Використання тестуючих програм «дослідження дії основних екологічних законів» та інформаційно-навчальна програма з екологічної безпеки в навчальному процесі

Н. Л. Березуцкая, И. И. Хондак

Анотація


У статті розглядаються питання оцінювання знань та навчання студентів дії основних екологічних законів і проблем екологічної безпеки. Знання і розуміння дії екологічних законів та екологічної безпеки створюють фундамент для розуміння процесів, які відбуваються в навколишньому середовищі внаслідок людської діяльності. Для перевірки знань і навчання студентів були розроблені тестуюче-навчальні програми. Дані роботи можуть допомогти студентам в більш якісному засвоєнні знань в області екологічної безпеки. 


Ключові слова


екологія; дистанційне навчання; екологічна безпека; методи захисту; тестування; програмування; перевірка знань

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Rejmers, N. F. (1990). Prirodopolzovanie. Slovar-spravochnik. Moscow, 640.

2. Bіlyavskij, G. ta іnsh. (2000). Osnovi ekolopchnix znan. Kiev:«Libіd», 334.

3. Ekologiya. (2001). Yuridicheskij enciklopedicheskij slovar. Pod red. S. A. Bogolyubova. Moscow, 448.

4. «Ekologiya goroda». (2000). Pod red. d. t. n., prof. Stolberga F.V. Kiev: «Libra», 464.

5. Ekologicheskie problemy: chto proisxodit, kto vinovat i chto delat? (1997). Pod red. prof. V. I. Danilova-Danilyana. Moscow, Izd-vo MNEPU.

6. Thelin, Johan. (2007). Foundations of Qt Development. Berkeley: Apress, 535.

7. Aleksandresku, A. (2002). Sovremennoe proektirovanie na S++. SPb.: Vilyams, 336.

8. Xristoforova, N. K. (1999). Osnovy ekologii. Vladivostok: Dal-nauka, 494.

9. Clarke, G. L. (2004). Elements of Ecology. New York:Hafner, 560.

10. Kucheryavij, V. P. (2010). Zagalna ekologіya. Lvіv: Svіt, 520.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Реймерс, Н. Ф. Природопользование [Текст] / Н. Ф. Реймерс // Словарь-справочник. - М., 1990. – 640 с.

2. Білявський, Г. та інш. Основи еколопчних знань [Текст] / Г. Білявський, та інш. - К.:«Либідь», 2000. - 334 с.

3. Экология. Юридический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. С. А. Боголюбова. - М., 2001. - 448 с.

4. «Экология города» [Текст] / Под ред. д. т. н., проф. Стольберга Ф.В. Киев: «Либра», 2000. – 464 с.

5. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? Под ред. проф. В. И. Данилова-Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997.

6. Thelin, Johan. Foundations of Qt Development [Текст] / Johan Thelin. – Berkeley: Apress, 2007. – 535 p.

7. Александреску, А. Современное проектирование на С++ [Текст] / А. Александреску. – СПб.: Вильямс, 2002. – 336 с.

8. Христофорова, Н. К. Основы экологии [Текст] / Н. К. Христофорова. - Владивосток: Даль-наука, 1999. – 494 с.

9. Clarke, G. L. Elements of Ecology [Текст] / G. L. Clarke // New York:Hafner, 2004. - 560 p.

10. Кучерявий, В. П. Загальна екологія [Текст] / В. П. Кучерявий. - Львів: Світ, 2010. – 520 с.Copyright (c) 2015 Н. Л. Березуцкая, И. И. Хондак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)