Метрологічні аспекти зубчастих передач

Н. В. Матюшенко, А. В. Федченко, И. Б. Шелихова

Анотація


У статті отримано рівняння поверхні зубів циліндричних передач Новікова з двома лініями зачеплення (ДЛЗ) з циклоїдальний поздовжньої формою, нарізаних резцовой голівкою. Форма зуба є обвідної однопараметричного сімейства миттєвих положень вихідного контуру інструменту. Побудовано алгоритм обчислення товщини зуба. 


Ключові слова


циліндрична передача; передача Новікова; дві лінії зачеплення; циклоїдальний поздовжня форма зуба; товщина зуба

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Vasin V. A. Konstruktorsko-tehnologicheskoe obespechenie processa formoobrazovanija krugovyh zub'ev cilindricheskih koles. Dis. kand. tehn. nauk. - Tula: TulGU., 2005. - 145 s.

2. Beljaev A. I. Geometricheskij raschjot i tehnologija narezanija koljos s arochnymi zub'jami. / A. I. Beljaev, A. I. Siricin, D. A. Siricin. / Vestnik mashinostroenija. – 1999. – # 1 – S. 3–8.

3. Syzrancev V. N. Geometricheskoe issledovanie sposoba chistovoj obrabotki arochnyh zub'ev cilindricheskih koles rezcovymi golovkami s tverdymi plastinami. / V. N. Syzrancev, K. B. Syzranceva, M. R. Varshavskij. – Kurgan, 1999. – 9 s.: 1 il. – ruk. – Dep. v VINITI 17.02.99, # 505-V99.

4. Vasil'ev V. M. Geometrija arochnyh zub'ev cilindricheskih peredach, narezaemyh na jeksperimental'nom zuboreznom stanke modeli EZ-67 / V. M. Vasil'ev, R.A. Macej / Metallorezhushhie stanki: Resp. mezhved. nauchn.-tehn. sb. – Kiev, 1988. – Vyp. 16. – S. 12–20.

5. Plahtin V. D. Analiz zaceplenija i tehnologija izgotovlenija cilindricheskih koles s arochnymi zub'jami s primeneniem avtomatizirovannogo kompleksa T-Flex. / V. D. Plahtin., I. G. Pankov, A. P. Davydov, A. N. Parshin / SAD/CAM/CAE informacionno analiticheskij PLM zhurnal # 6(36) 2007. – S. 63-66.

6. Syzrantsev V.N. Contact load and endurance of cylindrical gearing with arch-shaped teeth. / V. N. Syzrantsev, K. V. Syzrantseva, M. R. Varshavsky / Proceedings of the International Conference on Mechanical Transmissions. 5–9 April 2010, Chongqing, China. P. 425-43.

7. Plahtin V.D. Izgotovlenie zubchatyh koles s arochnymi zub'jami s primeneniem pal'cevyh frez. / V.D. Plahtin, A. P. Davydov, A. N. Parshin / Tehnologija mashinostroenija. – 2008 . – # 6. – S. 12–15.

8. Matjushenko N.V. Arochnye zub'ja s cikloidal'noj prodol'noj formoj. / N.V. Matjushenko, V.A. Berezhnoj, A.V. Fedchenko / Vestnik NTU "HPI": Sb. nauchn. trudov. Tem. vyp. "Problemy mehanicheskogo privoda". – Har'kov, 2013. – # 40. – S.75–79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Васин В. А. Конструкторско-технологическое обеспечение процесса формообразования круговых зубьев цилиндрических колес. Дис. канд. техн. наук. - Тула: ТулГУ., 2005. - 145 с.  

2. Беляев А. И. Геометрический расчёт и технология нарезания колёс с арочными зубьями. / А. И.  Беляев, А. И. Сирицин, Д. А. Сирицин. // Вестник машиностроения. – 1999. – № 1 – С. 3–8.  

3. Сызранцев В. Н. Геометрическое исследование способа чистовой обработки арочных зубьев цилиндрических колес резцовыми головками с твердыми пластинами. /  В. Н. Сызранцев, K. B. Сызранцева, М. Р. Варшавский. – Курган, 1999. – 9 с.: 1 ил. – рук. – Деп. в ВИНИТИ 17.02.99, № 505-В99.  

4. Васильев В. М. Геометрия арочных зубьев цилиндрических передач, нарезаемых на экспериментальном зуборезном станке модели ЕЗ-67 / В. М. Васильев, Р. А. Мацей // Металлорежущие станки: Респ. межвед. научн.-техн. сб. – Киев, 1988. – Вып. 16. – С. 12–20.

5. Плахтин В. Д. Анализ зацепления и технология изготовления цилиндрических колес с арочными зубьями с применением автоматизированного комплекса T-Flex. / В. Д. Плахтин., И. Г. Панков, А. П. Давыдов, А. Н. Паршин // СAD/CAM/CAE информационно аналитический PLM журнал № 6(36) 2007. – С. 63-66.  

6.  Syzrantsev V. N. Contact load and endurance of cylindrical gearing with arch-shaped teeth. / V. N. Syzrantsev,  K. V. Syzrantseva, M. R. Varshavsky // Proceedings of the International Conference on Mechanical Transmissions. 5–9 April 2010, Chongqing, China. P. 425-43.  

7.  Плахтин В. Д. Изготовление зубчатых колес с арочными зубьями с применением пальцевых фрез. / В. Д. Плахтин, А. П. Давыдов, А.Н. Паршин // Технология машиностроения. – 2008 . –№ 6. – С. 12–15.  

8.  Матюшенко Н. В. Арочные зубья с циклоидальной продольной формой. / Н. В. Матюшенко, В. А. Бережной, А. В. Федченко // Вестник НТУ "ХПИ": Сб. научн. трудов. Тем. вып. "Проблемы мех. привода". – Харьков, 2013. – № 40. – С.75–79.Copyright (c) 2014 Н. В. Матюшенко, А. В. Федченко, И. Б. Шелихова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)