Управління якістю конструкційного чавуну для фасонних виливків на основі моделювання ефективності його модифікування

О. С. Коваль, П. С. Пензєв, Є. П. Димко, А. А. Пуляев

Анотація


У статті описані результати визначення ефективності модифікування чавуну двома типами модифікаторів – феросиліцієм та Si-Ba лігатурою, що можуть бути використані при розробці критеріїв якості сплаву. Зокрема, отримані математичні моделі розподілу розміру графіту в залежності від координат в перетині зразку можуть бути враховані по формуванні документів, що регламентують якість чавуну, та  методику оцінювання якості сплаву за його мікроструктурою.


Ключові слова


якість сплаву; методика оцінювання якості; модифікування чавуну

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Himicheva, A. I., Al' Zarej Ammar, Zenkin, A. S. (2006). Metodologija ocenki konkurentosposobnosti naukoemkoj produkcii. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/3(22), 69–72.

2. Zenkin, A. S., Himicheva, A. I., Godik, V. A., Puhlik, I. T., Ivanov, P. V. (2010). Estimation high-tech products on the basis of cluster analysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/3(46), 72–74.

3. Zenkin, A. S., Godik, V. A., Ivanov, P. V., Himicheva A. I. (2010). The mathematical model of finding solutions process in quality management system of the enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/4(48), 46–49.

4. Elkem ASA Research. Modifikator Superseed®Extra Inoculant (2003). ITB "Lit'e Ukraini", 12 (40).

5. Elkem ASA Research. Modifikator Reseed®Inoculant (2004). ITB "Lit'e Ukraini", 7 (47).

6. Elkem ASA Research. Modifikator SMZ®Inoculant (2004). ITB "Lit'e Ukraini", 5 (45).

7. Gun'ko, I. M., Chervonyj, I. F., Egorov, S. G. (2011). Analiz tehnogennyh istochnikov i tehnologicheskih shem proizvodstva pentaoksida vanadija. Metalurgija : naukovi praci Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii', 25, 59–67.

8. Krivoruchko, N. P., Bachurskij, D. V., Chervony, I. F., Habrov, D. M., Matveev, E. A., Shherban', E. P. (2012). Temperaturnyj rezhim potochnoj linii jelektroliza magnija titanovogo proizvodstva. Metalurgіja: Zbіrnik naukovih prac', 1 (26), 58–61.

9. Chervonyj, I. F., Listopad, D. A., Ivashhenko, V. I. (2009). Porcionno-periodicheskaja podacha magnija v processe magnietermicheskogo vosstanovlenija tetrahlorida titana. Metalurgіja: naukovі pracі ZDІA, 20, 63–70.

10. Demin, D. O. (2014). Modeljuvannja ta optymizacija upravlinnja procesamy elektroplavky v umovah nevyznachenosti.NationalTechnicalUniversity "Kharkiv Polytechnic Institute", 36.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Химичева, А. И. Методология оценки конкурентоспособности наукоемкой продукции [Текст] / А. И. Химичева, Аль Зарей Аммар, А. С. Зенкин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2006. – Т. 4, № 3 (22). – С. 69–72.

2. Зенкин, А. С. Оценка степени наукоемкости продукции на основе кластерного анализа [Текст] / А. С. Зенкин, А. И. Химичева, В. А. Годик, И. Т. Пухлик, П. В.Иванов // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – Т. 4, № 3 (46). – С. 72–74.

3. Зенкин, А. С. Математическая модель процесса поиска решений в системе менеджмента качества предприятия [Текст] / А. С. Зенкин, В. А Годик, П. В. Иванов, А. И. Химичева // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – Т. 6, № 4 (48). – С. 46–49.

4. Elkem ASA Research. Модификатор Superseed®Extra Inoculant [Текст] / ИТБ "Литьё Украины", 2003. – № 12 (40).

5. Elkem ASA Research. Модификатор Reseed®Inoculant [Текст] / ИТБ "Литьё Украины", 2004. – № 7 (47).

6. Elkem ASA Research. Модификатор SMZ®Inoculant [Текст] / ИТБ "Литьё Украины", 2004. – № 5 (45).  

7. Гунько, И. М. Анализ техногенных источников и технологических схем производства пентаоксида ванадия [Текст] / И. М. Гунько, И. Ф. Червоный, С. Г. Егоров // Металургія : наукові праці Запорізької державної інженерної академії. – 2011. – Вип. 25. – С. 59–67.

8. Криворучко, Н. П. Температурный режим поточной линии электролиза магния титанового производства [Текст] / Н. П. Криворучко, Д. В. Бачурский, И. Ф. Червоный, Д. М. Хабров, Е. А. Матвеев, Е. П. Щербань // Металургія: Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 1(26). – С. 58–61.

9. Червоный, И. Ф. Порционно-периодическая подача магния в процессе магниетермического восстановления тетрахлорида титана [Текст] / И. Ф. Червоный, Д. А. Листопад, В. И. Иващенко и др. // Металургія: наукові праці ЗДІА. – 2009. – Вип. 20. – С. 63–70.

10. Дьомін, Д. О. Моделювання та оптимізація управління процесами електроплавки в умовах невизначеності [Текст] дис. ... д-р техн.. наук. / Д. О. Дьомін // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2014. – 36 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2014 О. С. Коваль, П. С. Пензєв, Є. П. Димко, А. А. Пуляев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)