Підходи до оцінки ефективності асу інформаційними технологіями

В. І. Шеховцова

Анотація


Пропонуються підходи щодо оцінки якості АСУ та функціональної ефективності ІТ-архітектури підприємства. Наводиться алгоритм процесу оцінки ефективності управління як поетапна послідовність дій по визначенню певних показників за обумовленими критеріями. Виділяються шляхи досягнення сумісності забезпечень АСУ по видам і рівням управління. Показана модель процесу моніторингу та оцінки ІТ технологій на підприємстві, що узагальнює підходи за різними критеріями. 


Ключові слова


інформаційні технології; автоматизовані системи управління; оцінка ефективності; моніторинг; сумісність

Повний текст:

PDF

Посилання


1. DSTU 2226-93. Automated control systems. Terms and Definitions

2. Petrov JA, Klymovych EL, Yryupyn Y. (2001) Automation Complex enterprise management: Information Technology - Theory and Practice - Moscow: Finance and Statistics, 160.

3. DSTU 2941-94. Developing of system’s. Terms and definitions.

4. Shekhovtsova, V.I (2014) Problem of selection and evaluation criteria for automated design News of NTU "KPI", 3, 101-108.

5. Division of IT and its structure. Access method: http://www.itcompanies.ru/03itotdel.html07.

6. Popov, N. Market IT services: the cam ostanutsya IT servys? http://corp.cnews.ru/reviews/index.shtml?2008/01/11/282624_2

7. McConnell, C. (2007). How much is a software project. Russian edition, St. Petersburg.: Peter, 297.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

2. Петров Ю. А., Климович Е. Л., Ирюпин Ю. В. Комплексная автоматизация управления предприятием: Информационные технологии - теория и практика [Текст] / Ю.А. Петров, Е.Л. Шлимович, Ю.В. Ирюпин. - М. – Москва: Финансы и статистика, 2001-160 с.

3. ДСТУ 2941-94. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ Термiни та визначення.

4. Шеховцова, В. І. Проблема вибору та критерії оцінки засобу автоматизованого проектування [Текст] / В. І. Шеховцова // Вісник НТУ „ХПІ”., 2014. - №3. - С. 101-108. 

5. ІТ-отдел и его структура. Способ доступа: http://www.itcompanies.ru/03itotdel.html  

6. Попова, М. Рынок ИТ-услуг: за кем останутся ИТ-сервисы? http://corp.cnews.ru/reviews/index.shtml?2008/01/11/282624_2 

7. Макконнелл, С. Сколько стоит программный проект [Текст] / С. Макконнелл. – СПб.: Питер, 2007. – 297 с.Copyright (c) 2014 Вікторія Іванівна Шеховцова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)