Том 40 (2014)

Зміст

Матеріалознавство

Візуалізація дефектів кремнієвих фотоелектричних сонячних батарей PDF
Р. І. Пахалюк, К. М. Божко 3-7
Модифікування пористої структури синтетичного стивенситу PDF
Р. В. Приходько, І. В. Черненко 8-13

Технології та обладнання виробництва

Моделювання споживання електричної енергії динамічним навантаженням в електричних мережах промислових підприємств PDF
В. І. Романовський, О. О. Іванов 14-20

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Оцінка якості координованих отворів у машинобудуванні статистичними методами PDF (Русский)
Р. М. Трищ, В. М. Бурдейная 20-25
Оцінювання процесів системи менеджменту якості підприємств на відповідність вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9000 PDF (Русский)
О. А. Катрич, Н. А. Горбенко 25-32
Система підтримки прийняття рішень при оцінюванні сформованого рівня компетентності фахівців PDF
Т. М. Загородня 32-39
Підходи до оцінки ефективності асу інформаційними технологіями PDF
В. І. Шеховцова 39-45
Спільне використання кондуктометричних та термометричних датчиків у спеціалізованій апаратурі для контроля стану самиць ВРХ PDF (Русский)
М. Г. Самынина, Ю. Е. Мегель 45-50
Управління споживанням електричної енергії аеропортів PDF
А. Е. Асланян, В. П. Захарченко, Н. П. Соколова 51-59
Розрахункова модель випаровувань автозаправних станцій PDF
В. М. Івасенко 59-66
Формування критерію безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції PDF
О. В. Лаврухін 66-74
Дослідження особливостей організації систем єдиного входу. Частина 1: Модель подання даних / та ідентифікація в сервісних під мережах PDF (Русский)
Ж. Ю. Зеленцова, Е. О. Йона 75-80

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Методика розрахунку критичних режимів течеї в решітках аеродинамічних профілів PDF (Русский)
Е. В. Дорошенко, Ю. Ю. Терещенко, Ю. Ю. Терещенко, Араш Техрани, Араш Техрани 81-86
3D-Моделювання та розрахунок приводу головного руху фрезерного верстата з шестишпиндельною револьверною головкою PDF (Русский)
О. С. Кроль, В. В. Журавлев 87-99
Система прогнозування розвитку захворювань серця на основі даних імунологічних досліджень PDF
О. Г. Кисельова, В. М. Білан, О. Я. Беспалова 100-107

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Визначення зміни концентрації вологи в шарі матеріалу спецодягу PDF
М. Л. Рябчиков, М. В. Денисенко 108-114
Cтруктурні схеми побудови полум'яно-іонізаційнi газоаналізатори PDF (Русский)
А. В. Жужа 114-119
Вивчення процесів видалення твердої фази з води з використанням часток магнетиту PDF
В. М. Радовенчик, Я. В. Радовенчик 119-125
Енергетичну кризу вирішить альтернативна енергетика PDF (Русский)
В. В. Березуцький, Н. Л. Березуцкая 125-129
Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища PDF
А. В. Яцишин, О. О. Попов, В. О. Артемчук 130-137

Управління якістю виробництва

Управління якістю конструкційного чавуну для фасонних виливків на основі моделювання ефективності його модифікування PDF
О. С. Коваль, П. С. Пензєв, Є. П. Димко, А. А. Пуляев 138-145
Моделювання глибини боридного шару сталі 4Х5МФС при зміні тривалості борування по нанотехнології PDF
К. О. Костик, В. О. Костик 145-149
Метрологічні аспекти зубчастих передач PDF (Русский)
Н. В. Матюшенко, А. В. Федченко, И. Б. Шелихова 150-154
Анализ результатов исследований магнитных и оптических свойств нитевидных кристаллов PDF (Русский)
С. Р. Артемьев 154-161