автомобіля і методика його комп’ютерного графічного зображення [Текст] / С. П. Мазін, А. І. Каргаєв, О. В. Пархомчук // Збірник наукових праць. – Х. :  Акад.  ВВ МВС України, 2006. – № 1-2. – С. 32 – 37.

9. Гришкевич, А. И. Автомобили: Теория: Учебник для вузов [Текст] / А. И. Гришкевич // Мн.; Выш. шк., 1986. – 208 с.

10. Бажинов, О. В. Синергетичний  автомобіль.  Теорія  і  практика  [Текст] / О. В. Бажинов, О. П. Смирнов, С. А. Сєріков, В. Я. Двадненко // Арків: ХНАДУ, 2011. – 236 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 А. П. Горбунов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)