Математична модель граматично-доповненої онтології

О. В. Лозинська, М. В. Давидов

Анотація


Дослідження відомих методів вирішення проблеми багатозначності слів з використанням онтологій показало, що відомі методи обмежені лише контекстом слова і не надають додаткових переваг для граматичного і семантичного розбору речення. Для вирішення цієї проблеми розроблено математичну модель граматично-доповненої онтології. Ця модель використана для граматичного розбору речень української мови. Отримані результати показали адекватність розробленої моделі, але її використання вимагає наповнення словників нового типу.


Ключові слова


українська жестова мова; онтологія; граматично-доповнена онтологія; синсет

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bungeroth, J., Ney, H. (2004). Statistical Sign Language Translation. Proc. LREC 2004, Workshop proceedings: Representation and Processing of Sign Languages. Lisbon, Portugal, 105–108.

2. Navigli, R. (2009). Word Sense Disambiguation: A Survey. ACM Computing Surveys, ACM Press, 41(2), 1– 69.

3. Romanyuk, A. B., Sundutova, І. A., Romanishin, M. M. (2011). Metodi virіshennya leksichnoї bagatoznachnostі. Vikoristannya WORDNET dlya virіshennya problem bagatoznachnostі. Vіsnik NU "LP" "Komp'yuternі sistemi proektuvannya. Teorіya і praktika",711, 147–157.

4. Kobricov, B. P. Snyatie semanticheskoj mnogoznachnosti glagolov s ispolzovaniem modelej upravleniya, izvlechennyx iz elektronnyx tolkovyx slovarej. – Rezhim dostupu : http://download.yandex.ru/IMAT2007/ kobricov.pdf. – Data zvertannya : 20 lyutogo 2015.

5. Voronoj, A.S.(2009). Vikoristannya ontologіj dlya pіdvishhennya yakostі poshuku іnformacії dlya popovnennya baz znan іntelektualnix system. Materіali Mіzhn. nauk.-texn. konferencії «Komp’yuternі nauki ііnzhenerіya 2009». L.: Lvіvska polіtexnіka, 364–366.

6. Brochhausen, M. (2015). Establishing and Harmonising Ontologies in an Interdisciplinary. Health Care and Clinical Research Environment. Rezhim dostupu : http://ontology.buffalo.edu/medo/eHealth.pdf.

7. Kumar, A., Smith, B. (2003). The Unified Medical Language System and the Gene Ontology: Some Critical Reflections. In: KI 2003: Advances in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 135–148.

8. Proekt UNSPSC.(2016). Rezhim dostupu: unspsc.org.

9. Al-Halimi, R., Berwick, R. C., Burg, J. F. (1998). WordNet: An Electronic Lexical Database. Edited by Christiane Fellbaum. Cambridge, MA: MIT Press, 422.

10. Pianta, E., Bentivogli, L., Girardi, C. (2002). MultiWordNet: Developing an aligned multilingual database. In Proc. of the 1st International Conference on Global WordNet. Mysore, India, 21–25.

11. Tufis, D., Cristea, D., Stamou, S. (2004). Balkanet: Aims, methods, results and perspectives. A general overview. Romanian J. Sci. Tech. Inform. (Special Issue on Balkanet), 7(1-2), 9–43.

12. Kulchickij,І.M., Romanyuk, A. B., Xarіv, X. B. (2011). Rozroblennya wordnet - podіbnogo slovnika ukraїnskoї movi. Vіsnik Nacіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtexnіka": Іnformacіjnі sistemi ta merezhі, 673, 306–319.

13. Anіsіmov, A.V. Marchenko, O. O., Nikonenko, A. O. (2012). UWN: Unіversalna ontologіchna baza znan ukranskoї movi. Problemi programuvannya, 2-3, 348–355.

14. Antonov, I.V. (2011). Model ontologii predmetnoj oblasti dlya sistem semanticheski-orientirovannogo dostupa. Trudy Pskovskogo politexnicheskogo instituta. Elektrotexnika. Mashinostroenie, 14.3, 339–343.

