Можливості та перспективи використання геотермальної енергії в Україні

Ю. В. Рожко, А. Н. Лимаренко

Анотація


У статті надано оцінку геотермальним ресурсам та можливостям досягнення  технічного енергетичного потенціалу геотермальної енергії України з виділенням найбільш придатних для розвитку гео­термальної енергетики регіонів. Наведенні данні по використанню геотермальної енергії в Європі для обігріву і охолодження житла, в сільському господарстві, туризмі, лікуванні. Показано, що сьогодні постає необхідність проведення відповідних наукових опрацювань  для умов України


Ключові слова


геотермальна енергія; геотермальні ресурси; геотермальна енергетика; теплова потужність

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Kudrya, S. O., Golovko, V. M. Yacenko, L. V. (2010). Vikoristannya energії vіdnovlyuvalnix dzherel v agropromislovomu kompleksі Ukraїni. Naukovij vіsnik Nacіonalnogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannya Ukraїni, 153, 93-99.

2. Іgnatenko, M. A. (2012). Perspektiva energetichno nezalezhnoї derzhavi varta zusil. Shhodenna vseukraїnska gazeta "Den", №46-47.

3. Mixajlyuk, O. L. (2011). Energetichna bezpeka Ukraїni v Chornomorskomu regіonі. Analіtichna dopovіd, 55.

4. Lund, J. W. (2005). Worldwide Direct-Uses of Geothermal Lund. Geothermic. Vol.34, No. 6, 691-727.

5. Bertani, R. (2005). World Geothermal Power Generation in the Period 2001-2005. Geothermics, Vol. 34, No. 6. 651- 690.

6. Dvorov I. M. (1976). Geotermalnaya energetika, 192.

7. Fateev, E. M. (1948). Vetrodvigateli i vetroustanovki, 544.

8. Shefter, Ya. I.( 1967). Vetronasosnye i vetroelektricheskie agregaty, 376.

9. Andreev, V. M. (1989). Fotoelektricheskoe preobrazovanie koncentrirovannogo solnechnogo izlucheniya, 310.

10. Brinkvort, B. (1976). Solnechnaya energiya dlya cheloveka, 291.

11. Pleshka, M. S. (1990). Teplonasosnye geliosistemy otopleniya i goryachego vodosnabzheniya zdan,122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кудря. С. О. Використання енергії відновлювальних джерел в агропромисловому комплексі України [Текст] / С. О. Кудря, В. М. Головко, Л. В. Яценко // Науковий вісник Національного університе­ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - Вип. 153. - С. 93-99.

2. Ігнатенко, М. А  Перспектива енергетично незалежної держави варта зусиль [Текст] / М. А. Ігнатенко // Щоденна всеукраїнська газета "День", №46-47, п'ятниця, 16 березня 2012.

3. Михайлюк, О. Л. Енергетична безпека України в Чорноморському регіоні. Аналітична доповідь [Текст] / О. Л. Михайлюк, О.Є. Калашникова // За ред. О.О. Воловича. - Одеса: Фенікс, 2011. - 55 с.

4. Lund, J. W. Worldwide Direct-Uses of Geothermal Energy [Text] / J. W. Lund, //Geothermic. – 2005. - Vol.34, No. 6. - P. 691-727.

5.  Bertani, R. World  Geothermal  Power  Generation in  the  Period  2001-2005. [Text] / R. Bertani // Geothermics. – 2005. - Vol. 34, No. 6. - P. 651-690.

6. Дворов И. М. Геотермальная энергетика [Текст] / И. М. Дворов. – М. : Наука, 1976. ‒ 192 с.

7. Фатеев, Е. М. Ветродвигатели и ветроустановки [Текст] // Е. М. Фатеев. ‒ М.: ОГИЗ-Сельхозгиз, 1948. ‒ 544 с.

8. Шефтер, Я. И. Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты [Текст]/ Я. И. Шефтер, И. В. Рождественский. ‒ М. : Колос, 1967. ‒ 376 с.

9. Андреев, В. М. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения [Текст] / В. М. Андреев, В. А. Грилихес, В. Д. Румянцев. – Л. : Наука, 1989. – 310 с.

10. Бринкворт, Б. Солнечная энергия для человека [Текст] / Б. Бринкворт; пер. с англ. В. Н. Оглоблева ; под ред. и предисл. Б. В. Тарнижевского. – М. : Мир, 1976. – 291 с.

11. Плешка, М. С. Теплонасосные гелиосистемы отопления и горячего водоснабжения зданий [Текст] / М. С. Плешка, П. М. Вырлан, Ф. И. Стратан и др. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 122 с.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




Copyright (c) 2015 Ю. В. Рожко, А. Н. Лимаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)