Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища

А. В. Яцишин, О. О. Попов, В. О. Артемчук

Анотація


В статті виконано аналіз кількісних методів вимірювання параметрів навколишнього природного середовища, до яких відносяться хімічні, фізико-хімічні, фізичні та біологічні методи. Здійснено класифікацію кожного із зазначених методів кількісного аналізу. Визначені умови та межі застосування даних методів. Показано їх основні переваги та недоліки. 


Ключові слова


кількісний аналіз; метод вимірювання; параметри; навколишнє природне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bazhenov, V. A., IsaEnko, V. M., SatalkIn, Yu. M. (2006). Inzhenerna ekologIya: Pidruchnik z teoriyii i praktiki stalogo rozvitku. Kiev: NAU, 492.

2. Bondar, O. I., KorInko, I. V., Tkach, V. M., Fedorenko, O. I. (2005). MonItoring navkolishnogo seredovischa. Kiev; Kharkov: DEI-GTI, 126.

3. Izrael, Yu. A. (1984). Ekologiya i kontrol sostoyaniya prirodnoy sredyi. Leningrad: Gidrometeozdat, 560.

4. Kovalenko, G. D. (2003). Osnovi radIoekologIYi: Navch. posIb. Mariupol: Vid. PDTU, 138.

5. MasIkevich, Yu. G., Grin, S. O., Geretsun, G. M. ta in. (2005). Metodi vimIryuvannya parametrIv navkolishnogo seredovischa. ChernIvtsI: Zelena Bukovina, 341.

6. Isaenko, V. M., Lisichenko, G. V., Dudar, T. V. ta in. (2009). Monitoring i metodi vimiryuvannya parametriv navkolishnogo seredovischa : navch. posibnik. Kiev: Vid-vo Nats. avia. un-tu «NAU-druk», 312.

7. Posudin, Yu. I. (2003). Metodi vimiryuvannya parametriv navkolishnogo seredovischa. Kiev: Svit, 288.

8. Franchuk, G.M., Isaenko V. M., Zaporozhets, O.I. (2004). Urboekologiya i tehnoekologiya: Navch.-metod. posib. Kiev: NAU, 200.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баженов, В. А. Інженерна екологія: Підручник з теорії і практики сталого розвитку [Текст] / В. А. Баженов, В. М. Ісаєнко, Ю. М. Саталкін та ін. – К. : НАУ, 2006. – 492 с.

2. Бондар, О. І. Моніторинг навколишнього середовища [Текст] : навч. пос. / О. І. Бондар, І. В. Корінько, В. М. Ткач, О. І. Федоренко. – К.; Х.: ДЕІ-ГТІ, 2005. – 126 с.

3. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды [Текст] / А.Ю. Израэль. – Л. : Гидрометеоздат, 1984. – 560 с.

4. Коваленко Г.Д. Основи радіоекології [Текст] : навч. посіб. / Г.Д. Коваленко, В.С. Волошин. – Маріуполь : Вид. ПДТУ, 2003. – 138 с.

5. Масікевич Ю.Г. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] / Ю.Г. Масікевич, С.О. Гринь, Г.М. Герецун та ін. – Чернівці, Зелена Буковина, 2005. – 341 с.

6. Ісаєнко В.М. Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] : навч. посібник / В.М. Ісаєнко, Г.В. Лисиченко, Т.В. Дудар та ін. – К. : Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 312 с.

7. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] / Ю.І. Посудін. – К. : Світ, 2003. – 288 с.

8. Франчук Г.М. Урбоекологія і техноекологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г.М. Франчук, В.М. Ісаєнко, О.І. Запорожець. – К. : НАУ, 2004. – 200 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2014 Андрій Васильович Яцишин, Олександр Олександрович Попов, Володимир Олександрович Артемчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)