15.Zaxarova, I.V., Timchenko M. S. (2009). Sposoby avtomaticheskogo postroeniya ontologii dlya zadach analiza tekstov. Znaniya – Ontologii – Teorii» : trudy Vserosijsk. konf. 30HT-09. Novosibirsk, 2, 164– 167.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bungeroth, J. Statistical Sign Language Translation / J. Bungeroth, H. Ney //  Proc. LREC 2004, Workshop proceedings: Representation and Processing of Sign Languages. – Lisbon, Portugal. – 2004.  – P. 105–108.

2.  Navigli, R. Word Sense Disambiguation: A Survey / R. Navigli  // ACM Computing Surveys, ACM Press, 2009. – № 41(2). – P. 1– 69.

3. Романюк, А. Б. Методи вирішення лексичної багатозначності. Використання WORDNET для вирішення проблем багатозначності / А. Б. Романюк, І. А. Сундутова, М. М. Романишин // Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" – 2011. – № 711. – C. 147–157.

4. Кобрицов, Б. П. Снятие семантической многозначности глаголов с использованием моделей управления, извлеченных из электронных толковых словарей. – Режим доступу : http://download.yandex.ru/IMAT2007/ kobricov.pdf. – Дата звертання : 20 лютого 2015.

5. Вороной, А. С. Використання онтологій для підвищення якості пошуку інформації для поповнення баз знань інтелектуальних систем / А. С. Вороной // Матеріали Міжн. наук.-техн. конференції «Комп’ютерні науки і інженерія 2009». – Л.: Львівська політехніка, 2009. – С. 364–366.

6. Brochhausen, M. Establishing and Harmonising Ontologies in an Interdisciplinary. Health Care and Clinical Research Environment. – Режим доступу : http://ontology.buffalo.edu/medo/eHealth.pdf. – Дата звертання : 15 лютого 2015.

7. Kumar, A. The Unified Medical Language System and the Gene Ontology: Some Critical Reflections / A. Kumar, B. Smith // In: KI 2003: Advances in Artificial Intelligence. – Berlin: Springer, 2003. – P. 135–148.

8. Проект UNSPSC. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: unspsc.org. – Дата звертання : 30 січня 2016.

9. Al-Halimi, R. WordNet: An Electronic Lexical Database / R. Al-Halimi, R. C. Berwick, J. F. Burg //  Edited by Christiane Fellbaum. – Cambridge, MA: MIT Press, 1998. – 422 pp.

10. Pianta, E. MultiWordNet: Developing an aligned multilingual database / E. Pianta, L. Bentivogli, CGirardi // In Proc. of the 1st International Conference on Global WordNet. – Mysore, India, 2002. – P. 21–25.

11. Tufis, D. Balkanet: Aims, methods, results and perspectives. A general overview / D. Tufis, D. Cristea, S. Stamou // Romanian J. Sci. Tech. Inform. (Special Issue on Balkanet). – 2004. – № 7(1-2). – P. 9–43.

12. Кульчицький, І. М. Розроблення wordnet - подібного словника української мови / І. М. Кульчицький, А. Б. Романюк, Х. Б. Харів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. – 2011. – № 673. – C. 306–319.

13. Анісімов, А. В. UWN: Універсальна онтологічна база знань укранської мови / А. В. Анісімов, О. О. Марченко, А. О. Никоненко // Проблеми програмування. – 2012. – № 2-3. – С. 348–355.

14. Антонов, И. В. Модель онтологии предметной области для систем семантически-ориентированного доступа / И. В. Антонов // Труды Псковского политехнического института. Электротехника. Машиностроение. – 2011. – № 14.3. – С. 339–343.

15. Захарова, И. В. Способы автоматического построения онтологии для задач анализа текстов / И. В.Захарова, М. С. Тимченко // Знания – Онтологии – Теории» : труды Всеросийск. конф. 30HT-09. – Новосибирск, 2009. — Т. 2. – С. 164– 167.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 О. В. Лозинська, М. В. Давидов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)